Naujausi referatai
Kineziterapijos praktinės veiklos įgūdžių vertinimas
Kineziterapijos praktikinės veiklos įgūdžių vertinimas. Sudaro 50 proc. Bendro praktikos įgūdžių įvertinimo. Bendras praktikos įgūdžių įvertinimas vertinimo kriterijai. Ištyrimo forma klubo sąnarys. Raumenų jėgos vertinimas ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2017 03 26
Skysčių skirtuvas (separatorius) analizė
Įvadas. Įrenginio bendras apibūdinimas. Įrenginio klasifikacija. Skysčio skirtuvų (separatorių) paskirtis. Skysčio skirtuvų (separatorių) paplitimas. Mašinos apibūdinimas. Naudojimo sritys. Pieno separatorių klasifikacija. Kokiose ...
Technologijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2017 03 26
Organizmų karalystės skaidrės
Karalysčių ypatumai. Tikslas. Uždaviniai. Karalysčių schema. Virusai. Monerų karalystė. Protistų karalystė. Grybų karalystė. Augalų karalystė. Gyvūnų karalystė. Informacijos šaltiniai.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 47 psl.
2017 03 26
Didžiausios grėsmės lietuvių kalbai
Didžiausios grėsmės lietuvių kalbai. Tikslai. Supažindinti su grėsmėmis, iškilusiomis lietuvių kalbai. Stipresnių kalbų poveikis. Kalbėdami vartojame daugybę nelietuviškų žodžių. Emigracija. Emigravę lietuviai pamiršta savo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 03 26
Bilderbergo Klubas – masonų tikslų įgyvendinimo įrankis globalių politinių ir ekonominių procesų kontekste
Įvadas. Bilderbergo Klubo kilmė, struktūra ir pagrindiniai deklaruojami tikslai. Bilderbergo Klubo “šešėlinės” funkcijos ir veikla. Bilderbergo Klubas – viena pagrindinių pasaulio masonerijos organizacija. Apibendrinimas. Naudoti ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 03 26
Atitvaros sudarytos iš kelių sluoksnių visuminės šiluminės varžos skaičiavimas
Atitvaros sudarytos iš kelių sluoksnių visuminės šiluminės varžos skaičiavimas praktinis darbas nr. Atitvaros sudarytos iš kelių sluoksnių , termoizoliacinio sluoksnio storio nustatymas praktinis darbas nr. Atitvaros su nevienalytėmis ...
Fizikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2017 03 26
UAB „Betonika“ ataskaita
Perdangos plokščių parametrai. Plokščių tipas Plotis ,  mm Aukštis ,  mm Masė ,  kg m2 Masė su užpildytomis siūlėmis , kg m. Tt tipo plokštės. TT plokščių standartinis skerspjūvis. Techninės charakteristikos TT 2400 ...
Inžinerijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 psl.
2017 03 26
UAB vertimų biuras „Eurolingvo“ vertinimas ir vertės apskaičiavimas
Įvadas. UAB vertimų biuro „Eurolingvo“ finansinė analizė. UAB vertimų biuras „Eurolingvo“ veiklos aprašymas. UAB vertimų biuras „Eurolingvo“ finansinių rodiklių vertinimas. UAB vertėjų biuras „Eurolingvo“ santykinių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 03 26
UAB „Ekofood kiosk“ individualus projektas
Įvadas. Inovacija ir jos charakteristika. Inovacijos samprata. UAB „Ekofood kiosk“ inovacijos pristatymas. Vartotojų segmentavimas ir komunikacijos strategija. UAB „Ekofood kiosk“ rinkos segmentavimas. Komunikacijos strategijos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2017 03 26
Gamybnė praktika AB „Lietuvos geležinkeliai“
Įvadas. Įmonės pristatymas ir organizacinė valdymo struktūra. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinės valdymo struktūra. Įmonės teikiamų paslaugų analizė. Įmonės rinkos analizė. Įmonės veiklos vertinimas. Įmonės veiklos ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 psl.
2017 03 26
Lietuvos komunikacinio saugumo struktūra ir grėsmės
Lietuvos komunikacinio saugumo struktūra ir grėsmės. Rusijos informacinė – kultūrinė ekspansija į Lietuvos viešąją erdvę. Informaciniam manipuliavimui. Nacionalinio komunikacinio atoveiksmio nebuvimas. Lietuvos komunikacinis ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 7 psl.
2017 03 26
Dievo ir žmogaus santykis lietuvių literatūroje

Dievo ir žmogaus santykis lietuvių literatūroje. (V. Krėvė, Vaižgantas, Šatrijos ragana ) ...

Dėstymas 1. Teiginys – Didieji neoromantikai – Vincas Krėvė, Vaižgantas, Šatrijos Ragana – ypač mėgo narplioti žmogaus ir dievo santykio tema.V. Krėvės apsakymu ...

Kalbėjimo potemės 2017, 12 klasė, 2 psl.
2017 03 26
Linksnių galūnių rašyba
Vardininkas Naudininkas Galininkas Įnagininkas Dgs. Vardininkas Naudininkas Dgs. vardininkas Dgs. galininkas Dgs. Vardininkas Dgs. vardininkas Dgs. Vardininkas Galininkas Dgs. vardininkas Dgs. naudininkas Dgs.
Lietuvių planai, Planas, 5 psl.
2017 03 26
Nosinių balsių rašybos įvairiose reikšminėse žodžių dalyse sistema
Nosinių balsių rašybos įvairiose reikšminėse žodžių dalyse sistema. Linksniavimo sistemos panaudojimas nosinių balsių rašybai žodžių galūnėje demonstruoti. Pirmą savą sukurtą gražią dainą. Pirmąją savąją sukurtąją ...
Lietuvių planai, Planas, 2 psl.
2017 03 26
The best ways to learn english
The best ways to learn English. Introduction. Starting level. Don’t be afraid. Average level. Children’s books have. Master level. Use English whenever. Useful websites. Conclusion.
Anglų skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 03 26
Kinijos ekonominė politika Kyoto protokolo atveju
Įvadas. Kinijos ekonomika. Kinijos ekonomikos bruožai. Kinijos ekonomikos prognozės. Kyoto protokolas. Kinijos vaidmuo Kyoto protokolo atveju. Lietuva ir Kyoto protokolas. Klausimai diskusijai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2017 03 26
Europos vidaus rinkos samprata ir bruožai
Įvadas. Europos vidaus rinka. Europos Sąjungos vidaus rinkos samprata ir susiformavimas. Kliūčių šalinimas kuriant ES vidaus rinką. Euro reikšmė kuriant ES vidaus rinką. Europos Sąjungos vidaus rinkos valdymas. Keturios laisvės. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2017 03 26
Vidaus vandentiekis ir kanalizacija
Įvadas. Vidaus vandentiekis. Vidaus vandentiekio sistemos. Trišakinė vandentiekio sistema. Kolektorinė vandentiekio sistema. Karšto vandens cirkuliacija. Karšto ir šalto vandens vamzdynų rasojimas ir izoliavimas. Vidaus kanalizacijos ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 13 psl.
2017 03 26
Landrasų (kiaulių) mityba ir laikymas
Įvadas. Landrasų veislės bendra charakteristika. Danijos landrasų pašarai ir šėrimas. Landrasų laikymas tvartiniu ir ganykliniu laikotarpiu. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 psl.
2017 03 26
Ekosistema pristatymas
Ekosistema. Ekosistema – tai. Medžiagų judėjimą gyvieji organizmai veikia kaip vartotojai arba heterotrofai. Vartotojai gali būti gyvėdžiai ir skaidytojai. Augalėdžiai. Tai gyvūnai, mintantys tik augalais. Plėšrūnai. Tai gyvūnai, ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 03 26
Leksikos užduotys
Specialybės kalbos kultūra. Elektros darbų vadovas. Santechnikos darbų vadovas. Techninių reikalų darbų direktorius . Superkamejuodųjų metalų laužą. „ Dėl pareigų pavadinimų formų “. Aukštoje temperatūroje Kai aukšta ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2017 03 26
Steriometrija aplink mus: Kubas
Steriometrija aplink mus. Kubas. Tikslas. Supažindinsime su geometrinę figūra kubu. Kas yra kubas? Kubas – tai geometrinė figūra, sudaryta iš šešių kvadratų, kurių kraštinės lygios. Kubas turi 8 viršunes. Kubas turi 12 briaunų. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 03 26
International Women's Day
International Women's Day. International Women's Day is on the 8th of March every year. When is Women’s Day? It is a day of global celebration of women. What is Women’s Day? Women’s day celebration encompass respect, appreciation and love. ...
Anglų skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 03 26
Taikomosios matematikos praktikos ataskaita BĮ Kauno tautinės kultūros centras
Bendroji dalis. Įmonės struktūra, valdymas ir veikla. Įmonės teikiamų paslaugų, turimos techninės ir programinės įrangos apžvalga. Įmonės veikloje naudojamų matematikos, informatikos ir ekonomikos metodų apžvalga. Praktinė dalis. ...
Matematikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 psl.
2017 03 26
Druskos pristatymas (2)
Druskos. Druskų Fizikinės savybės. Kietos Įvairių spalvų kristalinės medžiagos. Druskų klasifikaciją. Normaliosios druskos. Dvigubosios druskos. Druskų cheminės savybės. Po reakcijos susidarys Susidaro vanduo Susidaro kieta medžiaga ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 03 26
Laiškas apie Lietuvą
Laiškas apie Lietuvą.
Lietuvių laiškai, Laiškas, 1 psl.
2017 03 26
Ropliai projektas
Ropliai. Ropliai atsirado prieš. Ropliai skirstomi į keturias klases, tai Vėžliai Driežai Krokodilai Gyvatės. Ropliai yra šaltakraujai, jų kūno temperatūra priklauso nuo aplinkos temperatūros. Roplių fiziologinės savybės. Pasaulyje ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 03 26
Greitųjų kreditų reglamentavimas
Įvadas. Greitieji kreditai. Statistiniai duomenys. Greitųjų kreditų reglamentavimas. Greitųjų kreditų ypatumai. Greitųjų kreditų pasėkmės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 10 psl.
2017 03 26
Istorijos palikimas J. Radvanas „Radviliada“
Istorijos palikimas J. Radvanas „Radviliada“ .
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2017 03 26
AB „Rokiškio sūris“ veiklos rezultatų analizė
Įvadas. Veiklos pasiekti rezultatai. Išteklių panaudojimo efektyvumas. Galimų veiklos rizikų identifikavimas. Išvados. Literatūra.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 03 26