Aplinkos apsaugos politikos kursinis


Aplinkos kursinis darbas. Įvadas. Vienos konvencija „Dėl ozono sluoksnio apsaugos“. Direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEB). Teritorijų planavimo įstatymas. Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės. Įmonės mokamų mokesčių už gamtos išteklių naudojimą apskaičiavimas. Įmonės mokamų mokesčių už teršalų išmetimą į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimas. Išvados. Naudota literatūra.


Priimti ir galiojantys teisės aktai reguliuoja ne tik juridinių asmenų (pvz. pramonės, energetikos įmonių, gamyklų, viešąjį sektorių aptarnaujančių įmonių ir t.t.) veiklą, leidžiamas teršiančių medžiagų emisijas į aplinkos orą, gruntą ar vandenį, naudojamas teršiančių medžiagų šalinimo technologijas, bet taip pat ir fizinių asmenų veiklą (pvz. nustatant mokesčius už atliekas, taršą iš mobilių taršos šaltinių (motorinių transporto priemonių), reguliuojant žūklės ir medžioklės, gaudymo, rinkimo sezoniškumą bei kt.).

Šiame kursiniame darbe atliksiu Vienos konvencijos „Dėl ozono sluoksnio apsaugos“, Direktyvos dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEB), Teritorijų planavimo įstatymo bei Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių teisės aktų analizę.

  • Aplinka Kursiniai darbai
  • 2014 m.
  • Ieva
  • 34 puslapiai (6065 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aplinkos kursiniai darbai
  • Microsoft Word 75 KB
  • Aplinkos apsaugos politikos kursinis
    10 - 4 balsai (-ų)
Aplinkos apsaugos politikos kursinis. (2014 m. Rugsėjo 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/aplinkos-apsaugos-politikos-kursinis.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 03:44