Autorinė vertimo sutartis


Raštvedybos savarankiškas darbas. Autorinė vertimo sutartis Nr. Sutarties objektas. Leidėjo teisės ir pareigos. Savininko teisės ir pareigos. Straipsnis. Kitos sutarties sąlygos. Baigiamosios nuostatos. Šalių adresai ir rekvizitai.


UAB „Leidykla Balti malūnai“ įm. k. 201579941, adresas: Savanorių pr. 85B, vadovaujama direktoriaus P. Pranausko, toliau sutartyje – Leidėjas ir P. Morisonas, leidykla „White shadow“ adresas: 26 Coper RD, Grimsby, D. Britanija, toliau sutartyje – Savininkas, sudarė šią sutartį.

Savininkas savo nuosavybėje turi L. Shepard, toliau – Autorius, kūrinį „Worst night“, 2012 m. leidimas, toliau sutartyje – Kūrinys. Leidėjas įsipareigoja išversti kūrinį iš anglų (originalo) kalbos, į lietuvių kalbą, kurio apimtis originalo kaba yra iki 36 spaudos lankų.

Leidėjas, šia sutartimi su Savininku susitaria išleisti 20 000 Kūrinio egzempliorių, kitas viršeliais, nurodant leidinio, toliau vadinamo Vertimu, Leidėją pardavimui Lietuvoje.

5000 svarų sterlingų suma sumokama Savininkui, išleidus vertimą arba iki 2014m. Lapkričio 21 dienos, žiūrint, kuri iš šių datų yra ankstesnė.

Autorinė vertimo sutartis. (2013 m. Lapkričio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/autorine-vertimo-sutartis.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 24 d. 22:23