Aplinkos skaidrės

307 dokumentai
Oro tarša ir apsauga skaidrės
Skaidrės apie oro taršą ir apsaugą nuo oro teršimo. Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Teršimo šaltiniai. Oro tarša Lietuvoje. Išvados.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2012 09 26
Aplinkos tarša skaidrės
Aplinkos tarsa. Gaisrų gesinimas. Gaisru gesinimo pirmines priemones. Gamtinei pavojai. Lietuvoje gamtiniai reiškiniai. Kruša. Smarkus lietus. Žemės drebėjimas. Oro tersimas. Oro taršos šaltiniai ir procesai skirstomi. Gamtinius ir sąlygotus žmogaus veiklos. Aplinkos tarsa. Atmosferos oro tarsa. Būti teršiamas - natūraliais ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 02 06
Dirvožemio tarša (3)
Tikslai. Sužinosime dirvožemio sandarą. Atsakysime kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Matysime teršalų plitimą dirvožemiu. Išsiaiškinsime koks dirvožemio taršos poveikis. Aptarsime kaip mažinti dirvožemio taršą. Dirvožemių sandara. Dirvožemio tarša. Didžiausi taršos šaltiniai. Pramonė. Transportas. Žemės ūkis. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2011 04 09
Aplinkos apsauga skaidrės
Aplinkos apsauga. Aplinka. Aplinkos saugojimas. Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Įstatymo paskirtis. Aplinkos ministerija. Pagrindinė lietuvos respublikos vyriausybės institucija. Aplinkos ministerijos misija. Aplinkos ministerijos strateginiai tikslai. Lietuvos respublikos aplinkos ministras. Gediminas kazlauskas. Aplinkos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 11 23
Atliekų rūšiavimas skaidrės
Atliekos - tai šiukšlės, kurios nuolat susidaro buityje. Atliekų kiekį galima sumažinti:. Pakuotės ir daiktai būna pažymėti ženklais. ką jie reiškia? Mėbijaus ženklas. Šis ženklas rodo. Kiekviena rodyklė rodo vieną iš trijų sėkmingo perdirbimo etapų. Atliekas, pažymėtas šiuo ženklu meskite tik į specialius ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2012 12 04
Terorizmas skaidrės
Skaidrės apie terorizmą. Terorizmas xx-xxia. Įvykių chronologija. Sąmokslų teorijos. Kruvinos kalėdos nigerijoje: teroristiniai išpuoliai nusinešė dešimtis gyvybių. Londone – grėsmingas teroro išpuolis. Teroristinių išpuolių rusijoje istorija.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2012 05 25
Aprangos protokoliniai reikalavimai
Vyrų apranga ir aksesurai. Protokoliniai aprangos reikalavimai. Vyrų dalykinė apranga. Vyrų dalykinės aprangos taisyklė. Kostiumui keliami reikalavimai. Švarko ir kelnių ilgio reikalavimai. Marškinių dydžiui keliami reikalavimai. Marškinių audiniui keliami reikalavimai. Kaklaraištis. Kaklaraiščio surišimas. Batams keliami ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2012 11 21
Vandens tarša prezentacija
Vanduo. Vandens taršos šaltiniai. Taškiniai taršos šaltiniai. Difuziniai taršos šaltiniai. Tarša skirstoma. Vandens tarša. Cheminė tarša. Cheminė tarša patenka į mitybos grandinę. Cheminių junginių bioakumuliacija. Fizinė tarša. Šiluminė tarša,. Radioaktyvi tarša,. Mechaninė tarša. Mechaninė tarša. Biologinė tarša. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 05 29
Aplinkos apželdinimas
Design projektavimas. Aplinkos apželdinimo projektai. Aplinkos rekonstrukcijos projektai. Inžinerinių sistemų projektai. Projektų demonstravimas. Vejos įrengimas lawn installation. Apželdinimas planting. Spalvos ir įvairovė gali apsukti galvą. Padėsime jums išsirinkti augalus. Aplinkos priežiūra environmental care. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 03 06
Buitinių atliekų rūšiavimas
Mes turime daugybę daiktų, kuriuos anksčiau ar vėliau tenka išmesti. Tai - perskaitytas laikraštis, sudėvėtas megztinis, po remonto užsilikę dažai ar perplėštas polietileno maišelis. Namuose susikaupia vis daugiau pakuočių atliekų: parduotuvėje mus viliojęs prašmatnus prekės rūbas labai greitai tampa nereikalingas. Didžioji ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 47 psl.
2011 11 17
Kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką keliai
Kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką keliai. Didėjanti žmonijos populiacija užteršė pasaulio ekologinių sistemų, pradedant švariu oru ir baigiant vandeniu. Aplinka. Teršalai. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai lietuvoje yra transportas. Antroje vietoje yra pramonė. Gamtiniai (natūralūs) teršalai. Antropogeniniai ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 05 11
Oro tarša. Pristatymas
Kuo daugiau sužinoti apie oro taršą; kokie yra didžiausi oro teršėjai; sužinoti kas yra rūgštūs lietūs; sprendimo būdai. Pagrindiniai atmosferos teršalų šaltiniai. Oro tarša transportu. Rūgštūs lietūs. Rūgščiojo lietaus pažeistas miškas čekijoje. Pasekmės. Išvada.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2011 03 17
Rūgštieji lietūs ir jų poveikis
Ką vadiname rūgščiuoju lietumi? Atsiradimas. Pagrindiniai teršėjai sieros ir azoto oksidais. Rūgščiojo lietaus susidarymas. Teršalų migracija. Poveikis augalams. Poveikis vandens telkiniams. Poveikis dirvožemiui. Poveikis statiniams. Poveikis žmogaus sveikatai. Rūgštieji lietūs Lietuvoje. Organizacijos. Kaip išvengti ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 03 24
Atliekos ir jų rūšiavimas
Atliekos ir jų rūšiavimas. Atliekos - tai bet kokios medžiagos ar daiktai. Atliekos gali būti skirstomos į keturias atliekų grupes. Atliekos gali būti. Buityje susidarančios pavojingos atliekos - namų ūkyje. Atliekų kiekį galima sumažinti. Pakuotės ir daiktai būna pažymėti ženklais. . Ką jie reiškia? MĖBIJAUS ŽENKLAS. Šis ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 10 06
Atliekų utilizavimas ir perdirbimas
Atliekų utilizavimas ir perdirbimas: ką turi žinoti kiekvienas. Atliekos apibrėžimas. Pavojingos atliekos įmonėse, pas gyventojus. Gamintojo – importuotojo atsakomybė. Privalo imtis visų priemonių. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo hierarchija. Užduotys gamintojams - importuotojams. Pakartotinas panaudojimas. Alyvų ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 01 21
Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje
Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje. Kas tai? Biomasės energija. Biomasės energijos privalumai. Biomasės energijos trūkumai. Vėjo energija. Vertikalios ašies vėjo jėgainės. Horizontalios ašies vėjo jėgainės. Pirmosios vėjo elektrinės Lietuvoje. Vėjo jėgainių trūkumai. Vėjo jėgainių pranašumai. Saulės energija. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2014 01 22
Popieriaus perdirbimo technologijos
Popieriaus perdirbimo technologijos. Įvadas. Popierius. Istorija. Popieriaus gaminimo procesas. Popieriaus rūšys. Popieriaus panaudojimas. Didžiausia dalis popieriaus panaudojimo, net 41%, atitenka daiktų įpakavimui! Koks yra popieriaus poveikis aplinkai? Popieriaus gyvavimo ciklas. Makulatūra. "Ekotaškas", adresu ateities g. 91, Vilnius. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 01 08
Aplinkos apsauga: tarša išmetamosiomis dujomis, poveikis sveikatai; aplinką saugančios transporto priemonės
Tarša išmetamosiomis dujomis. Poveikis sveikatai. Kaip apsaugoti savo sveikatą? Aplinką saugančios transporto priemonės. Naudota literatūra.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 11 18
Atominė elektrinė. Poveikis žmonėms ir aplinkai įvykus avarijai
Ignalinos atominė elektrinė – vienintelė baltijos šalyse. Lietuvos energetinės sistemos branduolinė jėgainė, turinti didžiausią pasaulyje reaktorių, pastatyta lietuvoje, šalia sienos su baltarusija. Lietuvos užterštumas radionuklidais. Černobylio avarijos pasekmės lietuvoje.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2011 04 01
Gaisro gesinimo priemones skaidrės
Gaisriniai čiaupai. Gaisriniai skydai. Gaisrinis hidrantas su vandens kolonėle. Gesintuvai. Gesintuvu rūšys. Nedegus audeklas.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2012 05 25
Gajos teorija
Gajos teorija. Gajos teorijos pavadinimo kilmė. Gajos hipotezė teigia. Žemė - superorganizmas. Lovelockas teigia. Mikroorganizmai. Gajos hipotezės įvertinimas. Gajos konferencijos. Amsterdamo deklaracija. Žmonijos išnykimas. Gyvybė žemėje kada nors vėl galės klestėti.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2012 11 12
Gamtos ištekliai skaidrės
Gamtos ištekliai – tai gamtos elementai (žemė. Gamtos išteklių klasifikasija skirstomi pagal. Gamtos komponentus(panaudojimo būdą). Pagal gamtos komponentus skiriami. Mineraliniai ištekliai Klimatiniai ištekliai Vandens ištekliai Žemės ir dirvožemio ištekliai Biologiniai ištekliai. Pagal atnaujinimą ir panaudojimą skiriami. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 11 16
Ozono sluoksnio plonėjimas skaidrės
Ozono sluoksnio. plonėjimas. Tikslas. Aptarti ozono sluoksnio plonėjimo priežastis, padarinius ir sprendimo būdus. Ozono sluoksnis. Ozonas (O3) yra labai svarbi Žemės atmosferos dalis. Kodėl ozono sluoksnis mums yra svarbus? Jis saugo Žemę nuo ultravioletinių spindulių. Ozonas reguliuoja Žemės apšvietimą ir šilumos režimą. Kas ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 05 20
Aplinkosauga skaidrės
Aplinkosauga. Kodėl reikia išsaugoti natūralią aplinką?. Saugomos teritorijos. Rezervatas. Draustinis. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Biologinės įvairovės ir nykstančių rūšių išsaugijimo būdai. Žaliųjų judėjimas. Keletas žaliųjų organizacijų.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 11 23
Atliekų tvarkymas pristatymas
Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema Lietuvoje. Atliekų tvarkymo perspektyvos Vilniaus mieste. Atliekų tvarkymas. Atliekų surinkimas. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo metodai (I). Atliekų tvarkymo metodai (II). Atliekų tvarkymo metodai (III). Atliekų tvarkymo metodai (IV). Atliekų tvarkymas (I). Atliekų tvarkymas (II). ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 10 11
Atliekų tvarkymas skaidrės
Atliekų tvarkymas. Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai. ES atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Išvados.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 12 31
Baltijos jūros apsauga
Baltijos jūros apsauga. Baltijos jūra. Faktai apie baltijos jūrą. Į jūrą įteka daugiau kaip 200 upių. Baltijos jūros tarša. Veiksmai baltijos jūros būklei gerinti. Karštųjų taškų sąrašas. Kaip kiekvienas galime prisidėti prie baltijos jūros gerinimo. Vengti tiesioginių bet kokių valiklių nutekėjimų į jūrą. Nenaudoti ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2012 10 14
Baltijos jūros tarša skaidrės
Baltijos jūros tarša. Baltijos jūra. Baltijos jūros tarša – didelė problema. Baltijos jūrą teršia. Tarša sunkiaisias metalais. Transportas. Pavojus gresia ir ruoniams. Cheminiai ginklai. Turizmas. Keli patarimai, norintiems prisidėti prie Baltijos jūros švaros.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 01 22
Biokuro gamyba
Kietojo biokuro savybės. Įvadas. Pastaraisiais metais biokuro naudojimas nuolatos auga. Biokuras. Per pastaruosius keliasdešimt metų daugelyje valstybių susirūpino gamtos išsaugojimu ir alternatyviais energijos šaltiniais. Literatūros analizė. Biokuras — tai kuras, tiesiogiai ar netiesiogiai pagamintas iš biomasės. AEI naudojimą ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 04 24
Lietuvos miškai skaidrės
Lietuvos miškai. Vardas Pavardenis. Miškų reikšmė Lietuvoje. Nesuklysime pasakę, kad kiekvieno lietuvio gyvenimas vienaip ar kitaip susijęs su mišku. Vienas svarbiausių Lietuvos biosferos elementų. Miškai Lietuvoje įvairūs. Juose vyrauja lapuočiai arba spygliuočiai medžiai. Daugiau nei pusė visų miškų Lietuvoje yra ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 05 08