Bankų paskolų analizė


Matematikos savarankiškas darbas.

Įvadas. Aprašomoji statistika. Statistinės išvados. Išvados. Priedas.


Hipotezė apie tyrime dalyvavusių žmonių amžiaus skirstinio normališkumą;

Hipotezė apie pajamų vienam šeimos nariui vidurkio lygybę;

Hipotezė apie apklaustųjų amžiaus skirtumus visose apskrityse.

Pateikti statistines išvadas apie apklaustųjų amžių Kauno ir Vilniaus apskrityse, Kauno ir Vilniaus savivaldybėse bei visose apskrityse, kur buvo vykdyta apklausa;

Nustatyti, apklaustųjų padėties priklausomumo nuo amžiaus, stiprumą.

Histogramai pavaizduoti pasirinkau tyrime dalyvavusių žmonių pasiskirstymą pagal amžių:

Sudėtinei linijinei diagramai pavaizduoti pasirinkau ar apklaustieji ketina per artimiausią pusmetį imti paskolą būstui, ar lizingą automobiliui priklausomai nuo jų užsiėmimo:

Skritulinėje diagramoje pateiktas apklaustųjų pasiskirstymas pagal tautybę. Iš diagramos puikiai matosi, jog diaugiausia apklaustųjų sudaro lietuviai, taip pat nemažai apklaustųjų sudaro rusai ir lenkai, kitų tautybių žmonių apklausta labai minimaliai.

Šiek tiek anksčiau pavaizdavau histogramą su normaliąją, jai ir pritaikysime Kolmogorovo-Smirnovo testą ir patikrinsime ar tyrime dalyvavusių žmonių amžius yra pasiskirstęs pagal normalųjį skirstinį, t.y. tikrinsime hipotezę

Bankų paskolų analizė. (2016 m. Balandžio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/banku-paskolu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 17 d. 07:23