Automobilių techninės priežiūros kursinis darbas Autodata


Transporto kursinis darbas. Įvadas. Skyriaus pavadinimas. Poskyrio pavadinimas. Skirsnio pavadinimas. Poskyrio pavadinimas. Energetika. Skyriaus pavadinimas. Poskyrio pavadinimas. Išvados. Informacijos šaltiniai.


Kursinio projekto įvade rekomenduojama apžvelgti informacijos šaltinius, darbo metodiką ir priemones bei nurodyti darbo struktūrą.

Informacijos šaltinių apžvalgoje pakanka apibendrintai apžvelgti tuos informacijos šaltinius, kuriais buvo naudotasi projektavimo metu ir nagrinėjant teorines problemas. Tai galėtų būti teisės aktai, metodinė medžiaga, specialybės ir kt. literatūra, žinynai, techniniai reglamentai, standartai, patentai, internetas, žiniasklaida ir kt. Apžvelgiant informacijos šaltinius, nurodoma, kaip jie susiję su atliekamu projektu, kurias projekto dalis atliekant jie buvo naudojami (formuluojant problemą, tikslus ir uždavinius, pasirenkant projektavimo ar tyrimo metodiką, atliekant skaičiavimus, braižant brėžinius ir pan.)

Automobilių techninės priežiūros kursinis darbas Autodata. (2015 m. Sausio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/automobiliu-technines-prieziuros-kursinis-darbas-autodata.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 24 d. 19:18