Darbo birža duomenų analizė


Statistikos kursinis darbas. Įvadas. Lietuvos darbo biržos pristatymas. Darbo bižos statistiniai duomenys. Statistikos departamento duomenų analizė. Eurostato duomenų analizė. Statistinių duomenų apie „Lietuvos darbo biržą“ analizė. Išvados. Literatūra.


Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet ir socialinės padėties, pilnavertiškumo pagrindas.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme bedarbis – tai „nedirbantis darbingo amžiaus darbingas asmuo, nesimokantis pagal dienine mokymo forma, įstatyme nustatyta tvarka įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip ieškantis darbo ir pasirengęs dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Nedarbas gali būti laikomas socialine rizika ir leisti gauti bedarbio pašalpa .

Prie bedarbio priskiriami darbingo amžiaus gyventojai, užsiregistravę arba neužsiregistravę darbo biržoje ir atitinkantys tris reikalavimus:

- tiriama savaite neturėjo darbo arba privačios veiklos;

- per paskutines keturias savaites aktyviai ieškojo darbo;

- jeigu bus pasiūlytas darbas, pasiruošė pradėti dirbti dviejų savaičių laikotarpiu.

Darbo tikslas atlikti Lietuvos darbo biržos duomenų analize.

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

•Surinkti duomenis apie įregistruotų į Lietuvos darbo biržą bedarbiu skaičių.

•Išanalizuoti surinktus duomenis apie bedarbius.

•Pateikti bendras išvadas.

Statistinė informacijos rikimas bei analizė yra labai svarbi veikla, siekiant valdyti situacija.

Tema aktuali visiems ieškantiems darbo, jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, nes darbas yra mūsų viena iš svarbiausių veiklų.

Darbo birža duomenų analizė. (2014 m. Birželio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbo-birza-duomenu-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 02:11