7-8 klasių mokinių mokymosi biologijos pamokose: Balsių pagrindinės mokyklos atvejis


Pedagogikos diplominis darbas. 7-8 klasių mokinių mokymosi motyvacija biologijos pamokose. Įvadas. Biologijos mokymosi motyvacijos teorinis pagrindimas. Mokymosi motyvacijos samprata. Vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacijos reikšmė biologijos mokymuisi. Tyrimo metodologija. Empirinis VII-VIII klasių mokinių biologijos mokymosi motyvacijos pagrindimas. VII-VIII klasių mokinių vidinės mokymosi motyvacijos palyginimas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Tyrimo aktualumas - atlikti tyrimą paskatino tai, jog tarp VII ir VIII klasių mažėja mokinių mokymosi motyvacija ( Targamadzė, Rakauskienė, 2008) Tyrimo objektas - biologijos mokymosi motyvacija. Tyrimo tikslas - ištirti VII-VIII klasių mokinių vidinę mokymosi motyvaciją biologijos pamokose. Tyrimo uždaviniai:

 apžvelgti mokslinę literatūrą nagrinėjamos temos aspektu;

 atskleisti VII-VIII klasių mokinių požiūrį į biologijos mokymąsi;

 pateikti VII-VIII klasių mokinių vidinės mokymosi motyvacijos biologijos pamokose apklausos rezultatus ir jų analizę.

Tyrimo metodai:

 literatūros analizė;

 anketinė apklausa;

 kiekybinė gautų duomenų analizė (absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimas).

7-8 klasių mokinių mokymosi biologijos pamokose: Balsių pagrindinės mokyklos atvejis. (2014 m. Spalio 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/7-8-klasiu-mokiniu-mokymosi-biologijos-pamokose-balsiu-pagrindines-mokyklos-atvejis.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 24 d. 13:21