Atsargos kursinis


Apskaitos kursinis darbas. Atsargų įkainojimas, dokumentavimas ir apskaita. Įvadas. Įmonės aprašymas. Atsargų apskaita. Atsargų struktūra. Atsargų įvertinimas. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka. Atsargų išdavimo dokumentavimas. Atsargų apskaita sandėliuose. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų pirkimų ir atsiskaitymų apskaita. Pirkimų operacijų registrai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Pagrindinis įmonės tikslas – patenkinti vartotojų poreikius gaminant kokybiškus stalus ir parduoti maksimalų produkcijos kiekį ir gauti pelną.

Įmonė savo atsargas apskaito nuolat apskaitomų atsargų būdu, o likučius įkainoja FIFO metodu. Bendrovė apskaitydama savo atsargas vadovaujasi 9-uoju verslo apskaitos standartu „ATSARGOS“, taip pat buhalterinės apskaitos įsatymu bei kitais norminiais teisės aktais.

Darbo tikslas – visas įgytas žinias pritaikyti rašant šį kursinį darbą.

Darbo uždaviniai:

1.Išnagrinėti atsargų apskaitą įmonėje, vadovaujantis 9-uoju VAS, norminiais teisės aktais, bei buhalterinės apskaitos įstatymu;

2.Tobulinti praktinius savarankiško darbo įgūdžius;

3.Pateikti išvadas.

Atsargos kursinis. (2014 m. Sausio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/atsargos-kursinis.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 15 d. 14:21