Aplinkos analizės

26 dokumentai
Įmonės poveikis aplinkai
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės poveikis įmonei. Darbuotojų sauga ir sveikata. Ekstremalios situacijos įmonėje analizė. Įmonės poveikio aplinkai analizė ir poveikio mažinimo planas. Įmonės poveikio aplinkai analizė. Įmonės poveikio aplinkai mažinimo projektas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.
Aplinkos analizės, Analizė, 18 psl.
2014 04 14
Kodėl verta saugoti miškus
Kodėl verta saugoti miškus ?
Aplinkos analizės, Analizė, 2 psl.
2012 05 22
Demografiniai rodikliai tauragės rajone
Įvadas. Demografinė situacija. Gimstamumas. Mirtingumas. Mirties priežastys. Natūralus gyventojų prieaugis. Išvados. Literatūra.
Aplinkos analizės, Analizė, 9 psl.
2012 12 03
Poveikio aplinkai vertinimo teisinis reglamentavimas
Įvadas. Aplinkos apsaugos ir politikos samprata. Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste. Europos parlamento ir tarybos direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Nutarimas dėl planų ir programų ...
Aplinkos analizės, Analizė, 15 psl.
2014 12 01
Sanitarinė miškų apsauga
Įvadas. Miško kenkėjai ir ligos. Apsaugos nuo kenkėjų ir ligų būdai ir priemonės. Sanitariniai miško kirtimai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Aplinkos analizės, Analizė, 13 psl.
2015 03 30
Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvų analizė
Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvų analizė. Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Alternatyvų analizė. Alternatyvų parinkimas. Pav įstatymas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Naudota literatūra.
Aplinkos analizės, Analizė, 12 psl.
2013 03 25
Ukmerges rajono aplinka
Įvadas. Ukmergės rajono bendra charakteristika. Ukmergės rajono aplinka. Ukmergės rajono ora teršiančios įmonės. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Išvados. Naudota literatura.
Aplinkos analizės, Analizė, 13 psl.
2013 03 29
Kauno miesto išorės aplinkos PEST analizė
Kauno miesto esamos būklės išorės aplinkos PEST analizė. Politiniai faktoriai. Ekonominiai faktoriai. Socialiniai faktoriai. Technologiniai faktoriai.
Aplinkos analizės, Analizė, 3 psl.
2015 05 25
Pagrindiniai skirtumai tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių demografinių rodiklių
Įvadas. Literatūros apžvalga. Besivystančioms šalims pagal demografinius požymius būdinga. Gimstamumo didinimas. Gimstamumo mažinimas. Didelio gimstamumo silpnose šalyse priežastys. Demografinė sudėtis (gyventojų) – moterų ir vyrų skaičius bei pasiskirstymas pagal amžių. Keletas demografinių įdomybių bendram išprusimui. ...
Aplinkos analizės, Analizė, 6 psl.
2014 04 03
Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis Vilniaus mieste
Aplinos oro tarša kietosiomis dalelėmis vilniaus mieste. Kietosios dalelės. Rekomendacijos , sergantiems kvėpavimo sistemos ligomis (pvz. Astma, bronchitu), kaip elgtis padidinto aplinkos užterštumo atvejais. Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis vilniuje. (žemėlapis). Aplinkos oro tarša vilniaus rajone. (diagrama). Kiekvieno ...
Aplinkos analizės, Analizė, 7 psl.
2013 03 10
N produkto būvio ciklo analizė
N produkto būvio ciklo analizė.
Aplinkos analizės, Analizė, 5 psl.
2016 05 17
Aplinkosaugos strategijos
Įvadas. Aplinkosaugos strategijų atsiradimas. Aplinkosaugos strategijos Lietuvoje. Aplinkosauginės organizacijos. Išvados. Bibliografinis sąrašas.
Aplinkos analizės, Analizė, 13 psl.
2016 12 13
Darnaus vystymosi rodikliai
Jean-Michel Billioud“Apsaugokime žemę. Didieji aplinkosaugos tikslai“. E. Monkevičius, A. Miškinis ir kt. „Aplinkosaugos teisė“.
Aplinkos analizės, Analizė, 15 psl.
2016 12 17
Fizinė aplinkos tarša
Įvadas. Kaip galime prisidėti prie automobilių srauto ir teršalų emisijos sumažinimo? Aplinkos taršos ir teršalų klasifikavimas. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Fizikinė aplinkos tarša.
Aplinkos analizės, Analizė, 19 psl.
2015 11 17
Gamta ir žmogus šiandien ir rytoj
Gamta ir žmogus šiandien ir rytoj.
Aplinkos analizės, Analizė, 1 psl.
2013 09 19
AB "Grigiškės" įmonės socialinė atsakomybė
AB „ Grigiškės “ Apie įmonę. AB „ Grigiškės “. Biologinės įvairovės saugojimas. Gamtinių išteklių tausojimas. Tikimo grandinės valdymas.
Aplinkos analizės, Analizė, 6 psl.
2016 12 19
Aktyvuotas vanduo
Vanduo mūsų gyvenime. Kaip buvo išrastas aktyvuotas vanduo. Aktyvuoto vandens savybės. Sank peterburgo mokslininko sensacija. Kas žinotina prieš naudojant aktyvuotą vandenį. Gydymo metodika. Kartu šalinama ir priežastis. Akies trauma. Alergija , alerginis dermatitas. Apatinių galūnių arterijų aterosklerozė. Artritas reumatinis. ...
Aplinkos analizės, Analizė, 14 psl.
2014 11 12
Antrinių žaliavų surinkimo analizė
Bendoji dalis. Praktikos tikslas, uždaviniai, bendros žinios apie AB„Panevėžio specialus autotransportas, gamybinės veiklos sritys. Įmonės vykdoma veikla, kokybės valdymo sistemos. Mišrių buitinių atliekų surinkimo iš privačių valdų specifika surinkimo tara, išvažimo periodiškumas, apmokėjimas už suteiktas atliekų tvarkymo ...
Aplinkos analizės, Analizė, 21 psl.
2015 05 07
Aplinkos problemos darnaus vystymosi eigoje
Aplinkos problemos darnaus vystymosi eigoje. Svarbiausios vandenų taršos pasekmės. Vandens taršos mažinimo būdai. Dirvožemis , kraštovaizdis ir biologinė įvairovė. Žemės ūkis Ekologinių ūkių plėtra.
Aplinkos analizės, Analizė, 5 psl.
2016 11 27
Aplinkos tarša (2)
Laikantis populiariausios teorijos, jog dabar vyksta klimato šilimas ir ne bet koks, o dėl žmogaus ūkinės veiklos, tuomet logiška, jog atsakymas į klausimą galimas tik vienas – teršdami aplinką ir ypač atmosferą, klimato atšilimą tik spartiname. Tačiau ne viskas taip paprasta – bent jau tą rodo nauji mokslininkų tyrimai. ...
Aplinkos analizės, Analizė, 3 psl.
2011 02 28
Aplinkos tarša ir gyventojų sveikata analizė
Įvadas. Pagrindinės kenksmingos medžiagos, įtakojančios sveikatos būklės pablogėjimą. Antropogeninė tarša ir aplinkos keliamo pavojaus kitimai. Sveikatai kenksmingi aplinkos veiksniai ir jų keliama rizika. Cheminių medžiagų toksinis poveikis žmogui. Žmonių sveikatos būklės kitimų tyrimas. Literatūros sąrašas.
Aplinkos analizės, Analizė, 9 psl.
2016 10 03
Darnaus vystymosi pagrindai
Praktinis darbas Nr. Lietuvos aplinkos kokybės ilgalaikių uždavinių analizė darbo tikslas –. Parašyti , kaip įgyvendinamas ir kiek įgyvendintas šis ilgalaikis uždavinys. Užduotis Oras ir klimato kaita. Klimato kaita Lietuvoje.
Aplinkos analizės, Analizė, 9 psl.
2017 01 07
Environmental Impact Assessment
Introduction. The main objects. The main problems. Conclusions.
Aplinkos analizės, Analizė, 6 psl.
2017 03 23
Lietuvos aplinkos kokybės ilgalaikių uždavinių analizė
Praktinis darbas Nr. Lietuvos aplinkos kokybės ilgalaikių uždavinių analizė darbo tikslas –. Parašyti , kaip įgyvendinamas ir kiek įgyvendintas šis ilgalaikis uždavinys. UŽDUOTIS Lietuvos NDVS ilgalaikių uždavinių įgyvenimo prioritetai aplinkos kokybės srityje Aplinkos kokybės sektorius NDVS ilgalaikiai uždaviniai. ...
Aplinkos analizės, Analizė, 6 psl.
2017 05 27
Nelaimingų atsitikimų ir traumų analizė
Įvadas. Statistinių lentelių analizė. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Aplinkos analizės, Analizė, 7 psl.
2013 04 11
Oro užterštumo įtaka kvėpavimo sistemos ligoms
Įvadas. Oro užterštumo įtaka kvėpavimo sistemos ligoms. Kokie yra pagrindiniai oro taršos šaltiniai? Koks yra oro taršos poveikis kvėpavimo sistemai? Kaip aš galiu apsaugoti savo sveikatą? Specialūs veiksmai vaikams apsaugoti. Kaip aš galiu padėti mažinti oro taršą? Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos analizės, Analizė, 10 psl.
2014 04 08