Naujausi referatai
Žinių ir samprotavimų atvaizdavimas
Įvadas. Vienetai. Freimai ir slotai. Išreikštiniai freimai (cadre explicite). Funkciniai freimai. Kvantifikacija (quantification). Samprotavimai, naudojantys objektinį atvaizdavimą. Sutapatinimas. Funkcionaliniai atributai. Automatiniai ...
Informatikos referatai, Referatas, 14 psl.
2011 09 06
Turbo pascal
Susipažinimas su turbo paskalio aplinka. File edit search run compile debug tools options windows help. B e n d r a s d i d ž i a u s i a s d a l i k l i s. Tikslas susipažinti su uždavinio sprendimo algoritmo sudarymu. Pagal algoritmo ...
Informatikos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 09 06
Teksto maketavimas
Teksto maketavimo pradmenys. Puslapio dydžio ir paraščių nustatymas, šriftų parinkimas, teksto formatų tvarkymas, iliustracijų įterpimas. Šrifto parametrų parinkimas. Iliustracijų įterpimas. Teksto formato tvarkymas.Norint gražiai ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2011 09 06
Telekomunikacijų paruoštukė
Savokos. Signalas kaip atsitiktinis procesas. Diskretizacija. Determinuoti procesai. Atsitiktiniai procesai. Informacijos kiekis. Kodai ir kodavimas. Trukdžiams atsparaus kodavimo principai. Kodu charakteristikos ir ju klasifikacija. Kodavimo ...
Informatikos šperos, Špera, 2 psl.
2011 09 06
Strukturos
Programos užduotis. Turime 3.5“ diskelių katalogus: diskelio registracijos numeris, turinio pobūdis, informacijos apimtis Kb. Suformuoti sąrašą: diskelio registracijos numeris, turinio pobūdis, informacijos apimtis Kb, laisvos atminties ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2011 09 06
Chat-Kommunikation
Chat-konversationen:. Mündlich oder schriftlich, texte oder gespräche? Chat-anwendungen für spezialisierte einsatzbereiche. Lehren und lernen im "virtual classroom". Arbeits- und geschäftsprozesse unterstützen. Chat journalistisch nutzen. ...
Vokiečių referatai, Referatas, 14 psl.
2011 09 06
Kompleksiniai skaičiai. Integralai
Kompleksinio skaičiaus apibrėžimai. Kompleksinė plokštuma. Algebriniai veiksmai sukompl. Skaič. Kompl. Skaič. Trigonometrinė išraiška ir jos naudojimas atliiekant daugyba dalyba ir keliant laipsniu. Šaknies traukimas iš kompleksinio ...
Matematikos šperos, Špera, 3 psl.
2011 09 06
Matematikos pirmo kolio paruoštukė
Pirmykštė f-ja ir neapibr. Apib. Paprastųjų racionaliųjų trupmenų integravimas. Trig. F-jų integravimas. Trigonometrinių f-jų integravimas. Apib. Skaič. Kint. Pakeit. Metod. Integravimo dalimis metod. Kūno v apskaič. Neapibr. Integralo ...
Matematikos šperos, Špera, 1 psl.
2011 09 06
Koreliacija kursinis
Įvadas. Diagramos su išvadomis. Bendros projektinio darbo bendros išvados. Literatūra. Atlikę šį projektinį darbą pastebėjome, kad mokiniams lengviau sekasi tokie dalykai kaip istorija, geografija, rusų kalba. Tai tokie dalykai, kurie ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2011 09 06
Analizinė geometrija
Lygtis plokšyumos einančios per duota tašką. Bendrinė pl. Lygtis. Normalinė pl. Lygtis. Pl. Kampas. Statm. Ir lygegret. Sąlyga. Vektorinės, kanoninės ir parametr. Tiesės lygtys. Tiesė duota dvieju pl. Susikirtimu. Plokštumų pluoštas. ...
Matematikos šperos, Špera, 2 psl.
2011 09 06
Cilindrinių detalių elektromechaninio apdirbimo įtaka dilimui ir cikliniam nuovargiui
Įvadas. Paviršiaus ir paviršinio sluoksnio savybės. Atsparumas dilimui. Įvairių rūšių plienų dilimo tyrimas po elektromechaninio apdirbimo. Įvairiai apdirbtų plienų dilimo tyrimas po elektromechaninio apdirbimo elektromechaniškai ...
Fizikos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 09 06
Greitis
Greitis. Kieto kūno slenkamasis judėjimas. Centrinių jėgų laukas. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Vidinės ir išorinės jėgos. Lauko stiprumas. Smūgis. Pagreitis. Masių centras ir jo judėjimo dėsnis. Tangentinis ir normalinis ...
Fizikos referatai, Referatas, 2 psl.
2011 09 06
Gamybinės praktikos ataskaita. Praktika statybos įmonėje
Aiškinamasis raštas. Obijaktas. Dienos darbų paskirstimas. Statybos organizavimas. Grindų betonavimas. Sienų mūrijimas. Sienų mūrijimo eiga. Šiltinimas. Šiltinimo darbu eiga. Darbuotojų sauga darbe ir gamtos sauga statybvietėje. Statybos ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2011 08 11
Teisės filosofija ir religija
Kas yra filosofija? Filosofijos prigimtis. Filosofinė būsena. Filosofijos struktūra ir problematika. Filosofija ir kultūra. Filosofija ir mokslas. Filosofija ir religija. Mitologine pasaulėjauta. Pirmojo esaties prado ieškojimas. Mileto ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 psl.
2011 08 05
Lenų ir dvarų teisė
Lenų ir dvarų teisė. Feodalinių santykių formavimasis vakarų europoje. Santykių "senjoras-vasalas" ir "dvarininkas-valstietis" teisinis reglamentavimas. Žemės nuosavybės formos. Feodalinė hierarchija. Senjoro ir vasalo tarpusavio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 7 psl.
2011 08 05
Teisėtumo užtikrinimas valdyme
Teisėtumo užtikinimas valdyme. Finansų ministerija. Asmens teisių gynimas ne teismo tvarka. Administracinių teis-mų kompetencija. Krašto apsaugos valdymas. Valdymas valstybės saugumo srityje. Vidaus reikalų valdymas. Valdymas teisingumo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 26 psl.
2011 08 05
Administracinė teisė teisės šaka
Adm. Teisė kaip teisės šaka. Adm. Teisės normos. Adm. Teisiniai santykiai. Viešojo adm. Sąvoka ir esmė. Viešojo adm. Principai. Vykdomosios valdžios institucijos. Lr prezidentas. Lr vyriausybė. Lr ministerijos ir kitos centrinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 55 psl.
2011 08 05
Konstitucinė lyginamoji teisė pasaulyje
Klt dalykas. Kt kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės ktm kryptys ir mokyklos. Klasikinė (juridinė), modernioji (juridinė) mokyklos. Sociologinė kt mokykla. Politologine-sociologine m-kla. Kt m-klų anglosaksų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 16 psl.
2011 08 05
JAV teisė
Jungtinių amerikos valstijų teisė kaip vakarų teisės tradicijos atmaina. Bendrosios teisės tradicijos įsigalėjimas šiaurės amerikoje. Nepriklausomybės deklaracija ir jav konstitucija. Jav konstitucijos pataisos. Jav teisės sistemos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 psl.
2011 08 05
Prokuratūra teisėje
Prokuratūra, jos statusas ir funkcijos. Prokuratūros sandara. Generalinė prokuratūra. Gen. Prok. Funkcijos. Teritorinės prokuratūros ir jų funkcijos. Gen. Prokuroro, jo pav-jų skyrimo ir atlei-dimo tvarka. Prokurorai ir prokuratūros ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 psl.
2011 08 05
Europos Sajungos ES teisė
. Bendrijos teisė. Acquis communautaire. Bendrieji bendrijos teisės principai. Bendrijos teisės tiesioginis galiojimas. Bendrijos teisės viršenybė. Pirminė teisė: sutartys. Romos sutartis. Europos atominės energetikos bendrijos steigimo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 psl.
2011 08 05
Senovės teisė
Senovės (antikos) teisė. Urnammu ir hammurapi kodeksai. Nusikaltimai ir bausmės, kraujo kerštas, taljono ir kompozicijos sistemos. Teisės primityvumas ir kazuistinis teisės pobūdis. Hebrajų (judėjų) teisės šaltiniai ir kai kurie šios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 psl.
2011 08 05
LR Konstitucine teisė
Lr konstitucinės teisės samprata. Bendroji samprata, precizinių požiūrių (apibrėžimų) įvairovė, poveikio apimtis (sritis) ir būdai, reglamentuojami santykiai ir jų grupės. Konstitucinės vertybės, nuostatos ir normos, jų grupės ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 psl.
2011 08 05
Kriminologija teisės konspektas
Kriminologijos samprata. Samprata. Kriminologijos raida. Nusikalstamumas. Nusikalstamumo sąvoka. Nusikalstamumas prieškario lietuvoje. Nepilnamečių nusikalstamumas. Organizuotas nusikalstamumas. Recidyvinis nusikalstamumas (rn). Turtinis ...
Teisės konspektai, Konspektas, 21 psl.
2011 08 05
Europos Sąjungos atsiradimas
Europos sąjungos atsiradimas, jos pagrindas ir tikslai. Bendrijų teisinės prigimties klausimas. Europos sąjungos organizacinė struktūra. Europos sąjungos (es) teisinis statusas. Narystės europos sąjungoje kriterijai ir įstojimas į es. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 33 psl.
2011 08 05
Civilinių teisinių santykių savoka
Civilinių procesinių santykių subjektai, jų klasifikavimas. Civilinių teisinių santykių sąvoka, turinys, ypatumai. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Šalys civiliniame procese: samprata, procesinės teisės ir pareigos. Šalių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2011 08 05
Darbo teisęs paskaitų planas
Bendrieji klausimai. Darbo teisės subjektai. Darbo sutartis. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas ir keitimas. Nutraukimas darbdavio iniciatyva. Esant darbuotojo kaltei. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų materialinė atsakomybė. ...
Teisės referatai, Referatas, 27 psl.
2011 08 05
Finansų teisė
Valstybės finansų veikla. Valstybės fin. Veiklos metodai. Fin. Veiklos formos. Fin. T dalykas ir sąvoka. Ft šaltiniai. Ft normų požymiai ir sąvoka. Ftn rūšys. Finansiniai institutai ir ft sistema. Ft santykių (fts) požymiai ir sąvoka. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 psl.
2011 08 05
Administracinė teisė LT
Nevalstybinės organizacijos. Religinės bendruomenės. Profesinės sąjungos kaip administracinių teisinių santykių subjektai. Valstybės tarnautojai kaip administracinės teisės santykių subjektai. Priėmimas į valstybės tarnybą. Pareigos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 26 psl.
2011 08 05
Teisės teorija valstybėje
Teisės normų klasifikacija ir jos pagrindai (kriter). Teisės normų išreiškimo (materializavimosi) forma. Teisės aktas ir jų rūšys. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Teisės sistema. Teisės aktų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 12 psl.
2011 08 05