Aplinkos taršos prevencijos namų darbas (2)


Aplinkos namų darbas. Tipk. Bendro pobūdžio informacija. Informacija apie įrenginį ir jame vykdomą ūkinę veiklą. Gamybos procesai. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, saugojimas. Vandens išgavimas. Tarša į aplinkos orą. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką. Dirvožemio ir požeminio vandens apsauga. X. tręšimas. Xi. numatomas atliekų susidarymas, naudojimas ir (ar) šalinimas. Xii. triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė. XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas. Namų darbas ? Virinimo metu į aplinką išskiriamų medžiagų kiekis. Namų darbas ? Energetika. Namų darbas ? Dažymo (purškimo būdu) proceso medžiagų balansas. Namų darbas ? Su nuotekomis išleidžiamas leistinas taršos normatyvų nustatymas.


(anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar kt.).

Kiek gramų išsiskyria iš 1 kg elektrodo suvirinimo metu, naudojamos šias medžiagos:

a) Manganas ir jo junginiai ( KD ) (koef. = 0,5 )

a) Kietosios dalelės ( KD ) (koef. = 6,0 )

a) Kietosios dalelės ( KD ) (koef. = 3,9 )

Išvados: : Nustačiau kiek gramų kietųjų dalelių ( KD ) ,mangano ir jo junginių , chromo oksidų , nikelio oksidų, anglies monoksido išsiskyria iš 1 kg elektrodo suvirinimo metu, naudojant naudojant šias medžiagas: nerūdijančią suvirinimo vielą, SV-08 suvirinimo vielą, ANO paprastą elektrodą, OK nerūdijančio plieno elektrodą.

Kiekviename saltinyje yra sumontuotas vienas dujinis šildytuvas, kurio nominalus galingumas 90W. Per metus dujinis sildytuvas dirbs 120dienu + NR.(eiles numeris) ir sukurens 0.6 mkubinuu per valanda + 0, NR. Nustatyti anglies monoksidu ir azoto oksidu kiekį (t/metus). n=15.

Išvados: Apskaičiavau kiek išsiskiria teršalų iš energetinio įrenginio, kuro degimo metu. Degant dujoms išsiskiria 227,81 t/metus anglies monoksido dujų, azoto išsikirė 0 t/metus nes įvetinamas yra koeficientas , kuris lemia azoto susidarymo sumažėjimą.

Grunteksilolo – iki 22,9%, LOJ – iki22,9 %,sausa liekana sudaro 54,2 %. Iki 10 %sausosliekanospatenka įaplinkos orą.

Skiediklyje yra 7 % acetone, 10 % butiilacetato, 15 %etanolio, 8 %etilcelozolvo, 50 % toluolo. Visos šios medžiagos patenka į aplinką, orą.

Apskaičiuojama, kiek teršalų pateko į aplinkos orą, naudojant gruntą,emalį ir skiedyklį. Kadangi 2 % liekanų gali sudaryti tik dalelės vertinant kietųjų dalelių į aplinkos orą, atimame 2 %.

Antikoroziniame grunte yra:iki 20% pirminio benzino (hidrinto sunkiojo), iki 10% pirminio benzino (hidrinto lengvojo),

Išvados: Apskaičiavau, kiek teršalų pateko į aplinkos orą, naudojant gruntą,emalį ir skiedyklį, bei nustačiau kiek teršalų pateko į orą, naudojant antikorozinį raudonai rudą gruntą.

Išvados: Apskaičiavau su nuotekomis išleidžiamos leistinos taršos normatyvus ir gavau, kad faktinis BDS7 nuotekų užterštumas per parą yra 24,33 kartus didesnis už normatyvinį, faktinis N nuotekų užterštumas per metus yra 6 kartus didesnis už normatyvinį ir faktinis P nuotekų užterštumas per metus yra 13,5 kartus didesnis už normatyvinį.

  • Aplinka Namų darbai
  • 2015 m.
  • Kaname
  • 25 puslapiai (2632 žodžiai)
  • Aplinkos namų darbai
  • Microsoft Word 208 KB
  • Aplinkos taršos prevencijos namų darbas (2)
    10 - 6 balsai (-ų)
Aplinkos taršos prevencijos namų darbas (2). (2015 m. Sausio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/aplinkos-tarsos-prevencijos-namu-darbas-2.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 15 d. 18:10