Aplinkosauginių dokumentų valdymas (2)


Aplinkos praktikos ataskaita. Įvadas. Darbuotojo atsakingo už aplinkosauginį darbą pareiginiai nuostatai.Bendrieji reikalavimai.Pareigos.Teisės.Atsakomybė. Dokumentai, reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą įmonėje. Tipk leidimas. Įmonėje naudojami gamtiniai ištekliai.Malkinė mediena ir medienos atliekos.Akmens anglis. Skystas kuras ( skalūnų alyva).Suskystintos dujos.Gamtinės dujos. Įmonės veiklos poveikis aplinkos orui ir taikomos priemonės mažinančios taršą. Triukšmo sklidimas. Įmonės veiklos poveikis vandens ištekliams ir nuotekų tvarkymas. Atliekų tvarkymas įmonėje. Aplinkos monitoringas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Šios aplinkosauginių dokumentų valdymo praktikos tikslai:

1.Žinoti darbuotojo, atsakingo už aplinkosauginį darbą pareiginius nuostatus, pareigas ir teises, darbo organizavimą, atsakomybę;

2.Susipažinti su dokumentais, reglamentuojančiais aplinkosauginę veiklą įmonėje;

3.Žinoti įmonėje naudojamus gamtinius išteklius;

4.Išsiaiškinti įmonės veiklos poveikį aplinkos orui ir taikomas priemones mažinančias taršą;

5.Išsiaiškinti įmonės veiklos poveikį vandens ištekliams ir nuotekų tvarkymą;

6.Žinoti kaip įmonėje tvarkomos atliekos.

Aplinkosauginių dokumentų valdymas (2). (2014 m. Kovo 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/aplinkosauginiu-dokumentu-valdymas-2.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 00:18