Apskaita (30)

936 rašto darbai
Johanesas Bramsas
Johanesas Bramsas. Biografija Romantizmas Visuomenės pripažinimas Kūryba. Biografija. Johanesas Bramsas (Johannes. Rašyti muziką pradėjo. Kompozitorius nebuvo vedęs, nors mylėjo keletą moterų ir buvo susižadėjęs. J. Bramsas nemažai keliaudavo. Nuo 1878 dažnai lankydavosi Italijoje. Romantizmas. Romantizmas – XVIII a. pab. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 17
Kaštų apskaitos pagrindai
Kaštų apskaitos pagrindai. Išlaidų , sąnaudų ir savikainos sampratos ir jų tarpusavio sąryšis Išlaidos. Išlaidų samprata ir klasifikavimas Valdymo apskaitos tikslas. Išlaidų kaštų apskaitos pagrindinis tikslas. Sudedamoji valdymo apskaitos dalis. Kaštų apsispindėjimas finansinėse atskaitose. Pelno nuostolių ataskaita. Per tam ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2015 03 24
Kaštų valdymo esė Tikslinė kaštų apskaita
Tikslinės kaštų apskaitos samprata. Tikslinės kaštų apskaitos privalumai. Tikslinės kaštų apskaitos trūkumai. Tikslinės kaštų apskaitos pavyzdys. Literatūros sąrašas.
Apskaitos esė, Esė, 7 psl.
2017 02 21
Kitos išlaidų rūšys
Kitos išlaidų rūšys. Kalkuliacinės išlaidos. Relevantinės išlaidos. Nerelevantinės išlaidos. Įkeistos (prarastos) išlaidos. Negrįžtamos išlaidos. Kontroliuojamos ir nekontroliuojamos arba suvaldomos ir nesuvaldomos išlaidos. Pagal išlaidų atsiradimą. Tikros ir netikros išlaidos. Pagal tikslų siekimo trukmę. Trumpalaikės ir ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 03 20
Klaidos ir apgaulės
Klaidos ir apgaulės samprata. Atsakomybė už klaidas ir apgaules. Klaidų klasifikavimas. „auksinės“ taisyklės apgaulei nustatyti. „ledkalnio“ teorija ir jos esmė. Klaidų ir apgaulių reikšmingumo lygiai. Klaidų ir apgaulių aprašymas. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 11 24
Klaipėdos gyventojų asmeninių finansų valdymas
Įvadas. Klaipėdos miesto gyventojų asmeniniai finansai. Lietuvos gyventojų asmeninių finansų analizė. Asmenių finansų samprata. Lietuvos gyventojų asmeninių finansų ypatumai. Klaipėdos miesto gyventojų asmeninių finansų empyrinis tyrimas. Tyrimo organizavimas aprašas. Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo rezultatai. Išvados ir ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 psl.
2015 10 27
Kodėl tokios svarbios profesinės apskaitininkų organizacijos ir kodėl jos savo veikloje stengiasi atsiriboti nuo valdžios struktūrų?
Užduotis. Kodėl tokios svarbios profesinės apskaitininkų organizacijos ir kodėl jos savo veikloje stengiasi atsiriboti nuo valdžios struktūrų. Visos sudėties. Trumpos formos. 200x. spalio. Uab „ Vėjas “ 200x. Pajamos už parduotą produkciją. Sąnaudos , patirtos uždirbant pajamas. Pelnas ii. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. ...
Apskaitos aprašymai, Aprašymas, 8 psl.
2015 12 22
Konkurencija Lietuvos audito ir užtikrinimo paslaugų rinkoje
Įvadas. Audito įmonės. Auditoriai. Auditorių padėjėjai. Pajamos iš audito paslaugų institucijų. Rinkos dalyvių nuomonė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Įvadas. Audito įmonės. Auditoriai. Auditorių padėjėjai. Pajamos iš audito paslaugų institucijų. Rinkos dalyvių nuomonė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 12 29
Kvalifikuotų darbuotojų poreikis Utenos miesto autoservisuose
Įvadas. Šiuolaikinėje visuomenėje transportui tenka svarbus vaidmuo. Objektas. Tyrimo objektas Kvalifikuotų darbuotojų poreikis Utenos miesto autoservisuose. Tikslas. Tyrimo tikslas Išanalizuoti kvalifikuotų darbuotojų poreikį autoservisuose. Uždaviniai. Tyrimo uždaviniai 1. Kokios kvalifikacijos darbuotojai turėtu dirbti ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 05 12
Latvijos GPM
Įvadas. Gyventojų pajamų mokestis. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Neapmokestintos pajamos. Mokesčio tarifas. Mokestinis laikotarpis. Kada ir kaip reikia mokėti mokesčius? Kur kreiptis? Išvados. Šaltiniai.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 04 18
Lietuvos respublikos užsienio valiutos lietuvos respublikoje įstatymas
Kauno ryšininkų mokykla. Tikslas. Uždaviniai. Sąvokos. Užsienio valiutos sąskaitos. Užsienio valiutos keitimas ir naudojimas. Lito kursas tvarkant apskaitą. Atsakomybė už įstatymo pažeidimą. Baigiamieji nuostatai. Naudota literatūra.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 05 13
Makedonijos apskaitos sistema
Trumpas šalies pristatymas. Politinė -ekonominė sistema. Apskaitos reglamentavimas. Verslo organizacijų tipai. Šalies pramonės struktūra. Infliacija. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Įmonių finansavimo modelis. Vertybinių popierių biržos. Finansinės institucijos. Apskaitos profesija. Paplitimas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 03 05
Maltos apskaitos sistema
Maltos apskaitos sistema.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 03 01
Modernių valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybių tyrimas
Įvadas. UAB „Utopija“ finansinė veiklos analizė. Trumpa bendrovės charakteristika. Įmonės darbuotojai ir struktūra. UAB „Utopija“ veiklos finansinė analizė. Veikų kaštų apskaitos sistemos taikymo galimybių UAB „Utopija“ tyrimas. Subalansuotų rodiklių sistemos taikymo galimybių tyrimas UAB „Utopija“. Išvados. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2017 02 22
Mokesčių sistemos individualus praktinis darbas
Įvadas. Mokesčių samprata ir jų svarba. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. PVM mokestis. Privalomojo sveikatos draudimo (toliau - PSD) įmokos. VSD įmokos atskiroms draudėjų grupėms. Nekilnojamojo turto mokestis. Išvados. Literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2016 03 09
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) veiklų analizė
Įvadas. Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimas VP2-1. 3. -ŪM-05-K priemonės „Infočekiai Lt“ įgyvendinimas. Mtep rezultatų komercinimo priemonės įgyvendinimas MTEP rezultatų komercinimo priemonės įgyvendinimas. Pramoninės nuosavybės apsaugos skatinimas. Projektas „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“. Projektas ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2015 05 26
Mokumo ir likvidumo rodiklių analizė
Mokumo reikšmė. Mokumo apibrėžtis. Nemokumo apibrėžtis. Įmonės mokėjimo priemonės. Pagrindinis Mokumo rodiklių analizės šaltinis yra balansas. Mokumo analizė. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Bruožai. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo efektyvumo analizė. Apyvartinio kapitalo dinamikos ir struktūros ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 49 psl.
2016 12 04
Namų ūkio analizė išlaidos
Įvadas. Bendros žinios apie mano namų ūkį. Namų ūkio biudžetas. Vieno mėnesio (balandžio) pajamos. Vieno mėnesio (balandžio) išlaidos. Išlaidų analizė. Biudžeto įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Ateinančio mėnesio namų ūkio biudžeto planas. Literatūros sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2016 03 29
Ne pelno siekiančios organizacijos
Ne pelno organizacija. Ne pelno siekiančia organizacija. Pelno nesiekiančia organizacija. Viešoji įstaiga , asociacija , visuomeninė organizacija , paramos fondas. Asociacijos steigimas asociacija. Asociacijos steigėjai. Asociacijos valdymo organai. Asociacijos teisinė bazė. Labdaros ir paramos fondo steigimas labdaros ir paramos fondas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 4 psl.
2015 11 05
Netinkamo audito priežastys
Netinkamo audito atsiradimo veiksnių analizė. Įvadas. Audito samprata. Audito rūšių klasifikacija. Audito etapai. Netinkamų ataskaitų priežastys. Tyrimo metodika. Audito šališkumas. Šališkumo atsiradimo priežastys. Audito šališkumo praktiniai bandymai. Siūlomų reformų problemos. Šališkumo mažinimo priemonės. Audito rizika. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2014 05 23
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Įvadas. Nuosavo kapitalo samprata ir sudėtis. Nuosavo kapitalo apskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Bendrosios nuostatos. Duomenų pateikimas nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje. Pavyzdinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. UAB „X“ 2002 m. gruodžio 31 d. balanso išrašas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Išvados. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2017 02 20
Nuostolingos veiklos vertinimas
Įvadas. Nuostolingos veiklos priežastys įmonėje. Teoriniai nuostolingos veiklos aspektai. Nuostolingos veiklos vertinimas problema ir jos sprendimas įmonėje. Kodėl veikla tampa nuostolinga ir kaip tai išspręsti? Nuostolingos veiklos vertinimo metodika gamybinėje įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 12 20
Pajamų apskaita biudžetinėse įstaigose pagal VSAFAS
Pajamų apskaita biudžetinėse įstaigose pagal VSAFAS.
Apskaitos referatai, Referatas, 30 psl.
2015 05 26
Pelningumo analizė skaidrės
Pelno siekimas. Pelno analizės svarba. Pelno analizės uždaviniai. Pelnui įtaką darantys veiksniai. Išorės veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Vidaus veiksnių, nulėmusių įmonės pelną, apibendrinta analizė. Pelningumas. Pelningumo rodiklių klasifikacija. Bendrasis pardavimų pelningumas. Veiksniai, lemiantys bendrąjį ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2016 12 04
Pelno nuostolių ataskaitos palyginimas pagal TAS ir VAS
Tema. Pelno nuostolio ataskaita pagal VAS ir TAS reikalavimus. TAS Finansinių ataskaitų pateikimas. VAS Finansinė atskaitomybė " 3 VAS Pelno nuostolių ataskaita. Tas nuostatos ir reikalavimai. Šio standarto tikslas. Nustatyti metinių finansinių ataskaitų sudarymo tvarką ir reikalavimus. VAS taikomas sudarant ir teikiant finansines ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2016 05 14
Pelno svarbumas remiantis atskaitombyės principais
Pelno svarbumas remiantis atskaitombyės principais.
Apskaitos esė, Esė, 4 psl.
2014 12 11
Pilnasis bei dalinis savikainos apskaičiavimo metodai
Pilnasis bei dalinis savikainos apskaičiavimo metodai. Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti apskaitos savikainų apskaičiavimo metodų privalumus ir trūkumus. Pilnasis savikainos apskaičiavimo metodas. Tai skaičiavimo. Pilnojo savikainos apskaičiavimo metodo požymiai. Dalinis savikainos apskaičiavimo metodas. Pagal dalinį produktų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 16
Pirkimo proceso apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas – Kalvarijos gimnazijoje
Pirkimo proceso apskaita. Vis labiau įsitvirtinant rinkos ekonomikai. Įvadas. Darbo objektas Kalvarijos gimnazijos pirkimų apskaita. Kiekvienos įmonės veiklos tikslas – parduoti. Finansinėje apskaitoje prekėmis laikoma visa tai, ką pardavusi įmonė uždirba pajamas. Praktinė dalis. Šiame žurnale nurodomi pirkimo objekto tipai – ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 03 06
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė kursinis darbas
Įvadas. Uab ‚,laiko ratas“ planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozės skaičiavimai. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Įmonės darbuotojų struktūra. Medžiagų išlaidos vienai dušo kabinai. Medžiagų išlaidos vienai balkono stiklo sienai. Medžiagų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2016 01 07
Pratybos prekybai
Pirkimai prekės apskaitomos periodiškai diskontas. Nuolaida po apmokėjimo. Pelno nuostolio ataskaita. Prekės apskaitomos nuolat diskontas. Pardavimai prekės apskaitomos periodiškai diskontas. Apibendrinamasis pratimas n ataskaita.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2016 11 07