Bronius Krivickis


Lietuvių skaidrės.

Bronius Krivickas – poetas, pokario Lietuvos partizanas. (1919–1952). Biografija. Krivickas gimė 1919 m. lapkričio 17 d. Jau mokydamasis Biržuose jis pasižymėjo kaip literatas. Iki dešimtmečio pabaigos jis laikėsi netoli gimtųjų vietų. Kūryba. Feljetonai Eilėraščiai Sonetai Satyra Pjesės Rinkinys. Kūrybos temos. Meilė tėvynei. Kūrybos bruožai. Poezijoje kovojantis žmogus įveikia žmogiškąsias silpnybes.


Feljetonai; Eilėraščiai; Sonetai; Satyra; Pjesės; Rinkinys ,,Žiaurusis Dievas‘‘; Vertė J. V, Gėtės eilėraščius; Paskutinysis Krivicko kūrybos rinkinys buvo ,, Poilsio valanda‘‘, jis buvo nebaigtas. Rinkinį sudarė 63 satyriniai kūriniai.

Poezijoje kovojantis žmogus įveikia žmogiškąsias silpnybes; Kovojantis žmogus yra susitelkęs, apsisprendęs ir pasiryžęs; Kūriniuose naudojama religinė tematika; Partizaninio karo realijos ir ryški istorinė projektacija užima svarbiausią vietą jo kūryboje; Gyvenimo tikslas brėžiamas ties mirties riba, tampa aukščiausia egzistencijos nuostata; Ryškūs egzistencializmo motyvai: tragizmo, beprasmybės, mirties nuojautos, kalbama apie egzistencinį žmogaus trapumą; Mirtis suvokiama kaip vienintelis būdas iki galo atliktis savo pareigą, savo gyvybės kaina atpirkti kitų kaltes;.

Bronius Krivickis. (2016 m. Kovo 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/bronius-krivickis.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 18 d. 07:58