Biokuras ir biokuro pramonė


Ekologijos kursinis darbas. Įvadas. Literatūrnė apžvalga. Aplinkosauginis auditas įmonėje. Teisės aktai, reglamentuojantys auditą Lietuvoje. Nagrinėjamo objekto ūkinė – gamybinė veikla. Nagrinėjamo objekto aplinkos apsaugos vadybos sistema. Aplinkos oro kokybės atitikimas teisės aktų reikalavimams. Panaudoto vandens ir išleidžiamų nuotekų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Poveikio kitiems aplinkos komponentams (dirvožemiui, gyvūnijai, augalijai). Atliekų tvarkymo atitikimas teisės aktų reikalavimams. ISO standartai įmonėje ( įdiegti, planuojami, siekiami, ruošiama dokumnetacija standartų patvirtinimui). Darbo rezultatų apibendrinimas ir išvados. Literatūra.


Nepaisant įmonės veiklos pobūdžio būtina patikrinti triukšmo valdymo, atliekų tvarkymo, nuotekų išleidimo praktiką bei santykius su aplinkos apsaugos institucijomis, interesų grupėmis.

Aplinkos apsaugos audito kursinio projekto tikslas – išnagrinėti aplinkosauginį auditą, teisės aktus reglamentuojančius biokuro gamybos ir panaudojimo auditą Lietuvoje, gamybos įmonių poveikį aplinkai.

Kursinio projekto uždaviniai: išanalizuoti biokuro pramonės sektoriaus veiklos poveikio orui, panaudoto vandens ir išleidžiamų nuotekų, atliekų bei kitų komponentų atitikimą teisės aktų reikalavimams. Detalizuoti standartus bei aplinkos vadybos sistemą.

Biokuras ir biokuro pramonė. (2014 m. Sausio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/biokuras-ir-biokuro-pramone.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 06:05