Aplinkosauginių dokumentų valdymas


Aplinkos praktikos ataskaita. Įvadas. Uab „ignalinos šilumos tinklai“ įmonės aprašymas. Aplinkosauginių dokumentų valdymas. Darbuotojo, atsakingo už aplinkosauginį darbą, pareiginiai nuostatai, pareigos ir teisės, darbo organizavimas, atsakomybė. Dokumentai reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą įmonėje. Gamtinių išteklių naudojimas įmonėje. Įmonės veiklos poveikis aplinkos orui ir taikomos priemonės mažinančios taršą. Įmonės veiklos poveikis vandens ištekliams ir nuotekų tvarkymas. Atliekų tvarkymas įmonėje. Aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo objektas – UAB „Ignalinos šilumos tinklai“.

Darbo tikslas – parengti aplinkosauginių dokumentų valdymo praktikos ataskaitą.

Darbo uždaviniai

Pateikti informaciją apie UAB „Ignalinos šilumos tinklai“;

Išanalizuoti aplinkosauginius dokumentus.

Aplinkosauginių dokumentų valdymas. (2013 m. Spalio 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/aplinkosauginiu-dokumentu-valdymas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 13 d. 16:49