CO2 tirpumo vandenyje nustatymas laboratorinis darbas


Chemijos laboratorinis darbas. CO2 tirpumo vandenyje nustatymas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra Darbo rezultatai.


Sorbcija arba gertis – bendras absorbcijos ir adsorbcijos pavadinimas. Absorbcija arba sugertis- medžiagos sugėrimas iš dujų ar skysčių viso absorbento tūriu. Adsorbcija arba įgertis - medžiagos sugėrimas iš dujų ar skysčių adsorbento paviršiumi. Absorbtyvas – absorbuojamos dujos, absorbatas – absorbuota medžiaga, absorbentas – skystis, sugeriantis kitą medžiagą. Fizikinė sorbcija yra grįžtamasis procesas ir ji mažėja kylant temperatūrai.

Dujų tirpumas priklauso nuo dujų ir tirpiklio prigimties, temperatūros ir slėgio. Dujų tirpumo priklausomybę nuo slėgio išreiškia Henrio dėsnis – nekintant temperatūrai dujų tirpumas yra proporcingas jų daliniam slėgiui.

Čia: X – ištirpusių dujų molinė dujų dalis tirpale; p – dalinis dujų slėgis virš tirpalo; H – Henrio konstanta.

CO2 tirpumo vandenyje nustatymas laboratorinis darbas. (2015 m. Balandžio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/co2-tirpumo-vandenyje-nustatymas-laboratorinis-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 18:58