Naujausi referatai
Situacijos dirbant darželyje analizė
Stebimos situacijos dirbant darželyje 1 situacija. Situacijos analizė - reflekcija. Situacijos analizė - reflekcja.
Pedagogikos analizės, Analizė, 3 psl.
2017 08 18
Pramogų verslas ir jo funkcionavimo ypatumai
Įvadas. Pramogų samprata. Pramogų socialinės funkcijos. Pramogų verslas. Pramogų paslaugų specifiškumas. Pramogų verslo teikiama nauda. Pramogų klasifikacija. Pramogų verslo finansavimo šaltiniai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 11 psl.
2017 08 16
AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Mokumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumas ir jį ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2017 08 18
Diodinio detektoriaus laboratorinis darbas
Darbo tikslas. Bazinio moduliatoriaus ir diodinio detektoriaus principinė elektrinė schema. Darbo rezultatai Išvados. Detektoriaus virpesių oscilogramos.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 18
Rezonansinio galingumo stiprintuvo laboratorinis darbas
Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas. Darbo tikslas. Darbo rezultatai. Amplitudinės stiprintuvo charakteristikos. Skaičiavimai, kai režimas krizinis. Išvados
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 08 18
Korupcijos rūšys
Korupcijos rūšys. Prof. Arnold Heidenheimer. Sisteminės korupcijos bruožai II. Sisteminės korupcijos bruožai III. Politinė korupcija. Trancparency. International. Nusikaltimai asmenų rinkimų. teisėms ir tvarkai. Seimo rinkimų. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2017 08 17
Teisingumo vykdymo samprata
Įžanga. Teisingumo samprata nuo antikos laikų iki XXI amžiaus. Teisingumo vykdymas iki XXI a. Teisingumo vykdymas šiandien – išimtinė teismų kompetencija. Kokiais būdais ir priemonėmis užtikrinamas teisingumo vykdymas? Teisingumo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 08 16
Medžio laiškas žmogui (2)
Medžio laiškas žmogui (2).
Lietuvių laiškai, Laiškas, 1 psl.
2017 08 16
Mongolijos kultūra
Mongolijos kultūra. Kokie Mongolijos tradiciniai patiekalai? Buuz patiekalas. Khuushuur patiekalas. Mongolų sluoksniuota duona. Mongolų pusryčiai. Kaip rengiasi Mongolijoje? Senyvo amžiaus žmonių apranga. Suaugusių žmonių apranga. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2017 08 15
John Green knygos Popieriniai miestai pristatymas
Popieriniai miestai. John Green. Rašytojas, kilęs iš Orlando, Floridos. Premijomis apipiltas jaunas amerikiečių autorius. Knygos tema. Kventinas Džeikobsenas jau daug metų slapčia įsimylėjęs vaikystės draugę Margo Rot Špygelman. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 08 15
Velykų papročiai projektas
Šv. velykos. Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj. Velykos švenčiamos pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Didįjį penktadienį (paskutiniąją Gavėnios savaitę prieš Velykas) laikytasi ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2017 08 13
Registrų centras
Registrų centras. Įvadas. Apie registrų centrą. Registrų centro struktūra. Centrinis padalinys. Filialų. Rc veiklos kryptys. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras. Juridinių asmenų registras. Adresų registras. Gyventojų registras. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2017 08 08
Vieno aukšto gamybinis pastatas su penkių aukštų administracinėmis - buitinėmis patalpomis aiškinamasis raštas
Vieno aukšto gamybinis pastatas su penkių aukštų administracinėmis buitinėmis patalpomis. Aiškinamasis raštas Architektūriniai sprendiniai Sklypo plano sprendiniai. Architektūrinis planinis sprendimas. Darbuotojų skaičiavimas ...
Statybos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2017 08 08
Baudžiamieji nusižengimai ir nusikaltimai finansų sistemai
Įvadas. Finansų sistemos samprata. Finansinės apskaitos sistema. Finansines operacijas patvirtinantys dokumentai. Baudžiamųjų nusižengimų ir nusikaltimų finansų sistemai samprata ir jų atsiradimo priežastys. Baudžiamieji ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 psl.
2017 08 07
Organizacijos žmogiškųjų išteklių optimizavimas
Įvadas. Žmonių išteklių planavimas organizacijų veikloje. Personalo poreikio planavimas ir prognozavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo etapai. Personalo poreikio įvertinimas. Personalo plano įgyvendinimo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 136 psl.
2017 08 07
Vadovavimo stilių įtaka organizacijų veiklai
Įvadas. Vadovavimo funkcija organizacijos valdyme. Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių įvairovė. Vadovas bei jo vaidmuo organizacijoje. Valdžios panaudojimo vadovavime formos ir galimybės. Vadovavimo stilius sąlygojantys ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 psl.
2017 08 07
Etinės problemos organizacijoje
Įvadas. Organizacija. Organizacijos etikos problemos. Apgavystė. Melas. Korupcija. Individuali korupcija. Sisteminė korupcija. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas valdžia. Piktnaudžiavimas materialiniais ištekliais. Piktnaudžiavimas ...
Etikos referatai, Referatas, 20 psl.
2017 08 07
Matavimų teorija ir praktika: suleidimai su įvarža, tarpiniai suleidimai, riedėjimo guolių suleidimai
Matavimų teorija ir praktlka. Namų darbo užduotis. Turinys. Užduotis. 4. Suleidimai su įvarža. 5. Tarpiniai suleidimai. 8. Riedėjimo guolių suleidimai. 10. Šaltiniai. 13. Užduoties Nr. Apskaičiuoti lygiam cilindriniam sujungimui 3-5 ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2017 08 06
Kriminologijos egzamino klausimai ir pagrindiniai literatūros šaltiniai
Kriminologijos egzamino klausimai ir pagrindiniai literatūros šaltiniai. Dalis Kriminologijos samprata ir reikšmė. Visuomenės reakcijas į jį. Jei nebūtų kriminalogijos. Klasikinės kriminologijos idėjos Č. Bekarija , Š. Bentamas , ...
Teisės konspektai, Konspektas, 35 psl.
2017 08 06
Filosofijos konspektas: tiesa, pažinimas, mąstymas
Filosofijos egzamino klausimai. Kokia būčių rūšis išskyrė Dekartas. Kokias savybes priskiria Dekartas Dievo būčiai , žmogaus dvasiai , materialioms būtims. Kam tarnauja juslės Dekarto filosofijoje. Kame glūdi kupernikiškasis Kanto ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 08 06
Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (2)
Laboratorinis darbas Nr. 17 Garso greičio ore matavimas Kundto metodu Tikslas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle (3)
Laboratorinis darbas Nr. 14 Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle Tikslas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2017 08 06
Žiedo inercijos momento tyrimas (3)
Laboratorinis darbas Nr. Žiedo inercijos momento tyrimas. Tikslas nustatyti plokščiojo ir toroidinio žiedų inercijos momentus svyravimų metodu ir gautus rezultatuts palyginti. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Tyrimų ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas laboratorinis (2)
Tikslas. Laboratorinis darbas Nr. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Priemonės tiriamosios medžiagos kietasis kūnas, svarstyklės, slankmatis, mikrometras, liniuotė. Darbo metodika ir pagrindinės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06
Neadekvati darbo rinka
Įvadas. Neadekvačios darbo rinkos charakteristika ir sprendimo būdai. Išvados. Šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 psl.
2017 08 06
Naftos sektoriaus socialinių ir ekonominių rodiklių analizė
Įvаdаs. Nаftоs sеktоrius. Gаvуbа. Trаnspоrtасijа. Sосiаliniаi rоdikliаi. Sосiаliniаi rоdikliаi nаftоs sеktоriujе. Еkоnоminiаi rоdikliаi. Nаftоs prаmоnės rеikšmė еkоnоmikоjе. Nаftоs sеktоrius ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2017 08 06
Makroekonomikos samprata konspektas
Ekonomiką kaip visumą apibūdina šios pagrindinės charakteristikos. Ekonomikos sistemas vienijantys tikslai. Ekonomine politika kryptys. BVP apskaičiavimo metodai. Bnp = c + i + g + ( x – z. Į BVP neįtraukiami. Bvp defliatorius ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2017 08 05
Rugsėjo pirmoji scenarijus (2)
Mieli tėveliai, seneliai ir kiti šeimos nariai. Rugsėjo pirmoji. 1 klasė. O ką mokiniai veikia mokykloje? Šaltinėlio užduotis raidžių kortelės. Kokius dar žinote paukščius? O dabar pažaiskime žaidimas „Šviesoforas“. Kalbuosi ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 6 psl.
2017 08 05
Sukamojo judėjimo dinamika
Sukamojo judėjimo dinamika jėgos momentas. Inercijos momentas. lygiagrečiųjų ašių teorema. Impulso judesio kiekio momentas. impulso momento tvermės dėsnis. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Besisukančio ir riedančio ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2017 08 06
Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle laboratorinis (2)
Laboratorinis darbas Nr. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle. Tikslas. Priemonės plieninė spyruoklė, skirtingų masių kūnų rinkinys, liniuotė, sekundmatis, svarstyklės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Tyrimų ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06