Naujausi referatai
Santrauka. Kaimo turizmo projektas. „Poilsio oazės“ paslaugų aprašymas. Rinkodara. Konkurentai. Paslaugų pardavimas. Valdymas ir darbuotojai. Verslo rizikos vertinimas. Investicijos, finansavimas bei finansinės prognozės. SWOT analizė. ...
Turizmas,  Verslo planai,  42 psl.
2015 07 11
Dažniausiai literatūroje kalbama apie meilę . Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pasvarstykite, kokia meilės samprata dažniausia lietuvių literatūroje.<br/>Meiles samprata lietuvių literatūroje.<br/>
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  2 psl.
2015 07 11
Objektas susideda. Space Needle. Įmontuoti liftai. Statinio pamatas. Žemiau žemės lygio esantis svorio centras. Restoranas įrengtas ant platformos. Statinio architektūra. Space Needle pasižymi įpatingomis formomis. Statinyje vyrauja aptakios ...
Architektūra,  Referatai,  6 psl.
2015 07 07
Įvadas. Streso darbe priežastis. Streso darbe poveikis. Streso darbe įvertinimo metodai. Streso darbe gydymas. Streso darbe prevencinės priemonės. Literatūra.
Sveikata,  Referatai,  9 psl.
2015 07 07
Vadybos samprata. Situacijos įvertinimas. Alternatyvų aiškinimas. Visapusiškas alternatyvų įvertinimas. „. Apsisprendimas sprendimo priėmimas. Yra išskiriamos trys pagrindinės planavimo proceso fazės. „ Strateginiai planai nuo ...
Ekonomika,  Esė,  6 psl.
2015 07 06
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Techninė užduotis. T e c h n i n ė u ž d u o t i. Panaudojimo sritis. Kūrimo pagrindas. Kūrimo tikslas. Kūrimo paskirtis. Kūrimo šaltiniai. Techniniai reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai. ...
Transportas,  Projektai,  4 psl.
2015 07 01
Komunikacija. Komunikacijos funkcijos. Komunikacijos procesas. Komunikacijos kryptys. Tarpasmeninis komunikavimas. Komunikavimas organizacijoje. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. Informacija. Informacijos esmė. Informacijos klasifikavimas. ...
Vadyba,  Kursiniai darbai,  21 psl.
2015 06 30
Pagrindiniai Europos pilių, kurios atsirado IX a. Apie viduramžių riterių pilis. Europoje pilys atsirado. Pirmąsias pilis statėsi riteriai ir didikai apsaugai ir kartu kaip saugias bazes. Viduramžių riteriai. A. Europoje atsirado socialinis ...
Istorija,  Skaidrės,  8 psl.
2015 06 29
Įvadas. Televizijos programų poveikio nepilnamečio delinkventinės elgsenos formavimuisi tyrimo teorinis pagrindimas. Delinkventinio elgesio teoriniai aspektai. Delinkventinio elgesio sampratos ir esmės diskursas. Televizijos programų turinio ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  30 psl.
2015 06 28
Įvadas. Privatumo samprata. įstatymai ir teisės aktai, aptariantys asmens privatų gyvenimą. Privatumo gynimo raida. Lr konstitucijos 22 straipsnį aiškinantys konstitucinio teismo nutarimai. Konstitucinės normos aiškinimas lat teismuose. ...
Teisė,  Kursiniai darbai,  18 psl.
2015 06 28
Įvadas. Organizacijos veiklos vertinimas kaip vadybos tyrimu objektas. Ką reiškia šių žodžių sąvokos. Organizacijos veiklos vertinimo analizė. Organizacijos veiklos vertinimo samprata. Požiūris į organizacijos veiklos vertinimą. ...
Logistika,  Referatai,  13 psl.
2015 06 28
Įvadas. Kursinio darbo rašymo tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Sausainių gamyba, naudojami įrengimai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų, ...
Verslas,  Kursiniai darbai,  14 psl.
2015 07 08
Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamosios rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. ...
Verslas,  Verslo planai,  20 psl.
2015 07 08
Atrandant prarastojo Vilniąus gatves.
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2015 07 02
Įvadas. Literatūros apžvalga. Sporto reikšmingumo teoriniai aspektai. Amžiaus ir lyties ypatumai vertinant mokinių požiūrį į sportą. Fizinis aktyvumas ir sveikata ankstyvojoje paauglystėje. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo ...
Sveikata,  Kursiniai darbai,  26 psl.
2015 06 26
Pokalbis su partizanu.
Istorija,  Savarankiški darbai,  6 psl.
2015 07 02
Įvadas. Higiena. Maisto kontrolė. Asmens higiena. Patalpų rengimas. Maisto produktų ženklinimas. Nesaugus maistas ir pašarai RASFF. Genetiškai modifikuotas maistas. Pieno produktai ir jų ženklinimas. Pienas ir jo produktai. Sūris ir jo ...
Maisto technologija,  Referatai,  25 psl.
2015 07 01
Įvadas. Produktų sauga. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija. Lankstinukai. Bendrieji produktų saugojimo reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. Gamintojo pareigos. Platintojo pareigos. Paslaugos tiekėjo pareigos. Vartotojų teisės. Prekių ...
Vadyba,  Referatai,  24 psl.
2015 07 01
Įvadas. Kas yra kineziterapija. Kineziterapijos rūšys. Aktyvioji kineziterapija. Pasyvioji kineziterapija. Kineziterapijos metodai. Vaikų ir kūdikių kineziterapija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Medicina,  Referatai,  8 psl.
2015 07 01
Sportuojančių ir nesportuojančių moksleivių vertybių formavimas.
Sveikata,  Kursiniai darbai,  10 psl.
2015 06 26
Liberalų ir komunitarų ginčas Ch. Tylor.
Politologija,  Analizės,  3 psl.
2015 06 29
Draudimas taikyti laisvą. Bendrijoje yra sukuriama. Taisyklių grupės. Muitų mokesčių ir lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų. Bendrų muitų tarifų, santykiuose su trečiosiomis šalimis. Vidaus mokesčių sistemos, kitų valstybių ...
Teisė,  Skaidrės,  12 psl.
2015 07 10
Gyvenimo prasmė pagal A. Kamiu. Alberas Kamiu. (Albert Camus, 1913–1960) – prancūzų rašytojas. Absurdo ir egzistencializmo idėjų plėtojimas. Gimė tai, kas į pasaulio literatūros istoriją įėjo kaip absurdo ir egzistencializmo idėjų ...
Filosofija,  Skaidrės,  18 psl.
2015 07 10
Uab „Bitutės baldai“. Greita ir kokybiška. Apie įmonę. Veiklos kryptys. Virtuvės baldų kataloge galite rasti. Virtuvė – Jūsų namų susitikimo vieta. Miegamojo baldų gamyba. Miegamasis – čia praleidžiama daugiausia laiko, todėl ...
Vadyba,  Skaidrės,  25 psl.
2015 07 10
Kainos keitimas vykdant statybos rangos sutartis. Statybos rangos sutartis. Esminės statybos rangos sutarties sąlygos? Kaina rangos sutartyje. Specialios CK nuostatos. Kainos nustatymas. Laisvai pasirenkami kainos nustatymo būdai. Kainos keitimas ...
Teisė,  Skaidrės,  52 psl.
2015 07 10
Reklamos apribojimai vaikams. Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymas 2 str. 7 d. Reklamos verslo dalyviai, atsakingi už reklamos atitikimą LR RĮ bei LR NĮ. Atsakingi už reklamos pateikimo, demonstravimo ir moralinių principų kontrolę. ...
Teisė,  Skaidrės,  16 psl.
2015 07 10
Vartotojų teisių apsauga. Reklamos apribojimai vaikams. Vaiko santykis su reklama. Reklamos rinkos dalyvių atsakomybė. Vaikams rodomai reklamai keliami reikalavimai. Draudimas nepagrįstai rodyti vaikus, patekusius į situacijas, kurios kelia ...
Teisė,  Projektai,  16 psl.
2015 07 10
Miestas – dvasinio gyvenimo forma.
Lietuvių kalba,  Namų darbai,  1 psl.
2015 07 08
Kochać i być kochanym – to szczęście czy cierpienie.
Lenkų kalba,  Rašiniai,  2 psl.
2015 07 08
Interpretacja wiersza. Szymborskiej „ Portret kobiecy “.
Lenkų kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2015 07 08