Arabų kalifato plėtra, suirimas


Istorijos skaidrės. Arabu Kalifato plėtra, suirimas. Klausimai ?. Arabai. Kaip buvo valdoma. Kaip žlugo. Islamas. Kaip atsirado Islamas.


1 . Kada atsirado Islamo religija? 2. Kur gyveno arabų gentys? 3. Kaip buvo vadinami arabų klajokliai? 4. Kur gimė Mahometas.

Arbų kalifatas buvo valdomas karine galia ir tradicijų savų tradicijų Jis bvo suskirstitas dalimis kurias valdė.

Islamas pradininkas buvo Muchamedas. iaurinës arabø valstybës Sirijoje ir Irake perëjo prie krikðèionybës, o þydø pirkliai á judaizmà atvërë dykumose gyvenanèius arabus.Vienà 610m. dienà urve netoli Mekos pirkliui Mohametui apsireiðkë Dievas, ir jis átikëjo, kad jo gyvenimà valdo aukðtesnë jëga.

  • Istorija Skaidrės
  • 2014 m.
  • Tomas
  • 10 puslapių (242 žodžiai)
  • Istorijos skaidrės
  • MS PowerPoint 823 KB
  • Arabų kalifato plėtra, suirimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Arabų kalifato plėtra, suirimas. (2014 m. Vasario 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/arabu-kalifato-pletra-suirimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 12 d. 04:45