Apranga veiklos analizė


Ekonomikos kursinis darbas. Apb „apranga“ veiklos analizė. Apb „apranga“ veikla. Įmonės finansinės ataskaitos. Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės aplinkos, rizikos ir bankroto įvertinimas. Bendras įmonės būklės vertinimas ir tobulinimo galimybės. Išvados. Literatūra.


Norint atlikti įmonės veiklos analizę būtina žinoti APB „APRANGA“ finansines ataskaitas. Išnagrinėsiu trijų metų analizę, t.y. 2003-2005m. Finansinės ataskaitos pateiktos prieduose.

Vertikalioji balanso analizė parodė, kad grynasis pelnas mažėja: 2003m buvo 7,10proc., o 2005m tik 3,61proc. Balanso ataskaita parodo, kad ilgalaikis turtas mažėjo, o trumpalaikis didėjo. Didžiąją dalį ilgalaikio turto sudarė materialus turtas. Trumpalaikiame turte didžiąją dalį sudaro atsargos. Didžiausią dalį nuosavybės ir įsipareigojimų sudaro 2003m. kapitalas ir rezervai, o 2004m. ir 2005m mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Mažiausią dalį sudarė ilgalaikiai įsipareigojimai, kas rodo, jog įmonė sugeba išlikti moki ir perspektyvi savo lėšomis.

Bendrovė yra aiški Lietuvos rinkos lyderė. Jos finansinė padėtis yra gan gera, todėl yra daug galimybių plėstis ir tobulėti.

Apranga veiklos analizė. (2013 m. Vasario 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/apranga-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 18 d. 16:51