Auto įmonės veiklos analizė


Ekonomikos kursinis darbas. Uab „autorida“ veiklos analizė. Įvadas. Uab „autorida“ charakteristika. Vertikali ir horizontali balanso anlalizė. Horizontalioji finansų analizė. Vertikalioji finansų analizė. Uab „autorida“ finansinių rodiklių skaičiavimas. Bendrasis pardavimų pelningumas. Grynasis pardavimų pelningumas. Ilgalaikio turto pelningumas. Trumpalaikio turto pelningumas. Turto pelningumas. Veiklos pelningumas. Finansinės ir investicinės veiklos pelningumas. Įprastinės veiklos pelningumas. Uab „autorida“ likvidumo rodikliai ir jų analizė. Bendrasis trumpalaikio mokumo koeficientas. Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas. Uab „autorida“ veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Turto apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Uab „autorida“ ssgg analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedas.


Akcininkai investuoja lėšas į verslą, nes tikisi, kad jis pelningas, t.y. duos pelną. Pelno reikia ir įmonei, jos plėtimui ir nuolatiniam finansavimui, finansiniam verslo pajėgumui palaikyti. Pelnas suprantamas kaip teigiamas įmonės tam tikro laikotarpio ūkinės veiklos finansinis rezultatas.

Kiekvienos įmonės savininkai suinteresuoti, kad efektyviai būtų panaudotas investuotas kapitalas, kad įmonė dirbtų pelningai, o gautas pelnas būtų tinkamai paskirstytas. Visą šią informaciją galime gauti atlikę finansinių rezultatų analizę, pritaikę atitinkamus analizės metodus.

Darbo tikslas: Įvertinti UAB „Autorida“ finansinę veiklą.

Darbo uždaviniai:

•Apskaičiuoti įmonės veiklos finansinius rodiklius: pelningumo (rentabilumo), likvidumo, veiklos efektyvumo ir kitus rodiklius;

•Išanalizuoti gautus rezultatus, parašyti išvadas.

•Pateikti pasiūlymus įmonės finansinei veiklai pagerinti.

Auto įmonės veiklos analizė. (2013 m. Balandžio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/auto-imones-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 21 d. 10:18