Apskaita (30)

983 dokumentai
Audito įmonės įkūrimas
Audito įmonė Uab „Adt“. Įmonės veikla. Teikiamos paslaugos. Įmonės rekvizitai. Mūsų įsipareigojimai. Audito įmonės teisės, pareigos ir apribojimai. Audito įmonės teisės atliekant auditą. Audito įmonės pareigos. Ausito įmonės apribojimai. Audito įmonės atsakomybė. Pareigybinės instrukcijos. Uab „Adt“ ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2016 03 30
Audito įmonių pasiskirstymas pagal teisinę formą
Audito įmonių pasiskirstymas pagal teisinę formą 2008 – 2013 metais. Reikalavimai audito įmonėms. Audito įmonės registravimas. Straipsnis. Audito įmonių nepriekaištinga reputacija. Audito įmonių civilinės atsakomybės draudimas. Audito įmonių išbraukimo iš audito įmonių sąrašo priežastys. Audito įmonių išbraukimo iš ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 04 29
Audito įmonių veikla Lietuvoje skaidrės
Audito įmonių veikla Lietuvoje. Auditas. Tai nepriklausomas audituojamos. Didysis aštuonetas. Nuo 1970 m. Didysis šešetas didysis penketas. Didysis aštuonetas tapo didžiuoju šešetu 1989 m. Didysis ketvertas. Po Enron kompanijos. Arthur Andersen. Buvo viena iš „Didžiojo penketo“ įmonių teikusi audito ir konsultacines paslaugas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 06 09
Audito įrodymai
Santrauka audito įrodymai. Kas yra audito įrodymai ir kam jie reikalingi ? Audito įrodymų klasifikavimas. Pagrindinės audito įrodymų kategorijis. Aprašomieji įrodymai. Loginiai įrodymai racionalios argumentacijos.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2016 02 28
Audito procesas skaidrės
Audito procesas. Audito procesas – tai dėsningas vieno paskui kitą einančių audito veiklos etapų tvarka. Audito procesai gali būti pagrindiniai – apskaitos. Auditorius audito procesą turi planuoti taip. Labai svarbu, kad šie darbai būtų atliekami nuosekliai. Audito proceso metu atliekama eilė darbų. Audito proceso metu gali ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 10 30
Audito raida pasaulyje skaidrės
Įvadas. Daugelio autorių nuomone audito atsiradimo klausimu skiriasi. Darbo objektas – audito raida pasaulyje. Audito ištakos ir raida. Tiksli audito atsiradimo data nėra žinoma. Daugumos mokslininkų (V. Mokslinėje literatūroje (V. Pirmosios profesinės audito organizacijos (sąjungos. Pirmosios audito procedūros buvo orientuotos į ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 04 12
Audito sistemos elementai savarankiškas darbas
Įvadas. Esminiai revizijos ir audito skirtumai. Pagrindiniai audito sistemos elementai. Svarbiausios audito koncepcijos. Kaip jos susijusios su audito standartais? Svarbiausi audito postulatai ir jų įtaka audito praktikai. Audito standartai. Literatūros sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2016 11 18
Audito sistemos elementai skaidrės
Audito sistemos elementai. Revizija ir auditas. Revizija - įmonės. Audito sistema. Tai finansinės informacijos objektyvaus ir nepriklausomo tikrinimo ir vertinimo sistema. Audito koncepcijos. Koncepcijos reiškia sampratą. Audito postulatai. Tai nuostata, kuri laikoma tikra ir teisinga iki to momento. Auditorius gerai žinantis. Audito ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 06 06
Audito straipsnių recenzija
Mokslinių straipsnių. rezenzija. Pristatymą parenkė. Karolis Kadzinskas BAA2 grupė. Loreta Eimanavičiūtė ir. Įvadas Dėstomoji dalis Išvados ir Santrauka (anotacija) Literatūra. 2014/12/. Įvadas. Dėstomoji dalis. Darbo išvados ir santrauka (anotacija). Pasiūlymai. H. Rotaru. Jūsų klausimai.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 12 03
Audito testų skaidrės
Audito testai ir procedūros. Kas yra audito testai ir procedūros ? Audito testai - tai tam tikros užduotys. Kas yra audito testai ir procedūros? Audito procedūra - tai veiksmų reikalingų kam nors atlikti ar patikrinti. Audito testų grupavimas. Audito testų grupavimas kontroles testai - tokie. Kontrolės (pasitikėjimo) testai. AUDITO ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2016 10 31
Audito veiklos reglamentavimas Lietuvoje ir ES
Auditą atliekančios įmonės Lietuvoje. Reglamentavimo raida Lietuvoje. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/58/EB. Septintoji Tarybos direktyva (83/349/EEB). Aštuntoji Tarybos direktyva 2000/31/EB. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2014/56/ES. Direktyvos reikalavimai audito įmonėms. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2016 12 05
Auditoriaus išvadų rūšys
Įvadas. Auditoriaus išvados reikšmė ir elementai. Auditoriaus išvadų rušys. Išvada. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 05 23
Auditoriaus išvadų rūšys skaidrės
Auditoriaus išvadų rūšys. Priklausomai nuo auditoriaus pateiktos nuomonės yra išskiriamos penkios išvadų rūšys besąlyginė (teigiama). Audito teorijoje ir praktikoje išskiriamas modifikuotos auditoriaus išvados terminas. Modifikuota išvada gali būti pateikiama ir tada. Besąlyginė (nemodifikuota) auditoriaus išvada. Ūkio ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 10 30
Baigiamoji praktika - buhalterinė apskaita
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Buhalterijos skyriaus veikla. Įmonės apskaitos politika. Apskaitą ir įmonės veiką reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės sąskaitų planas. UAB „Denas“ ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos nustatymas. Ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 48 psl.
2017 05 25
Bendrieji apskaitos principai
Bendrieji apskaitos principai. Įmonės Veiklos tęstinumo Periodiškumo Pastovumo Piniginio mato Kaupimo Palyginimo Atsargumo Neutralumo Turinio svarbos. Įmonės. Kiekviena įmonė, kuri sudaro finansinę atskaitomybę. Pavyzdys. UAB “Molis” direktorius p. Pavardenis įsigijo lengvajį automobilį savo reikmėms. Veiklos tęstinumo. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2017 02 12
Budgeting and standards costing
Introduction. Standards cost and other predetermined costs. Types of Standards. Selection of Standards. Direct materials standards cost, direct labor standard cost and indirect standard cost. The Standard Cost for Direct Materials. The Standard Cost for Direct Labor. Indirect Standard Cost. Direct materials cost variance, direct labor cost ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 psl.
2014 10 15
Buhalterinės apskaitos samprata Konspektas
Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitinės informacijos esmė. Reikalavimai keliami apskaitos informacijai LR Buhalterinės apskaitos įstatyme. Bendrieji apskaitos principai ir kiekvieno iš jų reikšmė. Optimalumo reikalavimo esmė. Ūkio subjekto įmonės apskaitos politikos esmė , formavimo seka ir patvirtinimo lygmuo. Apskaitos ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2017 03 12
Darbo apmokėjimo dokumentų parengimas
Įvadas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Dokumentai, susiję su įvairių mokėtinų sumų darbuotojams apskaičiavimu ir išmokėjimu. 016 m. gegužės-liepos mėn. priskaičiuotų atlyginimų grafinė analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 01 17
Darbo ir poilsio laiko apskaita
Įvadas. Darbo laikas Lietuvoje. Poilsio laikas. Darbo laiko apskaita. Literatūros šaltiniai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2017 03 16
Darbo laiko ir darbo užmokesčio sąlygų nustatymas ir apskaita naujovės
„darbo laiko ir darbo užmokesčio sąlygų nustatymas ir apskaita“ naujovės. M. Lapkričio 29 d. Vilnius. Darbo užmokesčio teisinis reglamentavimas. LR Darbo kodeksas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Vidutinis darbo užmokestis. Skaičiavimas ir teisinis reglamentavimas. Kas įskaitoma į vidutinį darbo užmokestį. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2017 05 13
Dokumentacijos planas ekonomikos planas
Viešoji įstaiga sangrūdos ambulatorija. 2016 metų dokumentacijos planas. Teisinio regu liavimo ir veiklos organizavimo dokumentai. Personalo valdymo dokumentai. Dokumentų valdymo ir naudojimo dokumentai. Finansinio ir kito turto valdymo dokumentai. Saugos ir sveikatos darbe , gaisrinės saugos dokumentai.
Apskaitos planai, Planas, 2 psl.
2017 05 11
Dokumentinis ir natūrinis tikrinimas
Dokumentinis ir natūrinis tikrinimas. Dokumentų tikrinimo būdai. Dokumentų tikrinimo tvarka. Dokumentų išrašymas laiku ir tinkamai. Dokumentų taisymo pėdsakai. Klaidų taisymas specialiuose apskaitos dokumentuose. Intelektualinis ir materialinis duomenų klastojimas. Materialinės žalos dydis. Inventorizacija. Literatūros sąrašas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 03 31
Dokumentų valdymas namų darbai
Namų darbai. Dokumentų valdymas. Šiame darbe kalbėsiu apie dokumentų analzę ir pateiksiu įvairių dokumentų pavyzdžių. Dokumentas. Tai informacijos nešiklyje užfiksuota informacija. Pagal dokumentų sudarymo formą yra. Tipiniai Trafaretiniai Individualūs. Pagal slaptumą dokumentai yra grupuojami į. Tarnybinio naudojimo Slaptus ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 10 24
Dokumentų valdymo įmonės apibūdinimas
Uždarosios akcinės bendrovės „Fėjų kepyklėlė“ charakteristika. Pasirinktos organizacijos veiklos apibūdinimas pagal įvairius požymius. Uždarosios akcinės bendrovės „Fėjų kepyklėlė“ veiklos dokumentai. Veiklosįsakymas. Raštas. Pažyma. Protokolas. Komisijos aktas. Dokumentų registrų sąrašas. Dokumentacijo splanas. ...
Apskaitos projektai, Projektas, 18 psl.
2015 12 28
Faktoringo samprata ir finansinė apskaita, įstatinio kapitalo didinimas
Įvadas. Faktoringo samprata ir finansinė apskaita. Faktoringo samprata. Faktoringo operacijos finansinėje apskaitoje. Įstatinio kapitalo didinimas. 11. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2017 05 15
Finance Function Transformation
Finance Function Transformation. What defines a high performing finance function? How does a high finance function balance all three objective- control, efficiency and insight. Symptons creating a case for change. Our point of View. The operating model thus designed will help align the. Benefits envisaged from Finance Transformation. Adding ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 10 11
Finansinė analizės rūšys ir būdai
Finansinės analizės metodas. Svarbiausi finansinės analizės principai, nusakantys jos metodo esmę. Analizės rūšys. Finansinės analizės matematiniai-statistiniai tyrimo būdai. Finansinės analizės euristiniai tyrimo būdai. Euristiniai tyrimo būdai. Euristiniai tyrimo būdai. Ekspertinis vertinimas. Finansiniai rodikliai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 40 psl.
2016 12 04
Finansines analizės darbas
UAB „Staginis“ 2013-2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. UAB „Staginis“” 20013 - 2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. Apskaičiavimas. Visi įsipareigojimai/Turtas. UAB „Staginis“ 2012- 2013 metų turto apyvartumo rodikliai. Rodikliai. Apskaičiavimas. Bendrasis pelnas/ Pardavimai*. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2016 10 20
Finansinės analizės informacijos šaltiniai
Finansinės analizės informacijos šaltiniai. B. Rees šaltinių grupės (Poškaitė, Mackevičius, 1998). Šaltinių grupės (1. 1). Šaltinių grupės (1. 2). Šaltinių grupės (1. 3, 1. 4). Šaltinių grupės. Modelio paaiškinimas. Finansinė atskaitomybė. Balansas. Balanso ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2016 12 04
Finansinės apskaitos pagrindai
Įvadas. Buhalterinės apskaitos ir finansų. Samprata. Buhalterinės apskaitos esmė. Finansų esmė ir funkcijos. finansų sistema. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalakio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas apskaitoje. Ilgalaikio materialaus turto sintetinė ir analitinė ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2014 12 30