Dalykai
Naujausi referatai

Aliuminis. Gryno Al gamtoje nerandama, nes jis chemiškai aktyvus. Paplitimas. Aliuminis – vienas. Radimas ir gamyba. Aliuminio rūda. Savybės. Aliuminis (lot.  Aluminium) Lengvas, minkštas, plastiškas, kalus. Panaudojimas. Aliuminis ...

Chemija,  Skaidrės,  13 psl.
2016 05 30

Dalelyčių vis, per, tegu, te rašyba. Dalelytė vis. Dalelytė vis, susidarydama su kitais žodžiais samplaikinėmis dalelytėmis bei jungtukais. Dalelytė per   Dalelytė per visada rašoma skyrium per platus. Dalelytė tegu Dalelytės tegu. ...

Lietuvių kalba,  Skaidrės,  6 psl.
2016 05 30

Laboratorinis darbas Nr. Programos rašymas ir darbo simuliavimas. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Nuspaudus mygtuka prijungta prie I1 užsidega prijungta prie Q1 lemputė. A užsidega Q2 lemputė. Laikrodis nustatytas su ...

Elektrotechnika,  Laboratoriniai darbai,  5 psl.
2016 05 30

Paveikslai iš medinių segtukų Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas.

Technologijos,  Aprašymai,  15 psl.
2016 05 25

Laboratorinis darbas Nr. Elektropneumatika Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo rezultatai. Elektropneumatikos schemos su 2 krypčių cilindrais.

Elektrotechnika,  Laboratoriniai darbai,  10 psl.
2016 05 30

Laboratorinis darbas Nr. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Reikia pakeisti variklio apvijų galus. Valdymo dalys. Laikant nuspausta mygtuka varyklis sukasi. Valdymo dalys , su užsiblokavimu. Valdymo dalys , su užsiblokavimu ir ...

Elektrotechnika,  Laboratoriniai darbai,  4 psl.
2016 05 30

Vincas Mikolaitis - Putinas „Žemei“ Eilėraščio analizė. Graži ir galinga esi, nuodėmingoji žeme. Eilėraščio pavadinimas. Kūrinys prasideda kreipiniu. Dualistinė pasaulėvoka. „Tu praneši dangų savųjų žiedų skaidrumu“ ...

Lietuvių kalba,  Skaidrės,  8 psl.
2016 05 29

Laboratorinis darbas Nr. Pneumatikos sistemų modeliavimas Darbo tikslas. Teorinė dalis. Jutikliai aktyvus , pasyvus , pasyvus , suveikiantis tik judant viena kryptimi , bendras vaizdas. B ir. Darbo rezultatai. Pavadimas Žymėjimas.

Elektrotechnika,  Laboratoriniai darbai,  6 psl.
2016 05 30

Laboratorinis darbas Nr. Programa su mygtuku. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo rezultatai.

Elektrotechnika,  Laboratoriniai darbai,  3 psl.
2016 05 30

Laboratorinis darbas Nr. Programa su ciklu. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. PORTB nesiskaito kaip išėjimas negalima i portb irašyti duomenų. Registe PORTB bus įrašytas skaičius ‘ 00110010 ‘, o Registe DATA skaičius ...

Mechanika,  Laboratoriniai darbai,  4 psl.
2016 05 30

Laboratorinis darbas Nr. Duomenų įrašymas į mikrovaldiklio PIC16F84A prievadus. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Didžiosios ir mažosios raidės įtaką turį. Lietuviškas raides naudoti galima. PORTA nera priskirtas ...

Mechanika,  Laboratoriniai darbai,  4 psl.
2016 05 30

Ivadas. Mokslo problema. Darbo aktualumas. Tyrimu objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimu metodai. Mokslinis darbo naujumas. Autoriaus dalyvavimas mokslinse programose. Ginamieji teiginiai. Darbo rezultatu aprobavimas. Disertacijos ...

Informatika,  Magistro darbai,  90 psl.
2016 05 28

Laivo propulsinio komplekso skaičiavimas.

Laivyba,  Kursiniai darbai,  20 psl.
2016 05 25

Etnokultūrinis projektas „ mūsų lobynai. Informacija apie organizatorių Pavadinimas. Adresas , pašto indeksas. El. paštas. Projekto vadovai. Informacija apie projektą Projekto pavadinimas. Projekto įgyvendinimo terminas. Projekto ...

Etnologija,  Referatai,  2 psl.
2016 05 20

Populiariausios tradicinės šventės Kinijoje.

Turizmas,  Aprašymai,  2 psl.
2016 05 30

X įmonės logistikos sistema ir jos tobulinimo galimybės. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Krovinio apibūdinimas. Ilgis Plotis Aukštis Plotas m. Transporto rūšies parinkimas. Maršruto parinkimas. Pakrovimas ...

Logistika,  Savarankiški darbai,  9 psl.
2016 05 30

Ką aš sužinojau apie atomo sandarą? Iš ko kilo žodis ,,atomas’’? Apie atomo buvimą. Kas yra Atomas? Atomo sandara. Kas yra molekulės. Molekulė ir atomas. Johnas Daltonas ir atomas. Kas yra Difuzija? Literatūra.

Fizika,  Skaidrės,  16 psl.
2016 05 30

Lentelių – paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. AB „ vilniaus baldai“ charakteristika. Įmonės istorija. Veiklos rūšis. AB „Vilniaus baldai“ ilgalaikio turto analizė. Atnaujinimo koeficientas. ...

Ekonomika,  Kursiniai darbai,  28 psl.
2016 05 30

Įvadas. Šalies rizikos samprata. Europos Sąjungos finansų sistemos sisteminė rizika. Šalies rizikos rūšys. Šalies rizikos skirstymas. Šalies rizikos vertinimas. Šalies riziką įvertinantys indeksai. Kelių šalių pagrindiniai ...

Ekonomika,  Savarankiški darbai,  16 psl.
2016 05 30

Tarptautiniai kontraktai ir jų rizikos įvertinimas. Tarptautiniai kontraktai. Kontraktų šalys. Kontraktų rūšys. Vidutinės trukmės. Vienkartiniai Periodiniai. Transporto ir krovinių pervežimo Reklamos Kontraktų rizika. Užduoties ...

Ekonomika,  Analizės,  9 psl.
2016 05 30

Įvadas. Gandai įmonėje. Neigiamas gandų poveikis. Teigiamas gandų poveikis. Išvados. Literatūra.

Komunikacijos,  Referatai,  9 psl.
2016 05 30

Introduction. Russia. History of Russia. Hymn, flag, emblem. Geographic Landmarks. The Russians. The tourism and rate in Russia. Conclusion. Literature.

Anglų kalba,  Referatai,  12 psl.
2016 05 30

Įvadas. UAB „Bikuvos“ prekyba apskaitos politika, buhalterinės tarnybos struktūra, funkcijos. Įmonės apskaitos politika. Įmonės buhalterinės tarnybos struktūra ir funkcijos. UAB „Bikuvos“ prekyba naudojami buhalterinės apskaitos ...

Apskaita,  Praktikos ataskaitos,  26 psl.
2016 05 30

Kaip meilė keičia žmogų?.

Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2016 05 30

Įvadas. 31. bankų elektroninės paslaugos. Elektroninės bankininkystės privalumai. Elektroninės bankininkystės trūkumai. Elektroninės bankininkystės sistemų saugumas. Mobilioji bankininkystė. Išvados. Literatūra.

Bankininkystė,  Referatai,  10 psl.
2016 05 30

Teleskopas. Židikai. M. Teleskopas. Skirtas dangaus kūnų ir reiškinių stebėjimui. Optinis prietaisas, tolimiems objektams stebėti. Teleskopas yra pagrindinis astronomų instrumentas. Reflektoriai. Pirmą veikiantį reflektorių 1671 m. ...

Fizika,  Skaidrės,  14 psl.
2016 05 30

Socialinio darbo baigiamosios profesinės veiklos praktikos dienoraštis. Data Trukmė valandomis Studento profesinė veikla institucijoje Savirefleksija.

Slauga,  Kursiniai darbai,  11 psl.
2016 05 30

Įvadas. Gamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika. Mediena. Klijai. Alkidinis medienos apsaugos gruntas Acrylex. Lakai ir dažai. Medinių langų mechanizmai. Sortimento parinkimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso ...

Inžinerija,  Kursiniai darbai,  33 psl.
2016 05 29

Skaidrieji ir neskaidrieji kūnai. Skadrieji ir neskaidrieji kūnai. Skaidrieji kūnai. Dar šiek tiek. Skaidriųjų kūnų pavyzdžiai. Pusiau skaidrūs kūnai. Neskaidrieji kūnai. Neskaidriųjų kūnų pavyzdžiai. Kas išrado bespalvį ...

Fizika,  Skaidrės,  16 psl.
2016 05 29

Savarankiškas darbas. Prekių analizė. Planas. Produktų apibūdinimas. „Dvaro“ 3,5 % riebumo pienas. „Skinija“ moteriškos kojinės. Bulvių traškučiai „Estrella exxtra“. Pardavimo vietų apžvalga, identifikavimas. Kainų ...

Marketingas,  Skaidrės,  19 psl.
2016 05 29