Naujausi referatai
Vandens dezinfekavimas
Vandens dezinfekavimas. Dezinfekavimo metodai. Stiprūs oksidatoriai ir oligodinaminis metodas. Fizikiniai ir terminiai metodai. Vandens dezinfekavimas chloru. Choratoriai. Tolygaus ir pastovaus debito. Porcijiniai ir automatiniai. Slėginiai ir ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 06 22
Tiesinės lygtys ir jų sistemos matricos ir determinantai kompleksiniai skaičiai vektoriai
Tiesinės lygtys ir jų sistemos matricos ir determinantai kompleksiniai skaičiai vektoriai tiesinės lygtys tiesine lygtimi. Tiesinės lygties sprendiniu.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 06 22
Vandens skaidrinimas nusodinimo būdu
Vandens skaidrinimas nusodinimo būdu. Nusodintuvai. Vandeniui skaidrinti naudojami įvairių konstrukcijų – horizontalieji. Drumzlių formos. Neištirpusios vandens priemaišos gali būti Standžios (grūdinės) Išakijusios (dribsninės). ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 06 22
Vandens priemaišų dribsniavimas
Vandens priemaišų dribsniavimas. Vandens gerinimo ir nuotekų valymo technologijų. savarankiškas darbas. Vandens priemaišų dribsniavimas. Netirpių vandens priemaišų dribsniavimas krekikliu. Reagentai. Specialieji. Bendrosios paskirties. ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 06 22
Aplinkos apsaugos praktikos įmonėje ataskaita
Aplinkos apsaugos praktikos įmonėje ataskaita Įvadas. Ignalinos rajono aplinkos agentūros struktūra ir veikla. Aplinkos kokybė. Aplinkos oro kokybės valdymas. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai. Kraštovaizdžio ir ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2017 06 22
Festivalio „Karklė“ atvejo analizė
Festivalio „ karklė “ atvejo analizė įvykio aprašymas. Detali priimtų sprendimų analizė.
Vadybos analizės, Analizė, 3 psl.
2017 06 22
Senovės muzika konspektas (2)
Senovės muzika. Amfiteatras – po atviru dangumi įruoštos sėdynės žiūrovams. Orchestra – šokių aikštė su aukuru, kur sustodavo choras ir vadovas. Skena (palapinė) – speciali patalpa persirengimui. Viduramžių epochos muzika. ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2017 06 22
Pasiruošimas muzikos atsiskaitymui klausimai ir atsakymai
Antika. Palyginti antikinį teatrą su dabartiniu. Viduramžiai. Ankstyvieji. Vidurinieji. Barokas. Klasicizmas. Romantizmas. Instrumentas. Impresionizmas.
Muzikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2017 06 22
Įstaigos siunčiami dokumentai konspektas
Dokumentų valdymas įstaigos siunčiami dokumentai. Siunčiamų dokumentų rekvizitai. Raštų rūšys Raštas – prašymas Raštas – paraiška. Raštas – paklausimas. Raštas – priminimas. Raštas – patvirtinimas. Raštų rūšys ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 06 22
Psichiniai pažinimo procesai
Psichiniai pažinimo procesai. Dėmesys ir jo ypatumai. Požiūriai į asmenybę. Asmenybės raidos stadijos. ERIKSON ‘ as atrado 8 raidos stadijas.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2017 06 22
Įmonės darbo užmokesčio apskaita ir analizė
Įvadas. Darbo užmokesčio apskaitos teoriniai aspektai. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio apskaita ir dokumentai. Darbo užmokesčio analizės metodika. UAB „Xxx“ darbo užmokesčio analizė. Darbo metodikos ir priemonių ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 psl.
2017 06 22
Savęs įsivertinimo būdai
Įsivertinimo būdai. Parašyk sau pažymį. Veideli, pasakyk. Šypsenėlės. Šviesoforas. „Iškalbingas nykštys“. Šiandien pamokoje išmokau. Komplimentas draugui. Ž – S - N. Įsivertinu. “Trys viename”. Užrašykite savo pajautas. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2017 06 22
Mikroorganizmų ekologija Žmogaus mikrobiota
Mikroorganizmų ekologija. Žmogaus mikrobiota. Simbiozė. Simbiozės formos. Antagonizmo formos. Mikroflora. Dirvožemio mikroflora. Vandens mikroflora. Oro mikroflora. Žmogaus kūno mikroflora (mikrobiota). Normalios žmogaus kūno mikrofloros ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 76 psl.
2017 06 22
Darbuotojų dalyvavimas organizacijos valdyme
Įvadas. Darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme formos. Darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme Europos Sąjungoje. Finansinis darbuotojų dalyvavimas. Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Tiesioginis ...
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2017 06 22
Furunkulas - šunvotė
Furunkulas (šunvotė). Furunkulas yra bakterijos staphylococcus aureus sukeltas ūminis pūlinis uždegimas. Furnkulas gali išsivystyti po folikulito arba savaime. Predisponuojantys veiksniai. Nuolatinis infekcijos nešiojimas šnervėse. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 06 22
Rinkodaros savarankiškas: reklama
Praktinis darbas reklama. Išvardykite bent po vieną reklamuojamą prekę ar paslaugą, skirtą tenkinti kiekvienam iš A. Maslou piramidės poreikiui. Paaiškinkite savo pasirinkimą. Saugumo poreikiai Lietuvos draudimo reklama. Priklausomybės ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2017 06 22
Fotografija fotografijos parodos fotografijos festivaliai savarankiškas darbas
Įvadas. Pasaulio fotografijos istorija. Lietuvos fotografijos istorija. Fotografijos apibūdinimas laisvalaikio kontekste. Fotografijos meno samprata. Pagrindinės šiuolaikinės fotografijos kryptys ir bruožai. Fotografijos meno plėtra verslo ...
Fotografijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2017 06 22
Edukacinė programa Pakruojo dvare
Edukacinė programa pakruojo dvare. Įvadas. Temos aktualumas Šiais laikais dvarai užimą svarbią poziciją žmonių švietime bei ugdyme. Edukacinės programos samprata. Edukacija [lot. Education] – auklėjimas, lavinimas. Edukacinės ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 06 21
Psichologijos vadovavimo bruožų teorijos klausimai ir atsakymai
Psichologijos vadovavimo bruožų teorijos klausimai ir atsakymai.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 06 22
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimo būdai. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Produkcijos metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Pagreitinto ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 69 psl.
2017 06 21
CorelDraw programos konspektas
Coreldraw programos paskirtis ir aplinka. Vaizdo mastelio keitimas. Darbas su bylomis. Objektai ir jų piešimas. Objektų žymėjimas. Objektų spalvinimas. Objekto kontūro redagavimas. Objektų kopijavimas. Objektų perkėlimas. Objektų ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2017 06 21
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas individualiam namui
Įvadas. Buitinių nuotekų tarša aplinkai ir jų tvarkymas. Nuotekose esantys teršalai ir jų poveikis aplinkai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį „Feliksnavis” parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2017 06 22
Nuotekų valymo įrenginio parinkimas kaimo turizmo sodybai
Įvadas. Buitinių nuotekų tvarkymas individualiuose namuose. Individualių nuotekų tvarkymas. Buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymą. Kaimo turizmo sodybos veikla ir nuotekų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 06 22
Nuotekų valymo įrenginio parinkimas sodyboje
Įvadas. Buitinėse nuotekose esantys teršalai ir jų tvarkymas. Nuotekose esantys teršalai ir jų poveikis aplinkai. Individualūs buitinių nuotekų tvarkymo metodai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymą. Nuotekų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2017 06 22
Dviejų dienų kelionės maršrutas Lietuvos rašytojų pėdsakais
Įvadas. Dviejų dienų kelionės maršrutas. Kelionės žemėlapis. Kelionės maršrutas. Atmintinė. Klausimynas. Sąmata. Turizmo paslaugų teikimo sutartis. Aprašymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2017 06 22
Turizmo veiklos renginio - projekto parengimas apskaita ir finansai
Turizmo veiklos renginio - projekto parengimas apskaita ir finansai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Renginio vieta ir dalyvių skaičius. Įvadas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2017 06 22
Pažintinė praktika kelionių agentūroje (2)
Įvadas. Apie kelionių agentūrą „West express“. Įmonės juridinis statusas. Organizacinė struktūra. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės informaciniai šaltiniai, technologijos ir naudojama įranga. Informaciniai šaltiniai ir ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2017 06 22
Žodžių daryba skaidrės
Žodžių daryba. Žodžių sandaros klaidos. Kai kurie lietuvių. Priešdėlių vediniai. Svetimi ir nevartotini, pvz. danešti = prinešti, daleiskim = tarkim. Kitos pastabos dėl priešdėlių vartojimo. Su priešdėliu be- nevartotini ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 06 21
Plaučių vėžio klinikiniai simptomai ir ligonių slauga
Plaučių vėžio klinikiniai simptomai ir ligonių slauga. Plaučių vėžio epidemiologija. Pirminė vėžio profilaktika. Plaučių vėžio simptomai. Pagrindiniai diagnostiniai plaučių vėžio tyrimai. Plaučių vėžio gydymas. ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 06 21
Atvudo mašinos pagreitis laboratorinis darbas
Atvudo mašina. Mantas Sriubas. Darbo užduotis Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis Darbo metodas ir aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados Atlikę ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 06 21