Naujausi referatai
Turinys. Įvadas. Makro aplinkos analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė – mokslinė aplinka. Gamtinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Mikro aplinkos analizė.Pirkėjai. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2017 04 23
UAB „Arbava“ kavinės rinkos analizė
Įvadas. Rinkodaros kompleksas ir jo elementai. Rinkos tyrimas.Analizė. Rinkos segmentavimas. Analizė. Mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai samprata. Konkurentų analizė. Vartotojo elgsena. Prekės politika. Kainos politika. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2017 04 25
Sala - Korsika
Korsika. Ketvirta pagal dydį sala Viduržemio jūroje. Geografija Korsika yra vulkaninės kilmės sala. Klimatas subtropinis. Vasarą oras įšyla tarp 20-27 °C. Gražiausi Korsikos miestai Ajačas. Bastja. Porto Večjas. Bonifacijus. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2017 04 25
Informacijos laikmenos referatas (2)
Įvadas. Nekompiuterinės informacijos laikmenos. Kompiuterinės informacijos laikmenos. Perfokorta. FDD laikmenos. Kietasis diskas (HDD (hard disk)). Elektroninis diskas (SSD (Solid State Drive)). Optiniai diskai. Pagrindiniai alternatyvių ...
Informatikos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 04 25
Atleidimo iš valstybės tarnybos teisėtumo ir pagrįstumo analizė
Statutinių pareigūnų atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Atleidimo iš valstybės tarnybos teisėtumo ir pagrįstumo kriterijai teismų praktikoje. ...
Teisės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 psl.
2017 04 25
Viešvilės valstybinis rezervatas
Viešvilės valstybinis rezervatas įsteigtas 1991m. Rezervatas plyti 400 km2 Karšuvos girioje. Šalia rezervato yra Kaskalnio geomorfologinis draustinis. Viešvilės rezervato pagrindinė „Ašis“ – Viešvilės upelis (ilgis. Viešvilės ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2017 04 25
Netherlands
Netherlands. Short information about Netherlands. Population 17 million Language. Netherlands People. Love clothes Funny Sometimes sad. Netherlands capital. Amsterdam. Famous Netherlands people. Vincent Van Gogh (artistPlaces to visit in ...
Anglų skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 04 25
Sapno ypatumai fiziologiniu aspektu
Sąvokos ir santrumpos. Įvadas. Sapnai. Sapno raida. Sapno apibūdinimas. Sapnų panaudojimas psichoanalizėje. Sąmoningas sapnas. Išvados. Literatūros iš šaltinių sąrašas.
Medicinos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 04 25
The history of money presentation
The history of money. What is money? Bartering. Barter is the exchange of a good or service for another good or service. Commodity Money. A commodity is a basic item used by almost everyone. Coins. When? 5000 B. Paper Money. When? 10th-15th ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 04 25
Lietuvos darbo biržos teritoriniai struktūriniai padaliniai ir jų raida
Lietuvos darbo biržos įkūrimas. Darbo biržų reorganizavimas ir struktūrinė pertvarka. Lietuvos darbo biržos veikla. Lietuvos darbo biržos struktūra. Darbo išteklių skyrius. Užimtumo rėmimo skyrius. Finansų ir apskaitos skyrius. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 psl.
2017 04 25
Gаmtos ir ekologijos viešųjų e. pаslаugų teikimo internetinės svetаinės kokybės vertinimаs
Įvаdаs. Internetinės svetаinės kokybės vertinimo teoriniаi аspektаi. Viešųjų pаslаugų teikimаs per internetinę svetаinę. Interneto svetаinės kokybė. Interneto svetаinės kokybę lemiаntys veiksniаi. Interneto svetаinių ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 04 25
Žmogiškųjų išteklių valdymas pasirinktoje įmonėje UAB „GRIFS AG“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra. Misija ir vertybės. Kokybės politika. Socialinė atsakomybė. Atliktos apklausos klausimai ir atsakymai. Išvados.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2017 04 25
Baudžiamoji teisė bendroji dalis teisės konspektas
Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamosios teisės samprata , objektas ir sistema. Baudžiamosios teisės metodas ir uždaviniai. Baudžiamosios teisės principai. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimas. Baudžiamųjų įstatymų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 34 psl.
2017 04 25
Įstaigos plėtros ir veiklos finansavimo būdai ir šaltiniai
Įstaigos plėtros ir veiklos finansavimo būdai ir šaltiniai. Įvadas. Uždaviniai. Išorinio finansavimo šaltinių ir investicijų klasifikacija. Investicijų rūšys pagal svarbiausius klasifikavimo požymius. Paskolos. Išperkamoji nuoma. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2017 04 25
Vytautas Mačernis Rudens sonetai iš ciklo „Metai“ analizė
Vytautas Mačernis. Rudens sonetai iš ciklo „Metai“. Soneto analizė. Vidunaktį dažnai  Aš. Eilėraščio tema. Nerimas ir nežinia gyvenime. Kalbantysis. Pirmasis vienaskaitos asmuo -AŠ. Kūrinyje jis yra pastovus – nekintantis. Aš ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 04 25
Stacionarių krautuvų klasifikacija ir jų panaudojimas žemės ūkio technologijose savarankiškas darbas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokos. Įvadas. Objektų tyrimo metodika. Krautuvų panaudojimas. Stacionarių krautuvų tipai. Sraigtiniai transporteriai. Pneumatiniai transporteriai. Elevatoriai. Kaušiniai elevatoriai. Stacionarių ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2017 04 25
 Mokslinio straipsnio analizė: atsargų apskaitos ypatumai
Mokslinio straipsnio analizė atsargų apskaitos ypatumai. Autorės Ingrida Balabonienė. Problematika - atsargų apskaitos įkainavimo būdų parinkimą organizacijose nulemia įstatyminės nuostatos (VAS ir PMĮ). Straipsnio šaltiniai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 04 25
Vairuotojo emociniai veiksniai
Emocijos. Stipri, greičiausiai ne sąmoningai, bet automatiškai, nervų sistemos sukeliama dvasinė būsena, savo ruožtu įtakojanti teigiamas arba neigiamas fiziologines reakcijas. Klasifikacija. Pyktis baimė liūdesys džiaugsmas ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 04 25
Miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas
Įvadas. Nutekamojo vandens kiekių ir užterštumų nustatymas. Būtino išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas. Parengiamojo valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Nuotekų skaidrinimo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2017 04 25
Zarządzanie usługami według standardu itil
Wstęp. RozdziaŁ 1. itil. Modele ITSM i ich zastosowania. Różnica pomiędzy Help Desk a Service Desk. Incydenty i ich zarządzanie. Problemy i ich zarządzanie. Zlecenia i ich zarządzanie. Service Level Agreement (SLA). Configuration ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 56 psl.
2017 04 25
Programa Moppi – Matematika skaidrės
Programa Moppi – Matematika. Kompiuterio panaudojimo matematikos pamokose ypatybes.  sudomina mokinius (įdomu, naujoviška, patrauklu, įvairu, susiję su realiu gyvenimu, žadina smalsumą). Pradinis puslapis. Matematikos kompiuterinė ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 04 25
Impresionizmas dailėje projektas
Impresionizmas dailėje. Pirmiausiai impresionizmas susiformavo prancūzų tapyboje 1874 metais. Jie tvirtino, kad joks dailininkas iki šiol nevaizdavo gamtos taip. Impresionistai daug naujo įnešė ir į paveikslo kompoziciją. Kita vertus, ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 04 25
Vadybos dalyko praktinių darbų individualios užduotys
Evvkb020 vadybos dalyko 6 kr. praktinių darbų individualios užduotys. Privataus sektoriaus organizacija. Viešojo sektoriaus organizacija. Proc. visoje Lietuvoje. UAB ,, Rivona ‘‘. VŠĮ ,, Plačiajuotis internetas ‘‘. LPF ,, Avilys ...
Vadybos uždaviniai, Uždavinys, 16 psl.
2017 04 25
Puslaidininkio varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas
Puslaidininkio varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas Darbo tikslas. Kontroliniai klausimai Paaiškinkite energetinių lygmenų susidarymą kristale. Apibūdinkite Fermi lygmenį. Paaiškinkite skirtumą tarp metalų , puslaidininkių ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 04 25
Saulės baterijos tyrimas
Laboratorinis darbas. Saulės baterijos tyrimas. Darbo tikslas ištirti saulės baterijos savybes. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada. Kontroliniai klausimai. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 04 25
Viešbučio apžvalga: IDW Esperanza Resort
IDW Esperanza Resort. Bendra informacija. Kambariai. Prašmatnioji vila. Klasikinis kambarys. Standartinis klasikinis kambarys. Terasos kambarys. Šeimos apartamentai. Super Lux apartamentai. Pramogos. Restoranai. La esperanza. La terraza. La ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 04 25
Žemės sklypų formavimo taisyklės
Žemės sklypų formavimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Žemės. Projekto rengimas. Kai žemės sklypai padalijami. Projektavimas. Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas. Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas. Žemės sklypai ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 04 25
Žemės ūkio paskirties, žemės naudotojai
Žemės ūkio paskirties, žemės naudotojai. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemė dažniausiai siejama su dirbama žeme ar ūkininko ūkiu. Mėgėjiški sodai. Mėgėjiški sodai – tai žemės sklypai sodų ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 04 25
Žemės administravimas
Žemės administravimas. Tai yra valstybės ir savivaldybių institucijų veikla. Žemės administravimo tikslai. Planuoti Lietuvos Respublikos žemės fondo naudojimą ir spręsti dėl administracinių vienetų ribų patikslinimo. Žemės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 04 25
E. Demingo principų pritaikymas ir veikimas praktikoje
Praktinis darbas.Darbo tema. Kokybės įvertinimo metodai ir būdai. tyrime Tikslas. Išsiaiškinti E. Demingo principų pritaikymą ir veikimo principus praktikoje. Uždaviniai. Išanalizuoti E. Demingo principų veikimą pasirinktoje ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 4 psl.
2017 04 24