Apskaitos skaidrės

139 dokumentai
Įmonės apskaitos politika
Įmonės apskaitos politika. Savarankiškas darbas. Darbo tikslas –. Išanalizuoti įmonės apskaitos politiką. Įmonė erbaitas. Apskaitos politika. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės vadovas turi Parinkti ir įgyvendinti apskaitos politiką. Bendrosios nuostatos. Dokumentavimas. Registrų sitema. Inventorizacija. Klaidų taisymas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 02 06
Apskaita Atsargos
Kaunas. Sąvokos. Atsargų sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano. Atsargų skirstymas. Atsargų įsigijimas. Atsargų savikaina. Atsargų nurašymas. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Atsargų įkainojimo būdai. Fifo būdas. Lifo būdas.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2014 05 04
Viešųjų įstaigų apskaita
Bendrosios nuostatos. Buhalterinė apskaita. 2. buhalterinė apskaita. nematerialiojo turto apskaita. Nematerialiojo turto apskaita. Korespondencijos. Imt apskaita. Korespondencijos. Finansinio turto apskata. Korespondencijos. Atsargų apskaita. Korespondencijos. Nuosavo kapitalo apskaita. Korespondencijos. Finansavimo apskaita. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 207 psl.
2016 03 16
Ilgalaikis turtas skaidrės
Ilgalaikis turtas. Darbo tikslas-Atskleisti ilgalaikio. Turto apskaitą. Ilgalaikio turto skirstymas. Nematerialus turtas. Materialus ir financinis turtas. Nusidėvėjimo skaičiavimas. Ilgalaikio turto. Nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo skaičiavimo. Pavyzdys. Ilgalaikio turto dokumentai.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 01 11
Įmonės veiklos finansinės analizės pristatymas
Uab „Pagėgių komunalinis ūkis“ veiklos finansinės analizės pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įmonės istorija, veikla ir apskaitos politika. 2012-2013m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Mokumo rodiklių ir kapitalo struktūros analizė. Finansinių rezultatų analizė. Veiklos efektyvumo analizė. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2014 12 23
Kasos operacijos
Kasos ir banko operacijų dokumentavimas ir jo organizavimas. Kasos operacijų apskaitos pirminiai dokumentai. Kasos operacijos ir jų dokumentavimas. Grynųjų pinigų skaičiavimo apyrašas. Banko operacijų dokumentavimas. Išvados. Literatūra.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 43 psl.
2015 05 06
Finansinė atskaitomybė
Finansinės Atskaitomybės Esmė. Finansinė Atskaitomybė. Finansinę atskaitomybę sudaro. Finansinėje atskaitomybėje pateikiama ši informacija. Finansinės Atskaitomybės Tikslas.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 05 23
Finansinių rezultatų apskaita
Finansinių rezultatų apskaita. Įmonės pristatymas. Pajamų ir sąnaudų klasifikacija. UAB „Projkelva“ sąskaitų korespondencijos pajamų apskaitai registruoti. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Turto pelningumo rodikliai. Pardavimo ir kapitalo pelningumo rodikliai. Išvados ir apibendrinimai.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 04 17
Mano profesija Buhalteris
Mano profesija. buhalteris. Šiauliai. Mano profesija BUHALTERIS, Jurgita Jokubaitienė. Buhalteris3 Darbo aplinka. Buhalteris – tai žmogus, kuris yra atsakingas už įmonės finansines operacijas. Darbo aplinka ir priemonės. Tinkama darbo aplinka Baldai Apšvietimas Darbo kolektyvas. Buhalterio išsilavinimas. Privalo turėti aukštąjį / ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 01 04
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita biudžetinėse įstaigose
Pirminis nematerialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir statybos darbai. BĮ nuomotojas. Ilgalaikio materialiojo turto paprastasis remontas. Ilgalaikio materialiojo turto esminis pagerinimas. Ilgalaikio materialiojo turto panaudos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 04 26
Mažoji bendrija
Mažoji bendrija. Mažosios bendrijos apskaitos principai. Kodėl verta atkreipti dėmesį į suteikiamas pasirinkimo galimybes? Mažoji bendrija – naujos galimybės smulkiajam verslui. Verslo pradžiai – krepšelis. Verslo pradžios krepšelį sudaro. Problema – dempinguojantys kainą verslininkai. Kliūčių verslui nemato.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 03 20
Apskaitos procesas, objektai ir sąskaitų sistema
Tema. Tikslas. Pasiekimai. Apskaitos tvarkymas. Apskaitos metodas. Apskaitos metodo elementai. Reglamentavimas. Apskaitos objektai. Sąskaitų sistema. Sąskaitų klasifikavimas pagal ekonominį turinį. Sąskaitos dalys. Įrašai turto sąskaitose. Įrašai nuosavybės sąskaitose. Įrašai sąnaudų sąskaitose. Įrašai pajamų sąskaitose. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 50 psl.
2016 02 04
Darbo užmokesčio apskaičiavimas
Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio pripažinimas apskaitoje. Apskaičiuoto darbo užmokesčio registravimas apskaitoje. Išmokėto darbo užmokesčio registravimas apskaitoje. Darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos. Pagrindinis NPD apskaičiuojamas taip. NPD pavyzdys. 'Papildomas neapmokestinamų pajamų' (PNPD) ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 01 16
Komandiruočių Lietuvoje apmokestinimas
Komandiruočių lietuvoje sąnaudų pripažinimas (pelno mokesčio tikslais). Komandiruotės apibrėžimas. Komandiruotės įforminimas. Siuntimas į komandiruotę. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę. Garantijos darbuotojui. Dienpinigiai. Dienpinigių normos taikomos. Pagrindinė taisyklė. Komandiruočių sąnaudų priskyrimo leidžiamiems ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2012 12 12
Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita
Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita. Įmonės savininkų nuosavybės apskaita. Akcijų rūšys. Kapitalo apskaita. Akcijų priedai. Rezervai. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Paskolos.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2014 11 09
Apskaitos esmė ir reglamentavimas
Tema. Apskaitos teikiama informacija ir jos vartotojai. Pagrindinės apskaitos sąvokos*. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Apskaitos informacija. Reikalavimai, keliami apskaitinei informacijai. Apskaitos proceso esmė. Apskaitos pagrindiniai tikslai. Finansinė ir valdymo (vidaus) apskaita. Apskaitos rūšys. Finansinės ir valdymo apskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 57 psl.
2016 10 23
Apkaltos pagrindai ir procesas
Apkaltos pagrindai ir procesas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Apkaltos proceso samprata. Apkalta lr konstitucijoje. Apkaltos subjektai. Pagrindas pradėti apkaltos procesą. Apkaltos iniciatyva. Apkaltos proceso tikslas ir įgaliojimai. Įgaliojimai apkaltos procese. Apkaltos eiga. Lr prezidento imunitetas. Apkaltos pasekmės. Išvados. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 04 10
Inovacijų ir projektų valdymas
Inovacijų ir projektų valdymas. Rekomenduojama literatūra. Vertinimo tvarka. Projekto sąvoka. Projektų vadybos privalumai, lyginant su kitais organizavimo metodais. Projekto prasmės. Projekto charakteristikos. Projektų klasifikavimas. Projekto raidos etapas (1). Praktikumas Nr.1 Projekto modelio sudarymas.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2014 03 19
Viešojo sektoriaus ir verslo sektoriaus sąskaitų planų palyginimas
Privalomas sąskaitų planas viešajame sektoriuje, jo ypatumai, palyginimas su sąskaitų planu verslo sektoriuje. Sąskaitų plano taikymas. Sąskaitų planų analizė bei palyginimas. Biudžetinių įstaigų ir verslo įmonių sąskaitų planų palyginimas. Pinigai. Finansinis turtas. Išlaidos. Finansavimas. Išvados.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2014 03 07
Apskaitos esmė ir rūšys
Ūkinė apskaita. Naudojami matai. Ūkinės apskaitos rūšys. Operatyvinė-techninė apskaita. Statistinė apskaita. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos bruožai. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Vidiniai apskaitos informacijos vartotojai. Išoriniai apskaitos. Informacijos vartotojai. Apskaitos tikslai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 10 25
Balansas
Balansas. Bendrosios nuostatos.  pagrindinės sąvokos. Turtas ir įsipareigojimai. Balanse pateikiamos informacijos grupavimas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 03 17
Dokumentų valdymo raida, bei dokumentų istoriniai faktai
Dokumentų valdymo raida, bei dokumentų istoriniai faktai. Įvadas. Šiame darbe domejausi dokumentų valdymo raida. Dokumentų valdymo istorija. Dokumentai atsirado labai seniai. Naujasis dokumentų valdymo tvarkymo etapas prasidėjo nuo 1990 m. Dokumentų valdymo sąvoka. Dokumentų valdymo” terminas Lietuvoje nebuvo plačiai vartojamas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 10 03
Lenkijos mokesčių sistema ir mokesčių administravimas
Lenkijos Respublikos mokesčių sistema ir mokesčių administravimas. Paruošė. Apie valstybę Teisinis pagrindas Mokesčių sistema. Lenkijos Respublika. Vidurio Europos valstybė Sostinė. Teisinis pagrindas. Mokesčių sistemos- Lenkijos Respublikos Konstitucija Mokesčių administravimo- Mokesčių kodeksas. Valstybės mokesčių sistema. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 10 04
Mokėjimo kortelės skaidrės - Mokėjimo kortelių rūšys ir jų išdavimo tvarka
Mokėjimo kortelių rūšys ir jų išdavimo tvarka. Supažindinti su mokėjimo kortelių rūšymis ir jų išdavimo tvarka. Sąvokos. Pirmosios kortelės pasaulyje. Pirmosios kortelės lietuvoje. Mokėjimo kortelių rūšys. Kredito kortelė. Magnetinė kortelė. Lustinė kortelė. Kortelių išdavimo tvarka. Naudota literatūra.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 04 18
AB „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė ir vertinimas
AB „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė ir vertinimas. Įmonės charakteristika. Finansinių ataskaitų analizė. Balanso ataskaitos analizė. „Auksinės“ balanso taisyklės koeficientas. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Mokumo ir likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Veiklos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 11
Apskaita ir mokesčiai turizmo ir viešbučių versle
Apskaita ir mokesčiai turizmo ir viešbučių versle. Buhalterinės apskaitos įstatyme pateikiamas buhalterinės apskaitos apibrėžimas. Apskaitos pagrindiniai tikslai. Finansinės atskaitomybės (apskaitos) informacijos vartotojai. Apskaitos rūšys. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinę atskaitomybę. Apskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 102 psl.
2014 10 03
Apskaitos registrai
Apskaitos registrai. Apskaitos registrų skirstymas. Bendrasis žurnalas. Bendrojo žurnalo pavyzdys. Specialieji žurnalai. Pirkimų skolon žurnale fiksuojamas trumpalaikio ir ilgalaikio turto pirkimas skolon. Pardavimų skolon žurnale įrašoma prekių ir perparduoti skirto ilgalaikio turto pardavimas skolon. Parduotų prekių savikainos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 51 psl.
2016 05 09
Ilgalaikio turto remonto apskaita
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Nuosavo arba lizingu valdomo turto remonto bei rekonstravimo finansinė apskaita. Išnuomoto ir išsinuomoto imt eksploatavimas, rekonstravimas ir remontas. Išsinuomoto turto remonto ir rekonstravimo išlaidų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2011 04 08
Atsargų apskaita skaidrės
Atsargų apskaita. Atsargos - trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai. Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų įkainojimo metodai. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą. LIFO metodas gali būti taikomas tik tais atvejais. Konkrečiam tikslui gaminamų stambių vienetinių atsargų. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 11 18
Ilgalaikio turto apskaita skaidrės
Tema. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) apskaita. IMT įsigijimo būdai. IMT Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Išlaidų susijusių su ilgalaikio turto paruošimu naudoti, pavyzdžiai. PVM įskaitymas į ilgalaikio materialaus turto savikainą. IMT Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 52 psl.
2016 10 23