Bedarbių statistinė analizė


Statistikos savarankiškas darbas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Nedarbas teoriniu aspektu. Bedarbių statistinis tyrimas. Bedarbių statistiniai rodikliai 2008–2012 m. Bedarbių dinaminė analizė 2008–2012 metais. Bedarbių pagal išsilavinimą dinaminė analizė. Išvados. Literatūra.


Tyrimo objektas: bedarbių pagal lytį ir išsilavinimą duomenys 2008–2012 m.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti bedarbystės situaciją Lietuvoje.

Tyrimo uždaviniai:

1. Atskleisti nedarbo teorinę esmę.

2. Atlikti bedarbių pagal lytį dinaminę analizę 2008–2012 m.

3. Atlikti bedarbių pagal išsilavinimą dinaminę analizę 2008–2012 m.

Didelis nedarbas – vienas iš požymių, kad šalyje yra ekonominis nuosmukis, o žemas – kad yra pakilimas. Nedarbas yra viena iš sprendžiamų problemų, tačiau ne visi nedirbantys žmonės yra bedarbiai. Nedarbo problema iškyla tada, kai nedirba tie, kurie nori ir gali dirbti. Tokius gyventojus galima priskirti darbo jėgai, kurią sudaro užimti gyventojai ir bedarbiai.

Bedarbių statistinė analizė. (2015 m. Vasario 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/bedarbiu-statistine-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 21:52