Bakalauro darbai

483 dokumentai
Transporto imones x veiklos analizė ir tobulinimo galimybės
Transporto įmonės „x“ veiklos analizė ir tobulinimo galimybės. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Literatūros analizė. Transporto įmonės „x“ veiklos analizė ir tobulinimo galimybės. Uab “x” veikla,valdymas ir veiklos analizė.Uab “x” automobilių parko analizė. Uab “x” rinkos ypatumai ir konkurencija. Uab ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 psl.
2013 05 10
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas
Įvadas. Klientų aptarnavimo kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų kokybės samprata. Klientų aptarnavimo sistemos elementai. Klientų aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijai ir stabilizavimo priemonės. Įmonės „X“ klientų aptarnavimo kokybės analizė. Įmonės „X“ veiklos pristatymas. Įmonės „X“ klientų aptarnavimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 psl.
2014 11 08
Transporto priemonių parko modernizavimas
Įmonės veiklos analizė ir plėtra modernizuojant transporto priemonių parką. Įvadas. Analitinė dalis. Uab „ars logistika“ veiklos analizė. Uab „ars logistika“ bendra charakteristika. Organizacinė įmonės struktūra. Įmonės valdymo organai ir jų teisės. Įmonės personalas ir pareigos. Darbo apmokėjimo struktūra. Uab „ars ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 psl.
2012 06 08
Internetinių svetainių kūrimas. Bakalauro darbas.
Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Interneto svetainių kūrimo teorinė analizė. Interneto svetainės samprata. Efektyvios interneto svetainės kūrimo kriterijai. Nekilnojamojo turto agentūrų interneto svetainių analizė. Pasiūlymai naujos nekilnojamojo turto agentūros interneto svetainės kūrimui. Išvados. ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 psl.
2010 03 03
Ilgalaikio turto apskaita ir analizė
Įvadas. Ilgalaikio turto reikšmė apskaitoje. Turto esmė ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata ir pagrindinės savybės. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikavimas. Ilgalaikio turto grupavimas. Ilgalaikio turto apskaita. Turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui problemos. Ilgalaikio turto įvertinimas ir ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 69 psl.
2014 11 25
Internetinė svetainė
Įvadas. Santrauka. Summary. Informacijos apie poreikius rinkimas ir kompozicijos kūrimas. Pagrindinių kūrimo etapų. Turinio valdymo sistemos. Tinklapių kūrimas atviru kodu. Technologijų naudojimas kuriant internetinius tinklapius. Hipertekstų žymėjimo kalba HTML. Stilių aprašymo kalba CSS. Programavimo kalba „PHP“. Duomenų bazių ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 psl.
2014 09 22
Paslaugų kokybė
Įvadas. Paslaugos kokybės valdymas teorinis aspektas. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės apibrėžtis. Paslaugų kokybės modeliai. Logistikos paslaugos specifika. Logistikos paslaugos samprata. Krovinių pervežimo įmonės paslaugų kokybės valdymas. Uab „Iksija“ teikiamų paslaugų kokybės tyrimo metodologija ir organizavimas. Uab ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 65 psl.
2014 05 21
Atsargų valdymas ir jų tobulinimo galimybės
Pagrindinių sąvokų žodynas. Įvadas. Atsargų valdymo teoriniai aspektai. Atsargų sampratos esmė, rūšys. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų įsigijimo savikaina ir pasigaminimo vertė. Atsargų valdymo efektyvumo analizė. Atsargų valdymo išlaidos. Pirkimų ir pajamų valdymas. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Atsargų ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 psl.
2013 09 16
Veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Veiklos efektyvumo samprata, įvertinimas bei jį lemiantys veiksniai. Veiklos efektyvumo rodiklių klasifikavimas. Įmonių ekonominės veiklos efektyvumo vertinimo teoriniai aspektai. Veiklos efektyvumą apibūdinantys finansiniai rodikliai. Dinamikos ir struktūrinė finansinių ataskaitų analizė. Santykinių finansinių rodiklių ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 psl.
2014 05 12
Pervežimų analizė ir optimizavimas
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio kalba. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Teorinė transporto sistemos analizė. Transporto sistema. Transporto sudedamosios dalys. Transporto sistemos fiziniai komponentai. Krovinių vežimas ir vežimų klasifikavimas. Transporto rūšies, kroviniui vežti, parinkimas. Krovinių vežimų ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 psl.
2015 02 25
Trumapalaikio turto efektyvumo tyrimas
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Trumpalaikio turto valdymas teoriniu aspektu. Trumpalaikio turto struktūros analizė ir būtinumas. Atsargų valdymas. Per vienerius metus gautinų sumų valdymas. Pinigų ir pinigų ekvivalentų valdymas. Finansiniai santykiniai rodikliai ir jų vertinimas. Ab „pieno žvaigždės“ ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 psl.
2012 04 25
Atsargų valdymo tobulinimas
Anotacija. Įvadas. Atsargų valdymas ir jų tobulinimas teoriniu aspektu. Atsargų esmė ir jų būtinumas. Atsargų paskirtis ir rūšys. Atsargų paskirtis. Atsargų rūšys( tipai, skirstymas). Atsargų valdymo tikslai ir sistemos. Atsargų valdymo tikslai. Atsargų valdymo sistemos. Atsargų planavimas. Atsargų valdymo išlaidos. Atsargų ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 psl.
2013 03 10
Klientų aptarnavimo tobulinimas bakalauro darbas
Klientų aptarnavimo samprata teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo elementai. Klientų aptarnavimo strategijos. Klientų aptarnavimo klaidos ir tobulinimo galimybės. Uab „Tempus trans“ klientų aptarnavimo anlizė. Uab „Tempus Trans“ pristatymas. Uab „Tempus Trans“ klientų analizė. Uab ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 psl.
2016 05 17
Klientų lojalumo skatinimas
Santrauka. Įvadas. Klietų lojalumo formavimo teoriniai aspektai. Klientų lojalumo koncepcijos ypatumai. Lojalumo koncepcijos ypatumai. Klientų lojalumo nauda organizacijai. Klientų lojalumo organizacijai formavimas. Pardavimų skatinimas formuojant klientų lojalumą. Uab „ilsėja“ klientų lojalumo organizacijai tyrimas. Bendra įmonės ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 psl.
2012 11 22
Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė
Įvadas. Logistikos teikiamų paslaugų teorinė analizė. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas. Transporto įmonių vieta transportavimo versle. Ekspedijavimo ypatumai. „X“ įmonės transporto paslaugų teikimo analizė. „X“ įmonės veiklos pristatymas. „X“ įmonės ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 psl.
2015 06 08
Pelningumą įtakojantys veiksniai ir pelningumo padidinimo galimybių nagrinėjimas
Įvadas. Uab montaura charakteristika. Uab montaura veiklos profilis. Uab montaura valdymas įmonės pagrindiniai konkurentai, rinkos apimtys. Darbuotojai ir jų išsilavinimas. Pelningumo esmė, ryšys su finansų valdymu ir įtaka uab montaura veiklai. Pelningumo esmė ir įtaka uab montaura veiklai. Įmonės finansų valdymo ir pelningumo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 psl.
2011 12 15
Marketingo komplekso tobulinimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Marketingo esmė ir reikšmė įmonės veikloje. Marketingo samprata. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo komplekso elementų ryšys. Ab “Lietuvos telekomas”. AB “Lietuvos Telekomo” veiklos analizė. Vartotojų nuomonės tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 psl.
2014 06 20
Rimi lietuva ūkinės finansinės veiklos vertinimas
Įvadas. Įmonės ūkinės finans veiklos vertinimas teoriniu aspektu. Finansinės analizės samprata ir įmonės veiklos finansinio vertinimo reikšmė. Finansinės analizės objektas ir tikslai. Finansinės analizės būdai ir rūšys. Finansinių ataskaitų horizantalioji ir vertikalioji analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 psl.
2013 03 15
Pinigų srautų valdymas
Uab „vandenys“ pinigų srautų valdymas. Įvadas. Įmonės pinigų srautų valdymo teoriniai aspektai. Įmonės pinigų srautų samprata. Pinigų srautų klasifikavimas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo metodai. Įmonės pinigų srautų valdymo reikšmė. Įmonės pinigų srautų kontrolės valdymas. Pinigų srautų analizės metodika. ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 psl.
2013 05 06
Rokiškio sūris ir Pieno žvaigždės finansinių rezultatų analizė
Santrauka. Summary. Finansininko profesinių kompetencijų sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu. Finansinių rezultatų analizės samprata. Finansinės analizės rūšys. Finansinių ataskaitų paskirtis, sudėtis ir reikšmė įmonės veiklai. Balanso ataskaita ir jos ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 psl.
2014 02 07
Dyzeliniai automobilių varikliai. Bakalauro darbas.
Dyzeliniai automobilių varikliai. Anotacija. Įvadas. Taktai. Įsiurbimo taktas. Suspaudimo taktas. Darbo taktas. Išmetimo taktas. Degiojo mišinio ruošimas ir degimas. Degiojo mišimio sudarymas ir lašelių degimas dyzeliniame variklyje. Užsiliepsnojimo gaišaties periodas. Degiojo mišinio ruošimo būdai. Padalytos degimo kameros. ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 30 psl.
2010 03 03
Statoil konkurencingumo stiprinimas marketingo priemonėmis
Patvirtinimas apie profesinio bakalauro baigiamojo darbo parengimo sąžiningumą ir savarankiškumą. Įvadas. Marketingo teoriniai aspektai. Marketingo sapmrata ir reikšmė. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Marketingo komplekso elementai. Marketingo komplekso elementas – prekė. Marketingo komplekso elementas – kaina. Marketingo komplekso ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 psl.
2012 05 15
Veiklos efektyvumo vertinimas UAB Smile
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai vertinimo aspektai. Efektyvumo samprata ir rūšys. Verslo aplinkos bei efektyvumą įtakojantys veiksniai. Įmonės makroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės mikroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės veiklos efektyvumo stebėjimo metodai. Įmonės veiklos efektyvumui vertinti naudojami metodai. Uab ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 psl.
2014 12 17
Kultūrinių renginių organizavimas kultūros įstaigose
Įvadas. Kultūrinių renginių organizavimo tendencijos teoriniu aspektu. Kultūros centrų funkcijos ir administravimo modeliai. Kultūros centro paslaugų samprata. Kultūrinių renginių organizavimo aktualijos. Kultūrinių renginių organizavimo tendencijos. Renginių organizavimas Plungės rajono kultūros centruose. Renginių organizavimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 psl.
2015 01 14
Įmonės teikiamų logistinių paslaugų organizavimo analizė
Logistikos vadybos studijų programos rezultatų, įgyvendintų baigiamajame darbe, sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Teikiamų logistikos paslaugų organizavimo teorinė analizė. Transporto, reikalingo gabenti krovinius, parinkimas. Sandėlio sistemos analizė. ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 psl.
2017 04 01
Paauglių žinių ir įgudžių apie burnos higieną vertinimas
Įvadas. Paauglių burnos higienos ugdymas pasaulyje ir lietuvoje. Burnos higienos samprata. Burnos higienos situacija pasaulyje. Burnos higienos situacija lietuvoje. Netinkamos asmens burnos higienos pasekmės. Dantų apnašos ir jų susidarymas. Kariesas ir jo atsiradimo priežastys. Ankstyvas dantų kariesas. Pulpitas ir jo atsiradimo ...
Sveikatos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 25 psl.
2013 05 15
Įmonės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santraukos. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Raivila“. UAB „Raivila“ veiklos apžvalga. Buhalterinės apskaitos organizavimo sistemos analizė UAB „Raivila“. Finansinių ir ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 psl.
2013 12 02
Viešbučio – restorano paslaugų kokybės tyrimas
Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Turizmo paslaugų kokybė. Paslaugos ir kokybės samprata ir savybės. Turizmo paslaugos. Viešbučių paslaugos ir jų kokybė. Viešbučių vertinimo kriterijai kokybės požiūriu. Svečių aptarnavimas siekiant teikiamų paslaugų kokybės. Tyrimo metodika ir ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 psl.
2015 10 13
Individualaus investicinio portfelio sudarymas, valdymas ir rekomendacijos
Įvadas. Investavimas. Investavimo samprata. Kas yra investavimas? Tyrimas: žmonių požiūris į investavimą? Pagrindinės investavimo sąvokos. Vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių biržos struktūra. Prekyba vertybinių popierių biržoje. Kaip perkamos ir parduodamos akcijos? Investicinio portfelio formavimo principai. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 psl.
2013 01 17
Darbuotojų personalo motyvavimas
Bakalaurinis darbas ktu. Įvadas. personalo motyvavimo ypatumai turizmo paslaugų versle. Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Materialinių ir nematerialinių motyvavimo priemonių sistema. Personalo motyvavimo problemos turizmo paslaugų sektoriuje. personalo motyvavimo priemonių tyrimo metodika. Personalo vadybos poblemoms ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 psl.
2013 05 13