Čekijos ir Slovakijos savivalda


Viešojo administravimo analizė. Įvadas. Administracinis valstybės suskirstymas, savivaldos lygiai. Savivaldos sistema. Teisės aktai, reglamentuojantys vietos savivaldą. Funkcijų pasidalinimas tarp lygmenų. Institucijos. Meras. Renkama institucija. Administracija. Piliečių dalyvavimas savivaldoje formos. Savivaldybių priežiūra. Apibendrinimai ir išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.


Čekiją ir Slovakiją sieja glaudi istorija, todėl šių šalių vietinės savivaldos sistemos turi panašumų, tačiau, šalims atsiskyrus, vietinė savivalda buvo vykdoma atskirai, tai leido susiformuoti skirtumams. Tad šiuo darbu siekiu aptarti ir palyginti Čekijos ir Slovakijos vietos savivaldos sistemas. Tikslą tikiuosi pasiekti atlikdama šiuos uždavinius: 1) aptarsiu šalių administracinį suskirstymą; 2) savivaldos sistemų specifiką. Kadangi darbe lyginamos dvi šalys, todėl naudojami metodai yra aprašomasis ir lyginamasis. Tai padės apžvelgti kiekvieną šalį atskirai ir išryškinti jų panašumus bei skirtumus.

Čekijos ir Slovakijos savivalda. (2014 m. Lapkričio 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/cekijos-ir-slovakijos-savivalda.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 15 d. 06:43