Aprašomoji statistika


Statistikos skaidrės. Aprašomoji statistika (Descriptive statistics). Aprašomoji statistika apima. Duomenų padėties charakteristikos. Aritmetinis vidurkis (Mean). Skaičiavimas. Harmoninis vidurkis. Skaičiavimas. Kvadratinis vidurkis. Mediana (Median). Moda (Mode). Duomenų sklaidos charakteristikos. Sklaidos plotis. Dispersija (Variance). Vidutinis kvadratinis (standartinis) nuokrypis (Standard Deviation). Asimetrijos koeficientas (Skewness). Eksceso koeficientas (Kurtosis). Variacijos (kitimo) koeficientas. Indeksas.

Aprašomoji statistika. (2013 m. Lapkričio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/aprasomoji-statistika.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 19 d. 17:16