Aplinkos projektai

13 dokumentų
Vaidinimas
Vaidinimas apie pasaulio pabaigą. Vaidinimo scenarijus apie pasaulio pabaigą.
Aplinkos projektai, Projektas, 3 psl.
2013 01 06
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas (2)
Įvadas. Nutekamųjų vandenų parametrai ir tvarkymas. Nuotekų užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas gyvenvietei, kurioje gyvena 3855 gyventojai. Technologiniai skaičiavimai ir įrenginių projektavimas. ...
Aplinkos projektai, Projektas, 31 psl.
2016 04 26
Darnaus vystimosi principų integravimas į transportą
Įvadas. Transporto neigiamas poveikis aplinkai. Energetinių išteklių ir degalų naudojimas. Oro tarša. Vandens tarša. Triukšmas. Dirvožemio tarša. Eismo įvykiai. Eismo spūstys. Transporto problemų sprendimas. Spūsčių mažinimas. Taršos mažinimas. Prieinamumo didinimas. Saugumo gerinimas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos projektai, Projektas, 24 psl.
2013 10 13
Aplinkos tarša pristatymas
Kokios atliekos labiausiai kenkia aplinkai? Lietuvos aplinkos būklė. Kur daugiausiai yra teršalų? Kaip sumažinti taršą? Kaip rūšiuoti šiukšles? Ką kur mesti? Į plastikui skirtą konteinerį! Į stiklui skirtą konteinerį! Į popieriui skirtą konteinerį! Apibendrinimas. Tik mes patys galime išsaugoti aplinką tvarkingą. ...
Aplinkos projektai, Projektas, 11 psl.
2013 01 06
Darbo aplinkos projektavimas
Darbo patalpa. Pagrindiniai baldai naudojami biure: darbo kėdė. Darbo stalas. Darbo aplinkos reikalavimai: apšvietimas. Vėdinimas. Mikroklimatas. Taisyklingas sėdėjimas darbo vietoje. Darbo vietos grafinė dalis.
Aplinkos projektai, Projektas, 12 psl.
2012 02 28
Aplinkosauginių įrenginių projektavimas
Įvadas. Apie įmonę. Uab ,,Juodeliai” produkcijos rūšys. Įmonės oro tarša gamybos procese. Ciklono veikimo principas. Elektrostatinio filtro veikimo principas. Projektuojamo įrenginio apskaičiavimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Aplinkos projektai, Projektas, 13 psl.
2015 02 08
Ekologinis pėdsakas Taršos prevencijos ir kontrolės praktinis darbas
Įvadas. Ekologinis pėdsakas. Gauti rezultatai. Naudoti šaltiniai.
Aplinkos projektai, Projektas, 10 psl.
2016 04 21
Gaisro pavojai skaidrės (2)
Gaisro pavojai. Kas yra gaisras. Nuodingos dujos. Karštas oras. Dūminis sprogimas. “Kamino efektas”. Ugnies audra. Liepsna. Turto praradimas. Piromanai.
Aplinkos projektai, Projektas, 12 psl.
2013 06 02
Ignalinos oro monitoringo planas
Įvadas. Bendra informacija apie teritoriją, kuriai rengiama programa. Programos tiklas ir uždaviniai. Aplinkos oro monitoringas. Aplinkos oro monitoringo tiklai ir uždaviniai. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas. Stacionarūs taršos šaltiniai. Mobiloji tarša. Aplinkos oro monitoringo poreikio pagrindimas. Stebimi ...
Aplinkos projektai, Projektas, 18 psl.
2015 01 08
Monitoringo praktika
Įvadas. Aplinkos monitoringo struktūra ir objektas. Aplinkos monitoringas Lietuvoje. Aplinkos monitoriniai. Įmonės UAB „ rokiškio vandenys “ darbo veikla. Įmonės vandentiekis. Vandens laboratoriniai tyrimai įmonėje. Nuotekų valymas. Požeminio vandens ir nuotekų valymo monitoringas UAB „ rokiškio vandenys “. Išvados. ...
Aplinkos projektai, Projektas, 13 psl.
2016 09 08
Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimas
Įvadas. Poveikio aplinkai vertinimo istorija. Poveikio aplinkai vertinimo apimties nustatymas ir progrmos rengimas bei nagrinėjimas. Poveikio aplinkai vertinimo studija ir PAV ataskaitos rengimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos projektai, Projektas, 11 psl.
2013 10 13
Panevėžio miesto maniežas
Panevėžio miesto maniežas. Manieže yra 6 rungčių sektoriai. Rutulio stumimo sektorius. Šuolio į aukštį sektorius. Šuolio į tolį sektorius. Trumpos distancijos sektorius. Ilgesnių distancijų sektorius. Šuolis su kartimi sektorius.
Aplinkos projektai, Projektas, 9 psl.
2013 10 06
Žuvų perdirbimo paslaugas teikiančios įmonės verslo planas
Žuvų perdirbimo paslaugas teikiančios įmonės verslo planas Įvadas. Aplinkosaugos analizė. Aplinkosaugos veiksmingumo vertinimas Poveikiai aplinkai ir aplinkosaugos veiklos planas.Civilinės saugos organizavimas. Finansinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos projektai, Projektas, 27 psl.
2017 11 21