1863 sukilimas


Istorijos aprašymas. 1863 sukilimas.


1863 metų sukilimą rėmė daugelis dvarininkų, bajorų. Šaukėnų valsčiaus Karužių dvaro savininkas grafas Adomas Boel-Pliateris ir jo žmona Ksavera Sviatopolk-Mirskytė-Pliaterienė materialiai rėmė sukilėlius, teikė jiems prieglaudą. Dvare pagamintas maistas įvairiais būdais buvo gabenamas į mišką. Jų namuose kartą maloniai svečiavosi sukilėlių kapelionas kun. Vladislovas Dembskis. Vakare Pliaterienė padeklamavo A. Mickevičiaus eilėraštį „Vado mirtis“ , skirtą 1831 metų sukilimo vadei Emilijai Pliaterytei, įteikė V. Dembskiui sukilėlių atsišaukimą, kurį šiš sekančią dieną perskaitė Šaukėnų bažnyčioje. Kerėžiuose buvo sukilėlių židinys. Sukilime dalyvavo visa Pliaterių šeima: dukros – Evelina Pliaterytė – Noreikienė, Ksavera ir Ona Pliaterytės, žentas Rapolas Putvinskis. Jauniausias Pliaterių sūnus – sukilėlis buvo rusų kazokų užbadytas ir Šonos pelkėse prie Šaukėnų mirė.

1863 sukilimas. (2014 m. Lapkričio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/1863-sukilimas.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 19 d. 10:58