Dailė

687 rašto darbai
Dailės egzamino aprašymas
Baigiamasis darbas „iliuzija“. Darbo rengimo etapai. Įvadas. Asmenins ir socialinis idėjos reikšmingumas. Tapybos technikos pažinimas. Tapybos žanrai. Analogai. Įkvėpimo šaltiniai. Informacijos šaltiniai.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 21 psl.
2013 05 26
Dailės egzamino aprašas
Nerimas žvilgsnyje. Aliejiniai dažai, siena.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2013 04 27
Būrelio programa
Dailės būrelio programa. Bendrosios nuostatos. Programos paskirtis. Veikla. Ištekliai. Teminis planas.
Dailės programos, Programa, 9 psl.
2013 08 13
Estetika referatas
Referatas apie estetiką. Titulinis lapas. Turinys. Įvadas. Dėstymas. Išvados. Naudota literatūra.
Dailės referatai, Referatas, 8 psl.
2013 06 24
Akvarelė piešimas ir tapymas
Įvadas. Istorija. Akvarelės technika darželyje. Piešimas ir tapymas. Spalvų maišymas. Spalvos atspaudimas. Akvarelės liejimas. Piešimas akvarele šlapiai ant šlapio. Nuplovimas. Akvarelės nusausinimas. Akvarelės atsparumas vaškui. Išvados. Literatūra.
Dailės referatai, Referatas, 6 psl.
2012 05 01
Dailės egzaminas
Dailės egzaminas. Dailės egzamino aprašymas. Dailės egzamino aprašas. Labai idomus darbas. Rašiau pati.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 7 psl.
2013 05 06
Dailės pamokų planai
Dailės pamokų planai 2-6 klasei. Šaltos spalvos. Begalinis pasikartojimas. Papuošalai, amuletai. Senėji dailės dirbiniai. Ženklai. Architektūra. Miesto planas-paveikslas. Drugelis. Linijų ir dėmių nuotaikos. Šiltos spalvos. Buitinis žanras. Kaligrafija. Kalendorius. Klasės kalendorius.
Dailės planai, Planas, 17 psl.
2014 09 04
Dailės egzamino aprašas Grafikos kūrynys „Žiemos prisiminimai“
Įvadas. Kūrinio idėja, idėjos kilmė, sumanymas. Pasirinktos idėjos asmeninis ir socialinis reikšmingumas. Kūrybinio darbo ir konteksto analizė. Sukurto kūrinio technika, forma, stilius, žanras, panaudotos išraiškos. Priemonės. Kūrinio kompoziciniai principai, forma, struktūriniai elementai, stilius,. Panaudotos išraiškos ...
Dailės aprašymai, Aprašymas, 21 psl.
2014 05 10
Dailės egzaminas aprašas
Kūrybinė raiška. Kūrinio idėja. Analogų analizė. Įvertinti savieji pasiekimai. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedai.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 12 psl.
2014 12 06
Scenarijus motinos dienai (2)
Scenarijus motinos dienai.
Dailės scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2014 04 02
Dailės egzaminas skulptūros aprašymas
Dailės egzamino aprašas. Kūrybinio darbo idėjos, idėjos kilmės, sumanymo apibūdinimas. Darbui atlikti reikalingų medžiagų pasirinkimo pagrindimas. Pasirinktos idėjos (temos) asmeninio ir socialinio reikšmingumo motyvavimas. Savojo kūrinio technikos, stiliaus, žanro, formos, kompozicinių. Principų, struktūrinių elementų, ...
Dailės aprašymai, Aprašymas, 11 psl.
2013 05 12
Senovės Kinijos menas
Istorija. Religija. Gamta. Kinų architektūra. Garsioji kinų siena. Beihajaus parkas: baita pagoda. Tradicinio kinų sodo detalė. Šaolino pagodų miškas. Kiniškos pagodos. Valdymas. Kinų skulptūra. Terakotinė armija. Devynių drakonų siena (detalė) beihajaus parkas. Kinų tapyba. Tradicinė kinų tapyba. Informacijos šaltiniai.
Dailės skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 03 22
Dailės didaktika
Dailės didaktikos sąvoka. Dailės dalyko tikslai ir uždaviniai. Istorinė dailės mokymo apžvalga. Šiuolaikinės dailės mokymo tendencijos. Dailės dalyko struktūra ir turinys. Dailės turinio planavimas. Metų planas, t. T. Pamokos planas. Dailės vadovėliai. Dailės mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Vizualinės raiškos raida. Vaiko ...
Dailės konspektai, Konspektas, 18 psl.
2013 01 02
Dailės egzamino aprašas Vaizduojamoji dailė Grafika Šešėlių siluetai
Eilės nr. Etapai Darbo pradžia data. Nespausdintinė grafika. Dovilė Rumšaitė. Plunksnos vazoje. Kurapka. Natiurmortas II. Metai nenurodyti. Savickas. Tamsa. Metai nežinomi. Albrechtas Diureris. Diureris. Melancholija. Romualdas Orantas. Orantas. Illiustrations ’99 – ‘.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 17 psl.
2015 03 30
Dailes egzamino aprašymas skaidrės
Įvadas. Kūrybinio darbo paieškos. Grafikos samprata bei grafikas R. Kepežinskas. Kūrybinio darbo idėja. Priemonės kūrybinio darbo įgyvendinimui. Kūrybinio darbo rezultatas. Išvados.
Dailės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 01 29
Keramika
Keramika praeityje. Keraminių medžiagų rūšys. Keramika šiuolaikiniame gyvenime. Naudota literatūra. Keramika - degti gaminiai iš molio ar kitų mineralinių nemetalinių medžiagų. Indus glazūruodavo prieš degimą. Dirbiniai buvo puošiami įspaudais, neaukštu reljefu ir glazūra. Keraminių medžiagų rūšys.
Dailės referatai, Referatas, 7 psl.
2011 03 30
Klasicizmas pristatymas
Klasicizmas. Esminis klasicizmo bruožas. Klasicistiniam menui budinga. Architektūra. Klasicizmo atstovai. Skulptūra. Žymiausi skulptoriai. Klasicizmas (lot. Classicus – geriausias, pavyzdinis) – xvii a. –xix a. I pusės vakarų europos literatūros ir meno epocha. Sekimas antikos meno ir literatūros kūriniais kaip pavyzdiniais, ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2011 04 04
Dailės mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašymas
Apie baigiamąjį darbą. Stiliaus ir žanro ištakos. Vaidotas Žukas. Viktorija Leontjeva - Jerenkevič. Aloyzas Stasiulevičius. Kūrybinio darbo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 12 psl.
2014 11 17
Dailės pamokos planas Vitražas
Pamokos tema Vitražas. Vitražo projektas. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. Interpretavimas, vertinimas. Veiklos sritis dailės reiškinių pažinimas socialinėje, kultūrinėje aplinkoje.
Dailės planai, Planas, 2 psl.
2014 05 29
Dailės kurybinis darbas
Vaizduojamoji dailė: grafika, skulptūra, tapyba „ mano gyvenimo medis“. Vaizdavimo būdas: sąlyginis. Žanras: skulptūra. Įvadas. Literatūra. Taikos simbolis. Grafikos sąvoka. Ir istorija. Monotipija. Kūrybinio darbo analizė.
Dailės projektai, Projektas, 7 psl.
2013 04 28
Vaiko piešinio analizė Dailės didaktika
Dailės didaktika vaiko piešinio analizė.
Dailės analizės, Analizė, 4 psl.
2015 05 15
Postmodernizmas skaidrės
Postmodernizmas. Kas yra postmodernizmas? Šių laikų dailės, literatūros, filosofijos kryptis. Bruožai. Postmodernizmo atstovai. Rencas pjano. Italų architektas. Apdovanotas pritzker architektūros apdovanojimu. Renco pjano kūriniai. Modernaus meno centras paryžiuje. Centre georges pompidou. Nemo. Mokslo populiarinimo centras amsterdame. ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 02 18
Dailės skirstymas į šakas
Dailės. šakos. Dailė yra skirstoma į dvi šakas. Vaizduojamoji dailė. Taikomoji dekoratyvinė dailė. Dailioji tekstilė Keramika. Dailioji tekstilė. Medžio dirbiniai. Tapyba. Grafika. Molbertinė tapyba – paveikslai sukurti įvairiomis mums pažįstamomis technikomis (guašas. Architektūrinė tapyba – tapybos kūriniai sukurti ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 05 08
Lauko baldai
Tikslas. Pristatyti gamybines lauko baldų įpatybes, aktualijas ir ateities kryptis: sukurti palankias sąlygas modernizuoti įrangą, įsisavinti naujausius mokslo pasiekimus, verslo idėjas, sprendimus; sukurti lauko baldus nuo brėžinių iki esamo baldų komplekto prieš akis; rūpintis gaminimo eigos procesu ir užtikrinti jo sklandų ...
Dailės referatai, Referatas, 11 psl.
2011 05 23
Dailės aprašas 12 klasė
Idėjos kilmė. Idėjos reikšmingumas. Dėstymas Kūrinio technikos analizė. Kūrybos stilius ir žanras. Žymiausi menininkai. Išvados Savųjų dailės gebėjimų analizė. Proceso įvertinimas.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2015 05 27
Dailės kūrybinio darbo aprašas
Baigiamasis darbas „Viena visuma“. Įvadas. Asmenins ir socialinis idėjos reikšmingumas. Grafika ir simbolizmas. Įkvepimo šaltiniai. Kūrybinio darbo eiga. Išvados. Analogai.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 16 psl.
2016 05 18
Žiemgalių žiedas
Priešistorinio dirbinio lyginamoji analizė. Viduriniojo geležies amžiaus žiemgalių žiedas. Įvadas. Viduriniojo geležies amžiaus žiedas yra žalvarinis, 3 apvijų, kurio vidurinė apvija dengta sidabro plokštele. Įvijinis žiedas su sidabru dengta vidurine apvija priklauso Viduriniajam geležies amžiui (V - VIIIa.), nes jis buvo ...
Dailės analizės, Analizė, 8 psl.
2011 01 05
Beržas. Referatas apie beržą
Technologijų referatas. Įvadas. Medžiai. Beržas. Beržo tošis. Rūšys. Karpotasis beržas. Plaukuotasis beržas. Kuo naudingas beržas? Beržo panaudojimas ir gydomosios savybės. Beržai ir jų produktai. Tautosaka:. Pasaka. Eilėraštis. Mįslės. Patarlės ir priežodžiai. Išvados. Naudota informacija.
Dailės referatai, Referatas, 19 psl.
2012 04 17
Dailės egzamino aprašas Logotipas
Grafinio dizaino kūrinys ,,Eduardo Balsio menų gimnazijos logotipas”. Įvadas. Kūrybinio darbo istorinis kontekstas. Įkvepėjai.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 10 psl.
2015 03 04
Dailės kūrinio analizė
Dailės kūrinio analizė. Pagrindiniai duomenys Autorius. Kūrinio pavadinimas. Sukurimo data , vieta. Medžiaga ir atlikimo technika. Analizė. Forma. Stilius , srovė. Leonardo da vinci ,, mona liza’’.
Dailės analizės, Analizė, 3 psl.
2015 09 29