Naujausi referatai
Viskas apie magnetus
Viskas apie magnetus. Kas yra magnetas? Magnetų rūšys. Kodėl medžiagos įsimagnetina? Kodėl medžiagos įsimagnetina? Reikia žinoti, kad. Elektromagnetas. Elektromagneto veikimas. Elektromagnetų panaudojimas. Magnetinis laukas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 11 22
How to improve personal study skills essay
How to improve personal study skills essay.
Anglų esė, Esė, 1 psl.
2017 11 24
Advantages and disadvantages of travelling by public transport
Advantages and disadvantages of travelling by public transport.
Anglų esė, Esė, 1 psl.
2017 11 24
Vincas Mykolaitis - Pašaukimo problema rašinys
Vincas Mykolaitis - Pašaukimo problema rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2017 11 24
Personalo vertinimas, mokymas ir tobulinimas
Įvadas. Personalo vertinimo teoriniai pagrindai. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimo tikslai ir uždavinia. Vertinimo eiliškumas. Vertinimo kriterijai. Formalus, neformalus vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 psl.
2017 11 22
Personalo skatinimas organizacijoje
Įvadas. Motyvacija. Samprata ir vaidmuo. Motyvacijos rūšys. Poreikių teorija. Dviejų veiksnių teorija. Reikalavimai gerai motyvacijos sistemai. Lūkesčio teorija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 11 22
Samprotavimo rašinio žingsniai Rašinių pavyzdžiai
Samprotavimo rašinio žingsniai Rašinių pavyzdžiai. Samprotavimo užduoties analizė ir parengiamieji darbai. Argumentų rinkimas ir rašinio planavimas. Rašydamas laikykis pastraipos struktūros. Kodėl pasauliui reikia maištininkų? Ar ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 17 psl.
2017 11 24
Antanas Tyzenhauzas skaidrės
Antanas Tyzenhauzas. Antanas Tyzenhauzas – vienas labiausiai išprususių Abiejų Tautų Respublikos veikėjų. Kilęs iš Livonijos. Biografija. M. Darbai. Jo rūpesčiu Gardine įkurta matininkų mokykla. Gyventojai turėjo tiesti. Teismų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 11 24
Filmo „Kaip skaitmeninė revoliucija paveikė kūrybines industrijas“ refleksija (2)
Filmo „Kaip skaitmeninė revoliucija paveikė kūrybines industrijas “ refleksija.
Kino refleksijos, Refleksija, 2 psl.
2017 11 24
Service blueprint of Amberton hotel in Klaipėda, Lithuania
Service blueprint. Service blueprint components. Benefits of service blueprinting in service innovation. Amberton hotel klaipėda. Service blueprint of amberton hotel in klaipėda, lithuania. Service blueprint components of amberton hotel ...
Turizmo referatai, Referatas, 10 psl.
2017 11 24
Varškės sūrių gamybos technologija projektas
Įvadas. Naudojamos žaliavos. Technologinis procesas. Naudojami įrenginiai. Kokybės kontrolė ir jos vertinimai. Inovacijos užsienyje arba Lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra.
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2017 11 24
Gaisrinė projektas
Pirmosios gaisrinės traukiamo arklių 1915 m. 1921 m. 1955 m. Sovietiniu laikotarpiu ugniagesių tarnyba naudojo vien rusišką gaisrų gesinimo techniką. Ugengesių kostiumai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR VRM ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 11 24
Finansiniai burbulai bihevioristinė finansų teorija
Finansiniai burbulai bihevioristinė finansų teorija. Finansinis burbulas  (akcijų. Akcijos. Biheviorizmas (iš angl.  behavior 'elgesys') –psichologijos pakraipa. John Broadus Watson. (1878 – 1958). Jeigu laikraščiai, radijas ir ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 11 24
Pilietiškumo ir atsakomybės ugdymas mažinant patyčių atvejus
Pilietiškumo ir atsakomybės ugdymas mažinant patyčių atvejus. Suomiškas ugdymas. Pavyzdį sugalvojo viena amerikiečių mokytoja. Užduoties moralas. Geros mokyklos požymiai. Atsakomybės ugdymas. Mintys apie atsakomybę (aptarti, ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 11 24
Teisės normų analizė (3)
Teisės normų analizė Vilnius. Nagrinėjama Civilinio kodekso teisės norma. Analizei reikalingi kiti CK straipsniai. Tai. priešingu atveju. ” pavidalu. Asmenys , kuriems taikoma teisės norma.
Teisės analizės, Analizė, 2 psl.
2017 11 24
Užklasinis skaitymas Knygų sąrašas
Užklasinis skaitymas Knygų sąrašas.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2017 11 24
Ilgalaikio materialaus turto apskaita (4)
Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto samprata. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. Ilgalaikio materialaus turto pateikimas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 11 24
Elektroninio verslo poveikio nekilnojamo turto sektoriui analizė
Elektroninio verslo poveikio nekilnojamo turto sektoriui analizė. Kodėl reikia el. Verslo sprendimo? Koks sprendimo poveikis siekiant pelno? Kokios problemos siejamos su šio sprendimo įgyvendinimu? Kokios esamo sprendimo tobulinimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 11 24
Osmoso reiškinio tyrimas (2)
Labaratorinio darbo ‘‘ Osmoso reiškinio tyrimas‘‘ ataskaita. Osmosu vadiname. Tikslas. Hipotezė. Darbo eiga. Rezultatai. Aptarimas. Išvada.
Biologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2017 11 24
Fizinio aktyvumo stoka, susijusi su kliūtimis gyvenamosiose patalpose
Fizinio aktyvumo stoka, susijusi su kliūtimis gyvenamosiose patalpose. Kliūtys gali būti. Slaugos diagnozė – hipodinamija. Judėjimui įtakos taip pat turi. Slaugos tikslas – suteikti galimybę maksimaliai prisitaikyti kasdieninėje ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 11 24
Logistikos centrų Lietuvoje apžvalga
Logistikos centrų Lietuvoje apžvalga. UAB „Tarptautinės logistikos centras“. Tai bendrovė. UAB „Vingės transsphere logistika“. Logistikos komplekse teikiamos paslaugos Ilgalaikis ir trumpalaikis prekių saugojimas moderniuose ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 11 24
Genų inžinerija projektas
Genų inžinerija. Genų inžinerija - vieno arba keleto genų perkėlimas iš vieno organizmo į kitą. Taip sukuriami transgeniniai organizmai su svetimais genais. Genetiškai modefikuoti organizmai. GMO – tai organizmai, kurių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 11 23
Meilė lietuvių literatūroje kalbėjimas (2)

Meilė lietuvių literatūroje kalbėjimas (2 Ignas Šeinius. Juozas Tumas – Vaižgantas. Marius ...

Meilė – tai plataus spektro jausmas, kuris vienus gali pakylėti iki neregėtų aukštybių, o kitus, deja, pasmerkti amžinai vienatvei. Tai taip pat žmogaus patyrimo dalis, ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 2 psl.
2017 11 23
Tolerancijos diena projektas
Toleranijos diena. 2017 metais Tolerancijos dienos simbolis – rankos. Tolerancija- kas tai? Kada atsirado Tolerancijos dienos minėjimas? Kam reikalinga tolerancija? Ar daug yra tolerantiškų žmonių? Ar reikia toleruoti viską? Kur yra ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2017 11 23
Infekcinės ligos ir slauga
Įvadas. Virusiniai enteritai. Oro lašelinės infekcijos ir jų keliamos problemos. Gripas. Tuberkuliozė. Kokliušas. Vėjaraupiai. Raudonukė. Virusiniai enteritai jų prevencija slaugytojų darbe. Literatūra.
Medicinos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 11 23
Derybinės kalbos strateginio plano kūrimas
Įvadas. Kas tai yra derybos? Kada pokalbis virsta derybomis. Derybų eigos etapai. Derybinės kalbos strateginio plano kūrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 11 23
Lelijiniai
Lelijiniai. (Liliaceae). Įvadas. Kas yra lelijiniai augalai? Lelijinių augalų sandara. Augalai Lietuvoje. Vištapienė (Gagea). Pievinė vištapienė. Mažoji vištapienė. Paprastoji vištapienė. Dirvinė vištapienė. Siauralapė ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2017 11 23
Architektūra: Barokas Klasicizmas projektas
Architektūra. Barokas. Barokas  – kultūros epocha. Baroko stiliui būdinga. Vienas geriausių baroko pavyzdžių yra Pažaislio vienuolynas Kaune. Viurcburgo rūmai, Vokietija. Klasicizmas. Klasicizmo architektūra – architektūros ...
Architektūros skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 11 23
Agresijos kilmę aiškinančios teorijos
Agresijos kilmę aiškinančios teorijosAgresijos esmė. Agresijos kilmę aiškinančios teorijos. Instinktų agresijos teorija. Frustracijos – agresijos teorija. Socialinio mokymosi agresijos teorija. Socialinės kognityvinės agresijos ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 11 23
Skurdo lygio Lietuvos analizė
Skurdo lygio Lietuvos analizė (1991-2017). Kas tas skurdo lygis ? Tai gyventojų, esančių žemiau skurdo ribos. Keletas skurdo teorijų. Skurdas dėl individualių priežasčių – Kai žmogus priima sprendimus. Skurstančiųjų sluoksnio ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 11 23