Aplinkos referatai

320 dokumentų
Aplinka ir žmonių sauga. Aplinka ir visuomenė.
Įvadas. Aplinkos užterštumo veiksniai. Aplinka ir žmogus. Mokesčiai. Kyoto protokolas. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo. Radonas gyvenamosiose patalpose. Radono galimo kenksmingo poveikio reglamentavimas. Klimato kaita. Faktai ir prognozės. Teritorijų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 28 psl.
2010 10 08
Kietųjų dalelių šalinimas
Įvadas. Atmosferos tarša ir jos poveikis aplinkai bei sveikatai. Mechaniniai teršalai ir jų poveikis sveikatai bei aplinkai. Aplinkos oro kokybę reglamentuojanys teises aktai. Įmonės uab „romundas“ veikla. Aplinkos apsauga įmonėje. Taršai sumažinti siūlomas ciklonas. Ciklono projektavimas ir parametrų apskaičiavimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 01 07
Aplinkos monitoringas
Įžanga. Valstybinė aplinkos monitoringo programa. Aplinkos monitoringo tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir principai. Aplinkos monitoringo struktūra ir objektai. Aplinkos monitoringo dalys. Oro monitoringas. Vandens monitoringas. Požeminis vanduo. Upės. Ežerai ir tvenkiniai. Kuršių marios. Baltijos jūra. Dirvožemio monitoringas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 28 psl.
2012 03 14
Gamtinis kapitalas
Įvadas. Gamtinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje. Gamtinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Gamtinio kapitalo kokybinis ir kiekybinis ekonominis vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 12 03
Lengvųjų automobilių išmetamu dujų žala aplinkai ir žmogui
Lengvųjų automobilių išmetamu dujų žala aplinkai ir žmogui. Įvadas. Automobilizacijos problema. Automobiliu žala aplinkai. Automobiliu poveikis žmogaus sveikatai. Automobilių daromos žalos prevencija ir problemų sprendimas. Mokslinių tyrimų plėtojimas. Ekologiškų kelių tiesimas. Ekologiškų automobilių kūrimas. Ekologiško ...
Aplinkos referatai, Referatas, 26 psl.
2013 05 08
Atsinaujinantys energijos šaltiniai
Įvadas. Alternatyvios energijos šaltiniai. Saulės energija. Saulės energijos charakteristika. Saulės energija lietuvoje. Saulės šiluma. Fotoelektra. Saulės architektūra. Vėjo energija. Vandens energija. Alternatyvios energijos naudojimas. Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo tikslai. Atsinaujinančių išteklių energijos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 01 05
Aplinkos veiksnių poveikis žmogaus sveikatai
Įvadas. Oras. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Oro taršos mažinimas. Akustinė tarša. Akustinės taršos poveikis žmogaus sveikatai. Akustinės taršos mažinimas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Mobiliųjų telefonų poveikis sveikatai. Kompiuterių poveikis žmogaus sveikatai. Elektromagnetinės spinduliuotės mažinimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 04 01
Atliekų rušiavimas
Įvadas. Atliekų surinkimo būdai ir etapai. Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas. Nepavojingosios atliekos. Buitinės atliekos. Pramonės atliekos. Kitos atliekos. Pavojingosios atliekos. Pavojingų atliekų rinkimas. Pavojingų atliekų perkrovos stotys. Pavojingų atliekų transportavimas. Antrinių žaliavų surinkimas. Atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 02 26
Taršos mažinimo būdai
Įvadas. Taršos šaltiniai. Smogas. Automobilių tarša. Oro tarša. Pramoninės įmonės. Vandens tarša. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 05 01
Miško ir durpynų gaisrai
Įvadas. Gaisras. Miškų ir durpynų gaisrų, atsiradimo priežastys. Miško gaisras. Gaisrų priežastis apibendrintai galima suskirstyti į tris grupes:. Gaisro miške priežastys:. Gaisrų skirstymas pagal mastą:. Mažasis gaisras: kurį irgi dar dažnai užgesina ne ugniagesiai, gali būti įveiktas paprastu gesintuvu ar ne daugiau kaip ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 10 20
Saugomos teritorijos
Įvadas. Saugomų teritorijų esmė. Saugomų teritorijų tikslas ir uždaviniai. Saugomų teritorijų funkcijos. Saugomų teritorijų steigimas. Lietuvos saugomų teritorijų sistema ir gamtinis karkasas. Saugomų teritorijų sistemos formavimas Lietuvoje. Saugomų teritorijų klasifikavimas. Saugomų teritorijų ryšys su gamtiniu karkasu. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 psl.
2010 03 03
Aplinkos tarša ir globalinės problemos
Įvadas.Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Atmosferos tarša.Transpoto priemonių tarša.Priemonės prieš pramonės taršą.Rūgštieji lietūs.Atmosferos taršos sukeliamos globalinės problemos.Vandens tarša. Dirvožemio tarša.Tiesioginis dirvožemio sunaikinimas. Energija ir technologinė aplinkos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 psl.
2013 06 26
Naujųjų technologijų žala ir nauda
Kompiuterio nauda. Pagrindinės sveikatos problemos, kylančios dirbant kompiuteriu. Miopija. Profilaktika. Apšvietimas. Erdvė. Mikroklimatas. Ergonomiška pelė. Darbo stalas. Kėdė. Gali būti įdomus bei naudingas mokymosi įrankis ir netgi padėti vystyti mąstymo įgūdžius;. Skirtingai nei televizorius, kompiuteris gali būti puiki ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 psl.
2010 11 11
Aplinkosauga referatas
Darbųsaugos norminiai aktai, darbo higiena. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Jonizuojanti spinduliuotė. Ekologija. Ekologija energetikos įmonėse. Aplinkosaugos įstatymo pagrindiniai teiginiai. Elektrosauga. Žmogaus kūno elektrinė varža. Įžeminimas. Įrenginiai kuriuos reikia įžeminti. Civilinė sauga. Kenksmingų medžiagų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 03 29
Atliekos ir jų tvarkymo pagrindinių principų taikymas
Atliekos ir jų skirstymas. Pavojingos atliekos. Radioktyvios atliekos. Atliekų tvarkymas. Sąvartynas. Deginimas. Žaliavų išgavimas. Perdirbimas. Biologinis perdirbimas. Pirolizė ir dujinimas. Atliekų hierarchija. „Teršėjas moka“ principas. Išvada. Internatiniai šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 11 29
Atliekos, jų tvarkymas lietuvoje
Atliekos, jų tvarkymas lietuvoje. Atliekų sąvoka ir klasifikavimas. Pagrindiniai teisės aktai. Atliekų tvarkymo pagrindiniai elementai. Atskirų atliekų srautų tvarkymas. Dešimtmečio perspektyvos. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 8 psl.
2013 02 22
Žemės ūkio atliekų tvarkymas
Įvadas. Mėšlo tvarkymas. Pesticidų tvarkymas. Žaliosios atliekos ir jų tvarkymas. Žaliųjų atliekų kompostavimas. Pjuvenų panaudojimas kurui. Šiaudų panaudojimas kurui. Augalų biomasė – žaliava biokurui. Išvados. Literaūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 19 psl.
2012 05 16
Ekstremalios situacijos ir jų priežastys
Įvadas. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Potvyniai. Sausra. Audros. Gaisrai. Epidemija. Techninės kilmės ekstremalios situacijos. Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 01 17
Radioaktyvioji tarša ir jos mažinimas
Įvadas. Radioaktyvioji tarša. Radonas. Černobilis. Naudota literatūra. Šiame darbe norėčiau plačiau pakalbėti apie radioaktyviąją taršą, bei jos poveikį aplinkai ir žmogui. Kas tai yra radioaktyvioji tarša ? Pastaraisiais dešimtmečiais prieštaravimai tarp žmogaus veiklos ir gamtos tapo viena iš aktualiausių socialinių – ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 06 05
Aplinkos procesų modeliavimo taikymas
Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Matematinis modeliavimas. Matematinio modeliavimo tikslai ir uždaviniai. Taršos šaltinių tipai. Teršalai, kurie gali būti modeliuojami ir jų vertinimo kriterijai. Oro taršos dispersijos modeliavimas su adms. Darbui su šiuolaikiniais oro taršos dispersijos modeliais reikalingi komponentai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 39 psl.
2012 05 03
Aplinkos apsaugos reglamentvimas ir organizavimas Lietuvoje
Įvadas. Aplinkos apsaugos samprata. Aplinkos apsaugos samprata ir taršos šaltiniai. Aplinkos apsaugos principai. Aplinkos apsaugos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugą Lietuvoje. Strateginiai aplinkos apsaugos dokumentai. Aplinkos apsaugos organizavimas Lietuvoje. Valstybinė ...
Aplinkos referatai, Referatas, 24 psl.
2014 11 23
Aplinkosauginiai ir socialiniai darnaus vystymosi tikslai ir rinkos trūkumai
Įvadas. Darnusis vystymasis. Rinka. Rinkos samprata. Įstatymai ginantys rinkos sistemą. Rinkų konkurencijos skatinimas. Turto ir pajamų perskirstymas. Išorinių poveikių reguliavimas. Pagrindinių išteklių perskirstymas teikiant visuomenines gėrybes. Ekonomikos stabilizavimas. Darnus vystymasis lietuvoje. Lietuvos darnaus vystymosi ...
Aplinkos referatai, Referatas, 28 psl.
2011 06 02
Atliekos ir jų tvarkymas
Įvadas. Atliekų rūšys. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo procesas. Atliekų tvarkymo metodai. Atliekų šalinimo būdai. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 12 09
Atliekų problema
Įvadas. Atliekų šaltiniai. Nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos. Atliekų tvarkymo sistema. Atliekų perdirbimas. Atliekų utilizavimo reikšmė. Nuotėkų valymo dumblo panaudojimas. Organinių atliekų kompostavimas. Kenksmingų atliekų perdirbimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 05 09
Lietuvos nacionalinė darnaus vystimosi strategija
Įvadas. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai ir principai. Darnaus lietuvos vystymosi trumpa strateginė analizė. Darnaus vystymosi vizija. Darnaus vystymosi tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 03 30
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai rodikliai. Vandentiekis. Vandens gavyba. Vandens gerinimas ir tiekimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 30
Aplinkos tarša referatas
Įvadas.Aplinkos tarša. Taršos klasifikacija pagal teršalų paplitimo mastą. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį.Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Pramonė. Transportas. Žemės ūkis. Atliekos.Aplinkos taršos rizikos veiksniai. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 12 17
Atmosferos oro tarša
Įvadas. Atmosferos oro tarša. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Dulkės. Labiausiai orą teršiančios gamybos šakos. Energijos gamyba. Kitos pramonės šakos ir jų atliekos. Kelių transportas. Namų ūkis. Žemės ūkis. Ekologinis monitoringas. Oro teršalų poveikis ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 06 08
Rūgštieji lietūs referatas
Rūgštieji lietūs,. Kaip globalinė aplinkos taršos problema. Įvadas. Globaliniai cheminiai pokyčiai. Rūgščiojo lietaus susidarymas ir poveikis. Rūgštaus lietaus poveikis aplinkai. Punktai kaip sustabdyti rūgščius lietus. Technologija, sauganti nuo rūgščiojo lietaus. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 05 25
Alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybių lietuvos kelių transporte analizė
Įvadas. Automobilių transporto tarša. Atmosferos tarša. Automobilių transporto tarša. Biodegalų gamybos plėtrą skatinančios priežastys. Biodegalų gamybos plėtrą skatinančios priežastys. Biodegalų nauda. Biokuras patikima naftos alternatyva transporto sektoriuje. Alternatyvių energijos šaltinių paieška. Biodegalų gamybos ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 39 psl.
2011 01 17