Darbo užmokesčio ir jo įtakos žmogaus veiklai tyrimas


Viešojo administravimo tyrimas. Lentellių ir paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Pasirinkto metodo pagrindimas teoriniu aspektu. Tyrimo rezultatų analizė. Problemos ir jų sprendimų būdai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas anketa. Priedas straipsnis.


Tyrimo metodas – darbuotojų apklausa, gautų rezultatų analizė.

Žmogaus darbo pobūdis yra įtakojamas daugybės faktorių, todėl neišvengiamai susiduriama su įvairiomis problemomis, kurios vienokiu ar kitokiu būdu įtakoja dirbančio žmogaus veiklą.

Hipotezė: Gaunamas darbo užmokestis nesuteikia galimybių užsiimti mėgstama veikla.

Problema: darbo užmokesčio įtaka darbuotojų mėgstamai veiklai.

Darbo tikslas: išsiaiškinti, UAB „Evekas“ įmonės darbuotojų darbo užmokesčio įtaką jų veiklai.

Darbo uždaviniai:

1.Charakterizuoti pasirinktą tyrimo metodą teoriniu aspektu;

2.Parengti išsamią anketą ir atlikti surinktų duomenų analizę;

3.Pateikti pasiūlymus.

Darbo užmokesčio ir jo įtakos žmogaus veiklai tyrimas. (2014 m. Gruodžio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbo-uzmokescio-ir-jo-itakos-zmogaus-veiklai-tyrimas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 21 d. 10:14