Bedarbių mokymų nauda ir efektyvumas


Pedagogikos kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Lietuvos darbo birža , jos funkcijos ir pareigos. Darbo biržos paslaugos. Įdarbinimas. Pašalpų mokėjimas. Darbo vietų subsidijavimas. Remiami darbai. Papildomai remiamų bedarbių užimtumo rėmimas. Darbo rinkos profesinis mokymas. Verslo organizavimas. Viešieji darbai. Darbo klubai. Konsultavimas telefonu. Atviras informavimas. Darbo birža internete. Europos socialinis fondas.


Darbo aktualumas. Problemos aktualumą lemia šiuo metu esanti sunki Lietuvos ekonominė situacija. Nedarbas yra rimta socialinė ir ekonominė problema, kartu ir viena svarbiausių mikroekonominių problemų, kuri stipriai ir tiesiogiai veikia tiek atskirus asmenis, tiek visą šalį. Nedrabo problemai mažinti viena iš priemonių – darbo biržos siūlomi profesiniai mokymai. Profesinio mokymo tikslai: sudaryti galimybes ieškantiems darbo asmenims įsigyti profesiją, pakelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal poreikį darbo rinkoje; suteikti atsakingam, sąžiningam, turinčiam patirties darbuotojui, kurį darbdavys siekia išlaikyti darbe, papildomą profesinę kompetenciją arba naują kvalifikaciją; operatyviai paruošti darbdaviams reikiamos kvalifikacijos darbuotojus, galinčius prisitaikyti prie nuolat kintančių darbo rinkos reikalavimų pagal realizuojamus verslo planus.

Naujos arba laisvos darbo vietos dažniausiai būna skirtos specialistams, kurių funkcijas gali atlikti tik nedaugelis. Tuo tarpu dauguma bedarbių yra nekvalifikuoti arba patekę į bedarbių kategoriją iš prarandančių reikšmę ūkio šakų. Todėl vyriausybės parengtos mokymo programos, skirtos trūkstamų specialybių darbuotjų rengimui, padėtų bedarbiams greičiau įsidarbinti.

Darbo tikslas:

Išnagrinėti Trakų rajono plėtros politinę analizę, Trakų darbo biržos profesinio mokymo efektyvumo statistinius duomenis, profesinio mokymo reikšmę literatūroje, bedarbių atsiliepimus apie jiems suteiktą profesinių mokymų naudą.

Darbo objektas – Trakų darbo biržos profesinių mokymų efektyvumas

Bedarbių mokymų nauda ir efektyvumas. (2014 m. Spalio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/bedarbiu-mokymu-nauda-ir-efektyvumas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 13:38