Apskaita (30)

913 rašto darbų
Pilnasis bei dalinis savikainos apskaičiavimo metodai
Pilnasis bei dalinis savikainos apskaičiavimo metodai. Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti apskaitos savikainų apskaičiavimo metodų privalumus ir trūkumus. Pilnasis savikainos apskaičiavimo metodas. Tai skaičiavimo. Pilnojo savikainos apskaičiavimo metodo požymiai. Dalinis savikainos apskaičiavimo metodas. Pagal dalinį produktų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės
2016 05 16
Pirkėjų įsiskolinimo sistema referatas
Įvadas. Pirkėjų įsiskolinimo apskaita. Pirkėjų įsiskolinimo samprata. Pirkėjų skolų valdymas. Pirkėjų skolų ir pinigų srautų priklausomybė. Pirkėjų skolų įtaka įmonės veiklos ir finansiniam ciklams. AB ,,VILNIAUS BALDAI“ charakteristika ir pagrindiniai ekonominiai rodikliai. AB „Vilniaus baldai“ statusas ir veiklos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2017 01 26
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė kursinis darbas
Įvadas. Uab ‚,laiko ratas“ planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozės skaičiavimai. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Įmonės darbuotojų struktūra. Medžiagų išlaidos vienai dušo kabinai. Medžiagų išlaidos vienai balkono stiklo sienai. Medžiagų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2016 01 07
Praktikos ataskaita Apskaita
Įvadas. Tema. susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Tema. piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Tema. ilgalaikio turto apskaita. Tema. atsargų apskaita. Tema. prekybos įmonių veiklos apskaita. Tema. darbo ir darbo žmokesčio apskaita. Išvados. Literatūra.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita
2017 02 06
Pratybos prekybai
Pirkimai prekės apskaitomos periodiškai diskontas. Nuolaida po apmokėjimo. Pelno nuostolio ataskaita. Prekės apskaitomos nuolat diskontas. Pardavimai prekės apskaitomos periodiškai diskontas. Apibendrinamasis pratimas n ataskaita.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys
2016 11 07
Prekyba skolos vertybiniais popieriais
Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Skolos vertybiniai popieriai – obligacijos. Skolos vertybiniai popieriai – tai vertybiniai popieriai. Skolos vertybinių popierių kainų svyravimo amplitudė yra didesnė. Labai dažnai, kalbant apie valstybines obligacijas. Obligacijų kainos ir pelningumo priklausomybė. Yra būtina žinoti ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės
2015 11 18
Prekybinis uždavinys
UAB “ tik jūsų namams ”. Puikiai Dalinai gerai Neteisingai Teisingų operacijų skaičius. Ūkinių operacijų registravimas 5 balai proporcingai teisingų operacijų skaičiui. Pelno nuostolio ataskaita. Darbą patikrinau , mano tikrinimo rezultatai teisingi , darbas vertinamas _____ balais. Su tikrinančio studento įvertinimu sutinku , ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys
2016 11 07
Procesinės kaštų apskaitos ese
Procesinė kaštų apskaitos sistema. Literatūra.
Apskaitos esė, Esė
2016 12 06
Projektų auditas
Paraiškos biudžetas ir išlaidų tinkamumas. Bendrieji projekto išlaidų tinkamumo principai. Tinkamos išlaidos. Tiesioginės tinkamos išlaidos. Netiesioginės tinkamos išlaidos. Detalus projekto biudžetas. Detalus projekto biudžeto pagrindimas. Biudžeto eil. nr. 1. 1. personalo darbo užmokeščio išlaidos. Biudžeto eil. nr. 1. 1. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės
2015 01 07
Pvm sąskaitos faktūros registras
Šiaulių valstybinės kolegijos. verslo ir technologijų fakulteto. apskaitos ir finansų katedra. Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro tvarkymas.  Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys. Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės
2016 03 09
Reikalavimai apskaitiniai informacijai
Įvadas. Apskaitos esmė. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės (ekonominio objekto) principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Piniginio įkainojimo principas. Duomenų kaupimo principas. Palyginimo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 12 29
Rekomendacijų reikšmė užtikrinant veiklos audito rezultatyvumą viešajame sektoriuje
Rekomendacijų reikšmė užtikrinant veiklos audito rezultatyvumą viešajame sektoriuje esė.
Apskaitos esė, Esė
2016 04 12
Rezervas savoms akcijoms įsigyti naudojant naujausią informaciją
D 304 Savos akcijos (-). K 271 Sąskaitos bankuose arba K 272 Kasa. Pavyzdys Akcininkai nusprendė supirkti 10 savų akcijų ir sudarė 600 Lt rezervą savoms akcijoms įsigyti D 332 Rezervas savoms akcijoms įsigyti. K 592 Pervedimai iš rezervų. Pavyzdys AB „X“ yra supirkusi savų akcijų už 500 Lt ir sudariusi šios sumos rezervą savoms ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas
2015 10 27
Šilutės baldai analizė
Verslo finansų 1 kurso 1 grupės (Verslo ekonomika) neakivaizdinė programa. AB “Šilutės baldai”. Bendra ab „šilutės baldai“ apžvalga. Ab ”šilutės baldai“ finansinės ataskaitos. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2016 04 12
Socialinis auditas
Įvadas. Netradicinių audito rūšių plėta. Netradicinių audito rūšių plėtros perspektyvos. Socialinio audito plėtra. Socialinis auditas. Socialinio audito poreikis ir tikslai. Socialinio audito nuoseklumas. Socialinio audito objektas. Socialinio audito ataskaitos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Paveikslas 1. Audito ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2017 02 21
Teisinis dokumentu valdymo reglamentavimas
Institucijos dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas. Įvadas. Taip jau susiklostė Lietuvos istorinės sąlygos. Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų. Dokumentų spausdinimas. Pagal dokumentų rengimo. Dokumento rengimo etapai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės
2016 04 10
Tikrinimas audite
Įvadas. Dokumentų tikrinimo reikšmė audito metu. Dokumentų tikrinimo nuoseklumas. Dokumentinis ir natūrinis tikrinimas. Uab „aguonėlė“ pavyzdžiu. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 01 13
Apibūdinimas. Privalumai. Trūkumai. Naudojimo sritys/ypatumai. Išvados.
Apskaitos esė, Esė
2016 11 15
Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje
Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje. Turtas. Turto klasifikavimas. Pagal naudojimo laiką. Pagal materialinę išraišką. Pagal turto paskirtį. Pagal užbaigtumo laipsnį. Pagal vaidmenį įmonės veikloje. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto sudėtis. Nematerialus turtas. Materialus turtas. Finansinis turtas. Trumpalaikis turtas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės
2016 11 29
Turto lyginimas pagal VAS ir TAS
Įvadas. Turto apskaitos standartai. Tikrosios vertės nustatymo pagrindas. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas
2016 05 30
UAB „DnB investicijų valdymas“ specializacija ir veikla
Įvadas. Apskaitos esmė ir sąvokos. Esminės apskaitos sąvokų sampratos. Finansinis turtas. Struktūra. Sudėtis. Ilgalaikio finansinio turto rūšys. Sandara. Ilgalaikio finansinio turto atitiktis rinkos vertei. Investavimo tikslais įsigytų akcijų rūšys. Bendrasis žurnalas. Rizikos susijusios su ilgalaikiu finansiniu turtu. Informacijos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2015 11 26
Užduotis apskaitai
Individualios. Petrulio transporto paslaugų įmonės sąskaitų likučiai 200X metų gruodžio 1d. Individualios. Petrulio transporto paslaugų įmonės atliktų operacijų sąrašas per 200X. gruodžio mėnesį. KIO Nr. 21 200X 12. KIO Nr. 22 200X 12. MP Nr. 145 200X 12. MP Nr. 146 200X 12. SF Nr. 6212. MP Nr. SF išankstiniam apmokėjimui ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys
2016 11 07
Vadovybės pareiškimai
Vadovybės pareiškimai. Tai – rašytinė. Vadovybės pareiškimų data. Rašytiniai pareiškimai turi būti data turi būti kuo artimesnė auditoriaus išvados. Rinkdamas pareiškimus ir vertindamas auditorius turi atsižvelti į taisykles. Vadovybės pareiškimų formos. 580 TSA „Vadovybės. Jei vadovybė atsisako pateikti pareiškimus ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės
2016 05 18
Vaiko teisių deklaracija
Teisė sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, doroviškai, protiškai, dalyvauti visuomenės gyvenime. Vaiko teisių deklaracija. Atsižvelgdama į tai. Atsižvelgdama į tai, kad tokios ypatingos apsaugos reikalingumas buvo nurodytas 1924 m. Generalinė Asamblėja. skelbia šią Vaiko teisių deklaraciją siekdama. Principas. . Vaikas privalo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės
2014 05 16
Valdymo apskaita analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Literatūros sąrašas.
Apskaitos analizės, Analizė
2014 05 08
Valdymo apskaita konspektas klausimai - atsakymai
1. Kuria grandimi prasideda ir kuria baigiasi technologiniai srautai veikiančioje perdirbimo įmonėje? nuo žaliavų įsigijimo iki pinigų už parduotus pagamintus produktus gavimo3. Kas yra svarbiausi valdymo apskaitos informacijos vartotojai? įmonės darbuotojai, kuriems reikalinga informacija valdymo sprendimams priimti4. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas
2016 12 15
Valdymo apskaita namų darbas (5)
Įvadas. užduotis. užduotis. užduotis 10 4 užduotis 13. užduotis 15 išvados 16 literatūra. Tiesioginių medžiagų sunaudojimas. Iš viso gamybos išlaidų. Nebaigtos gamybos likučių laikotarpio pradžioje savikaina. Nebaigtos gamybos likučių laikotarpio pabaigoje savikaina. Pagamintos produkcijos savikaina. Parduotos produkcijos ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas
2016 12 18
Valdymo apskaita skaidrės (2)
Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos politika. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos terminas. Valdymo apskaitos informacija. Valdymo apskaita, tai. Naudojama informacija ir. metodai. Valdymo apskaitos informacijos taikymo sritys. Finansų ir valdymo. apskaitos ryšiai. Valdymo ir finansų apskaita. Valdymo ir finansinės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės
2017 01 15
Valdymo apskaitos koncepcija ir principai
Valdymo apskaitos koncepcija ir principai. Vadybos informacijos poreikiai Pagrindinės valdymo funkcijos vykdomos verslo įmonėse. Valdymo struktūra Valdymo struktūra –. Valdymo personalo klasifikacija. Kiti tarnautojai , techniniai vykdytojai. Sprendimų priėmimo procesas. Sprendimo tikslas. Problemos formulavimas. Galimų sprendimų ...
Apskaitos konspektai, Konspektas
2015 03 24
Valdymo apskaitos namų darbas
Namų darbas nr. Gyvatvorių Žirklės. Lapų nupūtėjai. Įrankis Numatyta parduoti , vnt. Vieneto pardavimo kaina , € Vieneto kintamos išlaidos Pardavimų suma Kintamųjų išlaidų suma. Grynasis pelnas. Raskite , kokį grynąjį pelną numatė gauti Kalifo " 20X8 metais. Raskite pardavimų apimtis eurais , kad 20X8 metais įmonė ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas
2016 05 10