Aplinkosauga konspektas


Aplinkos konspektas. Darnus vystymasis. Darnaus vystimosi strategianiai prioritetai. Aplinkos būklės rodikliai. Biotiniai veiksniai. Snatykiai rušies viduje. Santykiai tarp rušių. Populiacijos dinamika. Modifikuojantys veiksniai. Reguliuojantys veiksniai. Biocenoze laikoma. Toksiškumas priklauso nuo. Cheminė tarša. Biologinė tarša. Fizikinė aplinkos tarša. Atkuriamieji sklypai. Genetiniai sklypai. Rezervatai jų paskirtis. Lietuvos saugomų teritorijų sistema. Draustiniai jų svarba Gamtiniai. Gamtos paveldo. Kultūros paveldo. Nacionalinis parkas.


Biotiniai veiksniai — tai aplinkoje esančių gyvųjų organizmų visuma, jų tarpusavio santykiai, kurie gali būti teigiami, neigiami arba neutralūs.

Santykiai tarp rušių - Mutualizmas, Komensalizmas, Sinoikija, Plėšrumas, Parazitizmas, Konkurencija, Antagonizmas

Teršalų klasifikacija: Pirminius (sieros dioksidas, azoto monoksidas, anglies monoksidas, angliavandeniliai, kt.); Antrinius teršalus, kurie susidaro atmosferoje vykstančių reakcijų eigoje (ozonas, formaldehidas).

Toksiškumas priklauso nuo: medžiagos savybių (fizinių ir cheminių savybių, koncentracijos, dozės, patekimo būdų, sąlyčio trukmės (ekspozicijos), cheminio grynumo, tarpusavio sąveikos); organizmo ypatumų (kūno masės, lyties, amžiaus, individualaus jautrumo, bendros organizmo būklės); išorinės aplinkos sąlygų (oro temperatūros, drėgmės, atmosferos slėgio, laikymo sąlygų ir trukmės).

Cheminė tarša: neorganinės medžiagos (kurios visiškai neturi anglies arba turi tik kelis atomus); organinės medžiagos (kurių struktūroje dominuoja anglies atomai).

Genetiniai sklypai - Sėkliniams medynams ir kt. rūšių natūraliems genetiniams ištekliams išlaikyti.

  • Aplinka Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Anastasija
  • 2 puslapiai (813 žodžių)
  • Aplinkos konspektai
  • Microsoft Word 13 KB
  • Aplinkosauga konspektas
    10 - 7 balsai (-ų)
Aplinkosauga konspektas. (2015 m. Spalio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/aplinkosauga-konspektas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 24 d. 17:11