Apskaita (30)

1001 dokumentas
Apskaitos pagrindai individualus darbas
Įvadas. Apskaitos dokumentai. Inventorizacijos atlikimo tvarka, rezultatų dokumentavimas. Inventorizacijos rūšys. Inventrorizacijos komisijos sudarymo tvarka. Išvados. Priedai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2016 02 16
Apskaitos pagrindai savarankiškas darbas (2)
Apskaitos pagrindai savarankiško darbo užduotis tikslas. Užduoties atlikimas ir pristatymas. Studentų pasiekimų vertinimas. Viso 150000 Viso. Data Dokumento Nr.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2017 02 06
Apskaitos pagrindų apibrėžimas
Apskaitos esmė ir teisinė bazė. Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitą veda. Įmonių rūšys. Europos Sąjungos direktyvos. Nacionaliniai verslo apskaitos standartai. Įstatymai, nutarimai, įsakymai, raštai. Pagrindinės apskaitos sąvokos.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 04 25
Apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santrauka. Summary. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Užuolaidų studija“. UAB „Užuolaidų studija“ veiklos apžvalga. Buhalterinės apskaitos organizavimo sistemos analizė ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 psl.
2017 05 21
Apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms
Įvadas. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų reikšmingumas. Apskaitos politikos pasirinkimą lemiantys veiksniai ir jų įtaka finansinėms ataskaitoms. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 02 05
Apskaitos rušys
Apskaitos rūšys. Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine apskaita. Finansinė apskaita daugiausia skirta išorės informacijos vartotojams- akcininkams, valdžios institucijoms, veiklos partneriams ir kt. Finansinės ataskaitos išorės ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03
Apskaitos savarankiškas
Įvadas. Teorinė dalis. Uab „x“. Uab “x“charakteristika. Praktinės dalis. Išvados. Naudota literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2013 06 03
Apskaitos standartai konspektas
Kas yra viešojo sektoriaus apskaita ir viešojo sektoriaus subjektai. Kam reikalingas apskaitos rezultatas – finansinės ataskaitos. Kodėl atsirado apskaitos standartai VSAS ir kokia jų paskirtis. Kodėl šiuo metu kiekvienam ūkio subjektui būtina apskaitos politika. Kokie apskaitos metodų ir apskaitos politikos tarpusavio ryšiai. Kaip ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 09 10
Apskaitos uždavinys pavyzdys
Apskaitos uždavinys pavyzdys.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 7 psl.
2016 11 07
Apskaitos valdymas Paruoštukė
Pastovios išl. Kintamos išl. Proporcinė priklausomybė. Progresinė priklausomybė. Regresinė priklausomybė. Degresinė priklausomybė. Remanentinė vėluojanti –. Šoliuojanti priklausomybė. Kintamos išl gali būti tiesiogiai arba sąlyginai kintamos. Mišrios išlaidos. Sąlyginai kintamos išlaidos. Sąlyginai pastovios išlaidos. ...
Apskaitos šperos, Špera, 2 psl.
2016 03 04
Atsargų apskaita LIFO metodu
Finansinės apskaitos seminarinis darbas. Įvadas. Uždarųjų akcinių bendrovių akcijų apskaita.
Apskaitos referatai, Referatas, 6 psl.
2013 03 18
Atsargų apskaita projektas
Tikslai. Pasiekimai. Atsargų klasifikavimas. Pagrindinės sąvokos. Atsargų įkainojimas. Įsigijimo savikainos sudėtis. Atsargų pirkimo kainos koregavimas. Įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimas užsienio valiuta. Įkainojimas mažmeninėmis kainomis. Įkainojimas mažmeninėmis kainomis (tęsinys). Atsargų (produkcijos) pasi-gaminimo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 58 psl.
2017 06 14
Audito atlikimas
Įvadas. Sąlygos auditui atlikti. Finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumo nustatymo. Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų. Pasikartojantys auditai. Audito užduočių sąlygų pakeitimai. Papildomos sąlygos priimant užduotį. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 04 22
Audito įmonės įkūrimas
Audito įmonė Uab „Adt“. Įmonės veikla. Teikiamos paslaugos. Įmonės rekvizitai. Mūsų įsipareigojimai. Audito įmonės teisės, pareigos ir apribojimai. Audito įmonės teisės atliekant auditą. Audito įmonės pareigos. Ausito įmonės apribojimai. Audito įmonės atsakomybė. Pareigybinės instrukcijos. Uab „Adt“ ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2016 03 30
Audito įmonių pasiskirstymas pagal teisinę formą
Audito įmonių pasiskirstymas pagal teisinę formą 2008 – 2013 metais. Reikalavimai audito įmonėms. Audito įmonės registravimas. Straipsnis. Audito įmonių nepriekaištinga reputacija. Audito įmonių civilinės atsakomybės draudimas. Audito įmonių išbraukimo iš audito įmonių sąrašo priežastys. Audito įmonių išbraukimo iš ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 04 29
Audito įmonių veikla Lietuvoje skaidrės
Audito įmonių veikla Lietuvoje. Auditas. Tai nepriklausomas audituojamos. Didysis aštuonetas. Nuo 1970 m. Didysis šešetas didysis penketas. Didysis aštuonetas tapo didžiuoju šešetu 1989 m. Didysis ketvertas. Po Enron kompanijos. Arthur Andersen. Buvo viena iš „Didžiojo penketo“ įmonių teikusi audito ir konsultacines paslaugas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 06 09
Audito įrodymai
Santrauka audito įrodymai. Kas yra audito įrodymai ir kam jie reikalingi ? Audito įrodymų klasifikavimas. Pagrindinės audito įrodymų kategorijis. Aprašomieji įrodymai. Loginiai įrodymai racionalios argumentacijos.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2016 02 28
Audito procesas skaidrės
Audito procesas. Audito procesas – tai dėsningas vieno paskui kitą einančių audito veiklos etapų tvarka. Audito procesai gali būti pagrindiniai – apskaitos. Auditorius audito procesą turi planuoti taip. Labai svarbu, kad šie darbai būtų atliekami nuosekliai. Audito proceso metu atliekama eilė darbų. Audito proceso metu gali ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 10 30
Audito raida pasaulyje skaidrės
Įvadas. Daugelio autorių nuomone audito atsiradimo klausimu skiriasi. Darbo objektas – audito raida pasaulyje. Audito ištakos ir raida. Tiksli audito atsiradimo data nėra žinoma. Daugumos mokslininkų (V. Mokslinėje literatūroje (V. Pirmosios profesinės audito organizacijos (sąjungos. Pirmosios audito procedūros buvo orientuotos į ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 04 12
Audito sistemos elementai savarankiškas darbas
Įvadas. Esminiai revizijos ir audito skirtumai. Pagrindiniai audito sistemos elementai. Svarbiausios audito koncepcijos. Kaip jos susijusios su audito standartais? Svarbiausi audito postulatai ir jų įtaka audito praktikai. Audito standartai. Literatūros sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2016 11 18
Audito sistemos elementai skaidrės
Audito sistemos elementai. Revizija ir auditas. Revizija - įmonės. Audito sistema. Tai finansinės informacijos objektyvaus ir nepriklausomo tikrinimo ir vertinimo sistema. Audito koncepcijos. Koncepcijos reiškia sampratą. Audito postulatai. Tai nuostata, kuri laikoma tikra ir teisinga iki to momento. Auditorius gerai žinantis. Audito ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 06 06
Audito straipsnių recenzija
Mokslinių straipsnių. rezenzija. Pristatymą parenkė. Karolis Kadzinskas BAA2 grupė. Loreta Eimanavičiūtė ir. Įvadas Dėstomoji dalis Išvados ir Santrauka (anotacija) Literatūra. 2014/12/. Įvadas. Dėstomoji dalis. Darbo išvados ir santrauka (anotacija). Pasiūlymai. H. Rotaru. Jūsų klausimai.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 12 03
Audito testų skaidrės
Audito testai ir procedūros. Kas yra audito testai ir procedūros ? Audito testai - tai tam tikros užduotys. Kas yra audito testai ir procedūros? Audito procedūra - tai veiksmų reikalingų kam nors atlikti ar patikrinti. Audito testų grupavimas. Audito testų grupavimas kontroles testai - tokie. Kontrolės (pasitikėjimo) testai. AUDITO ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2016 10 31
Audito veiklos reglamentavimas Lietuvoje ir ES
Auditą atliekančios įmonės Lietuvoje. Reglamentavimo raida Lietuvoje. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/58/EB. Septintoji Tarybos direktyva (83/349/EEB). Aštuntoji Tarybos direktyva 2000/31/EB. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2014/56/ES. Direktyvos reikalavimai audito įmonėms. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2016 12 05
Auditoriaus išvadų rūšys
Įvadas. Auditoriaus išvados reikšmė ir elementai. Auditoriaus išvadų rušys. Išvada. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 05 23
Auditoriaus išvadų rūšys skaidrės
Auditoriaus išvadų rūšys. Priklausomai nuo auditoriaus pateiktos nuomonės yra išskiriamos penkios išvadų rūšys besąlyginė (teigiama). Audito teorijoje ir praktikoje išskiriamas modifikuotos auditoriaus išvados terminas. Modifikuota išvada gali būti pateikiama ir tada. Besąlyginė (nemodifikuota) auditoriaus išvada. Ūkio ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 10 30
Bendrieji apskaitos principai
Bendrieji apskaitos principai. Įmonės Veiklos tęstinumo Periodiškumo Pastovumo Piniginio mato Kaupimo Palyginimo Atsargumo Neutralumo Turinio svarbos. Įmonės. Kiekviena įmonė, kuri sudaro finansinę atskaitomybę. Pavyzdys. UAB “Molis” direktorius p. Pavardenis įsigijo lengvajį automobilį savo reikmėms. Veiklos tęstinumo. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2017 02 12
Budgeting and standards costing
Introduction. Standards cost and other predetermined costs. Types of Standards. Selection of Standards. Direct materials standards cost, direct labor standard cost and indirect standard cost. The Standard Cost for Direct Materials. The Standard Cost for Direct Labor. Indirect Standard Cost. Direct materials cost variance, direct labor cost ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 psl.
2014 10 15
Buhalterinės apskaitos samprata Konspektas
Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitinės informacijos esmė. Reikalavimai keliami apskaitos informacijai LR Buhalterinės apskaitos įstatyme. Bendrieji apskaitos principai ir kiekvieno iš jų reikšmė. Optimalumo reikalavimo esmė. Ūkio subjekto įmonės apskaitos politikos esmė , formavimo seka ir patvirtinimo lygmuo. Apskaitos ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2017 03 12
Darbo apmokėjimo dokumentų parengimas
Įvadas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Dokumentai, susiję su įvairių mokėtinų sumų darbuotojams apskaičiavimu ir išmokėjimu. 016 m. gegužės-liepos mėn. priskaičiuotų atlyginimų grafinė analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 01 17