Akcijų kainų statistinė analizė


Statistikos namų darbas. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų grupavimo intervalai. Histograma. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo modelis. Išvados. Naudota literatūra.

Akcijų kainų statistinė analizė. (2013 m. Gegužės 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/akciju-kainu-statistine-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 15 d. 23:55