Akcijų kainų statistinis tyrimas


Statistikos kursinis darbas. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų grupavimo intervalai. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai, kai nežinomi. Hipotezės. Hipotezės kriterijaus reikšmės apskaičiavimas. Prognozavimo modelis. Dinaminės eilutės rodikliai. Išvados. Informacijos šaltiniai.


1. Buvo tirtos įmonės „Rokiškio sūris“ akcijų kainos.

2. Nagrinėjamos imties tūris n = 101. Nagrinėjamo periodo mažiausia akcijų kaina xmin=2,1, didžiausia akcijų kaina xmax=5,15.

3. Duomenys buvo sugrupuoti į 7 intervalus, kurių kiekvieno ilgis 0,44.

4. Buvo apskaičiuota: vidurkis – 4,00; mediana – 4,5; moda – 4,5; dispersija – 0,87; standartinis nuokrypis – 0,93; variacijos koeficientas – 0,23; asimetrijos koeficientas – -0,77; eksceso koeficientas – -1.

Akcijų kainų statistinis tyrimas. (2013 m. Gegužės 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/akciju-kainu-statistinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 12 d. 04:41