Biurokratijos teoretikų palyginamoji analizė


Viešojo administravimo savarankiškas darbas. Biurokratijos teoretikų palyginamoji analizė.


Viešojo administravimo teoretikai, kaip ir kiti socialinių mokslų atstovai, privalo laikytis savo samprotavimų, kalbėjimo ir minčių bei idėjų pateikimo tikrumo, ilgaamžiškumo, mūsų supratimo apie gyvenimą papildymo viešosiose organizacijose ar kur kitur teorijų, kurias, bet kuriuo atveju būtina derinti prie besikeičiančių socialinių ir kultūrinių sąlygų. Savo darbuose jie turi daugiausia dėmesio sutelkia į atliktus darbus, kultūrines vertybes ir intelektualinius pokyčius, kurie yra jų veiklos dalis. Teoretikai tyrinėdami svarbius žmonijos tobulėjimo klausimus juos apžvelgia plačiąja prasme. Skaitydama apie viešojo sektoriaus biurokratijos egzistavimą, išskyriau tris mokslininkus, socialinio mokslo atstovų Karlo Marxo, Maxo Weberio ir Sigmundo Freudo idėjas, indėlius bei pastangas, kuriant viešųjų organizacijų modelį, grupių atstovų ir organizacijos santykius socialiniame gyvenime, bei dabarties kultūroje.

Biurokratijos teoretikų palyginamoji analizė. (2014 m. Lapkričio 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/biurokratijos-teoretiku-palyginamoji-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 22 d. 10:16