Aplinkos monitoringas praktikos ataskaita


Aplinkos praktikos ataskaita. Įvadas. Uab „ignalinos šilumos tinklai“ įmonės aprašymas. Aplinkos monitoringo praktika įmonėje. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti Ignalinos rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu, užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, energetikos objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės objektų turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai. Įmonėje atliekami du monitoringai: poveikio požeminiam vandeniui monitoringas ir ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas.

Darbo objektas – UAB „Ignalinos šilumos tinklai“.

Darbo tikslas – parengti aplinkos monitoringo praktikos ataskaitą.

Darbo uždaviniai:

1.Pateikti informaciją apie UAB „Ignalinos šilumos tinklai“;

2.Išanalizuoti aplinkos monitoringą įmonėje.

Aplinkos monitoringas praktikos ataskaita. (2013 m. Spalio 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/aplinkos-monitoringas-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 17 d. 17:17