Aminai


Chemijos savarankiškas darbas. Etanaminas - CH3 – CH2 – NH. Propanaminas – CH3 – CH2 – CH2 – NH. N-metiletanamino – CH3 – NH2 – CH2 – CH.


Tikslas – įgyti žinių ir gebėjimų, formuojant aminų sintezės, fizikinių ir cheminių savybių, panaudojimo pramonėje bei farmakologijoje nagrinėjimo sistemą.

Pasinaudojus aminų pavadinimų sudarymo taisyklėmis parašyti po du pavyzdžius pirminių, antrinių ir tetinių aminų struktūrines formules ir pavadinti junginius IUPAC ir trivialioje nomenklatūroje (jei tokius pavadinimus turi).

Rasti rekomenduotuose literatūros šaltiniuose aminų arba jų darinių, sutinkamų gamtoje, pavadinimus, parašyti struktūrines formules.

Apibūdinti aminus. Kokie aminai vadinami pirminiais, antriniais ir tretiniais? Kokie aminai vadinami aromatiniais? Pateikti pavyzdžių.

Parašyti struktūrines formules etanamino, propanamino ir N-metiletanamino. Pavadinti juos trivialiais pavadinimais.

Pirminiais aminais vadinami aminai, prie kurių prisijungęs vienas radikalas, antiniai aminai – prie kurių prisijungę du radikalai ir tretiniai – prie kurių prisijungę trys radikalai. Pvz.: pirminis aminas; antrinis aminas; tretinis aminas.

Aromatiniai aminai skirstomi pagal radikalų pabūdį, vadinasi aromatiniai aminai turi aromatinį žiedą savo struktūroje. Pvz.: - anilinas.

Aminai. (2015 m. Birželio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/aminai.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 06:31