Apskaita (30)

890 rašto darbų
Vadovybės pareiškimai
Vadovybės pareiškimai. Tai – rašytinė. Vadovybės pareiškimų data. Rašytiniai pareiškimai turi būti data turi būti kuo artimesnė auditoriaus išvados. Rinkdamas pareiškimus ir vertindamas auditorius turi atsižvelti į taisykles. Vadovybės pareiškimų formos. 580 TSA „Vadovybės. Jei vadovybė atsisako pateikti pareiškimus ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 05 18
Vaiko teisių deklaracija
Teisė sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, doroviškai, protiškai, dalyvauti visuomenės gyvenime. Vaiko teisių deklaracija. Atsižvelgdama į tai. Atsižvelgdama į tai, kad tokios ypatingos apsaugos reikalingumas buvo nurodytas 1924 m. Generalinė Asamblėja. skelbia šią Vaiko teisių deklaraciją siekdama. Principas. . Vaikas privalo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 05 16
Valdymo apskaita analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Literatūros sąrašas.
Apskaitos analizės, Analizė, 12 psl.
2014 05 08
Valdymo apskaita konspektas klausimai - atsakymai
1. Kuria grandimi prasideda ir kuria baigiasi technologiniai srautai veikiančioje perdirbimo įmonėje? nuo žaliavų įsigijimo iki pinigų už parduotus pagamintus produktus gavimo3. Kas yra svarbiausi valdymo apskaitos informacijos vartotojai? įmonės darbuotojai, kuriems reikalinga informacija valdymo sprendimams priimti4. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2016 12 15
Valdymo apskaita namų darbas (5)
Įvadas. užduotis. užduotis. užduotis 10 4 užduotis 13. užduotis 15 išvados 16 literatūra. Tiesioginių medžiagų sunaudojimas. Iš viso gamybos išlaidų. Nebaigtos gamybos likučių laikotarpio pradžioje savikaina. Nebaigtos gamybos likučių laikotarpio pabaigoje savikaina. Pagamintos produkcijos savikaina. Parduotos produkcijos ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2016 12 18
Valdymo apskaita skaidrės (2)
Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos politika. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos terminas. Valdymo apskaitos informacija. Valdymo apskaita, tai. Naudojama informacija ir. metodai. Valdymo apskaitos informacijos taikymo sritys. Finansų ir valdymo. apskaitos ryšiai. Valdymo ir finansų apskaita. Valdymo ir finansinės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 40 psl.
2017 01 15
Valdymo apskaitos koncepcija ir principai
Valdymo apskaitos koncepcija ir principai. Vadybos informacijos poreikiai Pagrindinės valdymo funkcijos vykdomos verslo įmonėse. Valdymo struktūra Valdymo struktūra –. Valdymo personalo klasifikacija. Kiti tarnautojai , techniniai vykdytojai. Sprendimų priėmimo procesas. Sprendimo tikslas. Problemos formulavimas. Galimų sprendimų ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2015 03 24
Valdymo apskaitos namų darbas
Namų darbas nr. Gyvatvorių Žirklės. Lapų nupūtėjai. Įrankis Numatyta parduoti , vnt. Vieneto pardavimo kaina , € Vieneto kintamos išlaidos Pardavimų suma Kintamųjų išlaidų suma. Grynasis pelnas. Raskite , kokį grynąjį pelną numatė gauti Kalifo " 20X8 metais. Raskite pardavimų apimtis eurais , kad 20X8 metais įmonė ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2016 05 10
Valdymo apskaitos namų darbas (2)
Pirmas namų darbas. Namų darbas nr.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2016 11 21
Valdymo apskaitos tyrimas
Įvadas. Įmonės gaminių savikainos skaičiavimas. Tiesioginės išlaidos gaminio savikainai apskaičiuoti. Mokėtinas darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Netiesioginės pastovios išlaidos. Bendrasis savikainos kalkuliavimas. Išvados. Naudota literatūra.
Apskaitos tyrimai, Tyrimas, 7 psl.
2013 12 11
Valdymo apskaitos uždavinių sprendimai
Buhalterinės apskaitos katedra. Buhalterinė apskaita xxxgrupė. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Straipsniai. tiesioginės medžiagos (. Tiesioginis darbas. Pridėtinės išlaidos (. Tiesioginių medžiagų sunaudojimas. Pridėtinės išlaidos =. Iš viso gamybos išlaidų =. Pagamintos produkcijos savikaina =. Pelno pajamų ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2017 01 17
Valdymo apskaitos užduočių sprendimai
UAB „ banga “. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita laikotarpis 2016. gegužės mėn. paruošimo data 2016. birželio mėn. Tiesioginės medžiagos (. +. +. +. +. +. Netiesioginių medžiagų sunaudojimas. Kitos pridėtinės išlaidos. Iš viso gamybos išlaidų ( +. +. 3 ). Nebaigtos gamybos likučių laikotarpio pradžioje ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 23 psl.
2016 11 29
Veiklos efektyvumo (aktyvumo) rodiklių analizė
Veiklos efektyvumo esmė. Efektyvumas. L ėšų apsisukimo ciklai įvairaus tipo įmonėse. Pinigų ciklų analizės rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas. Atsargų apyvartumo rodikliai. Turto efektyvumo rodikliai.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2016 12 04
Verslo apskaitos praktikos ataskaita
Įvadas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2016 01 12
Verslo įmonių baudų apskaita
Įvadas. Baudų samprata. Prievolių vykdymo reglamentavimas. Baudų taikymas pagal mokesčių administravimo įstatymą. Baudų taikymas pagal pvm įstatymą. Atleidimas nuo baudų. Baudų apskaita. Nubaustųjų už mokesčių įstatymų pažeidimus skaičius. Išvados. Literatūra.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 11 04
Vežimo paslaugų apmokestinimo pvm
Įvadas. Vežimo paslaugų apmokestinamasis pvm. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2016 03 26
Vidaus auditas kursinis darbas
Įvadas. Vidaus audito teoriniai aspektai. Vidaus audito samprata, tikslas ir pagrindiniai uždaviniai. Vidaus audito atlikimas, etapai. Vidaus audito ataskaitos parengimas ir pateikimas. Audito rizika. Vidaus audito tarnyba. Vidaus audito tarnybos steigimas. Vidaus audito tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Tarnybos veiklos organizavimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2016 11 20
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (VSAFAS) analizė
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (VSAFAS) analizė. Santrauka. Įžanga. -asis VSAFAS – „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ (finansų ministro 2012 m. Vasario 9 d. Įsakymo Nr. K-047 redakcijaPanašumai ir skirtumai su 1-uoju VAS „Finansinė atskaitomybė“. -asis VSAFAS – ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2016 11 29
Viešojo sektoriaus ir privačių verslo sujbektų apskaitos skirtumai
Įvadas. Teorinė darbo dalis. 5. Skirtumai finansinių ataskaitų elementų reglamentavime. Sąskaitų planų skirtumai. Skirtumai bendrųjų apskaitos principų taikyme. Finansinės atsakitomybės dokumentai viešąjame ir privačiąjame sektoriuose. 11 Praktinė darbo dalis. 14. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2016 11 18
Žemės mokestis skaidrės (2)
Žemės mokestis. ŽMĮ 3 strp. - Mokesčio mokėtojai. ŽMĮ 4 strp. - Mokesčio objektas. Koks yra žemės mokesčio tarifas ir jo nustatymo terminas? Koks yra mokestinis laikotarpis? Mokestinė vertė. 2013–2016 metų mokestiniais laikotarpiais žemės mokestinė vertė skaičiuojama, taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas. 2013 metais. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 10 05