Atsargų auditas Ab Vilkyškių pieninė


Finansų savarankiškas darbas. Įvadas. Susipažinimas su ab ,,vilkyškių pieninė" verslu. Audito planavimas. Reikšmingumas. Audito programa. Audito rezultatai. Audito ataskaita. Auditoriaus išvada. Literatūros sąrašas.


Darbo objektas - AB ,,Vilkyškių pieninės" finansinė atskaitomybė.

Darbo tikslas - išanalizuoti atsargų auditą.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti AB ,,Vilkyškių pieninės" verslą.

Apskaičiuoti reikšmingumą

Apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti išvadas

Darbo metodai - mokslinės literatūros analizė, įmonės duomenų analizė.

Gaminti kokybiškus pieno produktus, laikantis aukščiausių kokybės standartų, nuolat investuoti į gamybos technologijas bei atnaujinti prekių asortimentą.

Apskaičiavę reikšmingumą matome, kad atsargų klasės toleruotina klaida yra 515,65 tūkst. Lt. Neatitikimai, klaidos, kurios viršytų šią sumą, patektų į auditoriaus išvadą.

Bendrovė rengia konsoliduotas finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Finansinės ataskaitos yra parengtos istorinės savikainos pagrindu, išskyrus:

Vadovaujantis, teisės aktų (audito ataskaitoje pamimėtų) nustatytais reikalavimais, rengti ir pasitvirtinti strateginius ir metinius veiklos planus ir jais vadovautis.

Vadovybės atsakomybė už atskiras fìnansines ataskaitas

Atsargų auditas Ab Vilkyškių pieninė. (2015 m. Gegužės 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/atsargu-auditas-ab-vilkyskiu-pienine.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 12 d. 18:19