Algimantas Mackus


Lietuvių skaidrės. Algimantas Mackus. Gimė 1932 m. Biografija. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. Rašė Recenzijas Literatūros ir meno kritikos straipsnius Esė Publicistikos straipsnius. Kūryba. Žymiausias bežemių kartos atstovas. Kūrybos bruožai. A. Mackaus kūryba atskleidžia šiurpią XX a. „Chapel B“. Šis rinkinys dedikuotas autovarijoje žuvusiam rašytojui A. Triumfališkoji. Ir mirtis nebus. Bibliografija. „Elegijos“ - Chicago, 1950. - Parašas Algimantas Pagėgis. „Jo yra žemė“ eilėraščiai. Apibendrinimas. A. Mackus - poetas, kritikas, eseistas.


Gimė 1932 m. vasario 11 d. Pagėgiuose ir 1964 m. gruodžio 28 d. Čikagoje mirė. Poetas, kritikas, eseistas, vienas tragiškiausių išeivijos rašytojų.

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus; Studijavo Ruzvelto universitete Čikagoje; Dirbo lietuvių radijo programoje „Margučio radijas“; Leidiniuose „Aidai“, „Dirva“, „Draugas“, „Literatūros lankai“, „Margutis“, „Metmenys“ ir kt. Žurnalo „Margutis“ redaktorius; „Šviesos“ sambūrio pirmininkas; „Santara-Šviesa“ valdybos narys; Suorganizavo knygų leidimo klubą.

A. Mackus - poetas, kritikas, eseistas, vienas tragiškiausių išeivijos rašytojų. Žymiausias bežemių kartos atstovas. Rašė : recenzijas, literatūros ir meno kritikos straipsnius, esė, publicistikos straipsnius. Rašė neornamentuota kalba. Pagrindinės poezijos temos : egzistencija, egzilė, Dievas, mirtis ir kalba. Lietuvių poezijoje pasirodė Algimanto Pagėgio slapyvardžiu.

Algimantas Mackus. (2014 m. Lapkričio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/algimantas-mackus.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 16:02