Audito rūmai skaidrės


Viešojo administravimo skaidrės. Europos audito rūmai. Istorija. Pirmininkas. Būtinybė užtikrinti ES finansų išorės k?ontrolę. Darbo programa. Metodika. Patikinimo pareiškimo auditai. Veiklos auditai. Standartai. Gairės. Audito Rūmai tampa ES „Fin?ansine sąžine“. Audito Rūmai tampa ES institu?cija. Audito Rūmai išplečia savo audito įgalio?jimus. Audito Rūmai pradeda glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis ?narėmis. Audito Rūmai plėtojami, siekiant patenkinti auganči?os ES poreikius. Audito Rūmai 201?3 m. Darbas. Viešosios atskaitomybės Europos Sąjungoje gerinimas. Ataskaitų ES politikos formuotojams ir piliečiams teikimas . Glaudus bendradarbiavimas su kitomis aukščiausiosiomis audito institucijomis. Viešųjų finansų auditui skirtų standartų nustatymas. Misija ir vaidmuo. MISIJA. ES nepriklausomas išorės auditorius. VAIDMUO. Išorės auditorius. Audito veikla. Audito proceso etapai. Audito ataskaitos. Es biudžetas. Naudota literatūra.

Audito rūmai skaidrės. (2014 m. Gegužės 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/audito-rumai-skaidres.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 12:09