Darbų, darbo vietų bei pareigybių analizė ir žmogiškųjų išteklių planavimas


Viešojo administravimo skaidrės. Darbų, darbo vietų bei pareigybių analizė ir žmogiškųjų išteklių planavimas. Darbo analizė. Galimos darbo aprašymo dalys. Personalo poreikis. Klausimai, į kuriuos galima orientuotis nustatant personalo poreikį bei planuojant žmogiškuosius išteklius. Lietuvos valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo struktūra.


Darbo vietų vertinimas siekia įvertinti darbo vietas, o ne žmones; Darbo vietų vertinimo standartai yra santykiniai, ne absoliutūs; Pagrindinė informacija, kuria yra remiamasi vertinant darbo vietas, yra gaunama darbus (darbo vietas) analizuojant; Darbo vietų vertinimą turėtų atlikti grupė, ne pavieniai asmenys; Darbo vietų vertinimo grupė turi vadovautis logikos, sąžiningumo ir nuoseklumo principais vertinant darbo vietas; Darbo vietų vertinimas visada yra susijęs su tam tikru subjektyvumu; Darbo vietų vertinimas nenustato atlyginimų, jis tik sukuria prielaidas tą padaryti.

Turi būti klasifikuojamos pareigybės, o ne individai; Pareigos ir atsakomybė, kurią užkrauna pareigybė, sudaro reikšmingą pareigybės charakteristiką, skiriančią tą pareigybę nuo kitų pareigybių; Iš nustatytų pareigų turi išplaukti reikalavimai: išsilavinimo, patirties, žinių, gebėjimų; Individualios pareigybę užimančio darbuotojo savybės neturi turėti įtakos pareigybių klasifikavimui; Asmenys, užimantys tam tikro lygio pareigybę yra laikomi kvalifikuotais užimti visas kitas to lygio pareigybes.

1 – mažiau svarbi; 2 – tokia pat svarbi; 3 - svarbesnė.

Darbų (darbo vietų) rangavimas gretinimo (porinio palyginimo) būdu.

A – Darbai, kuriems nereikia jokio pasiruošimo. B – Paprastos užduotys, vykdomos remiantis keliomis aiškiai apibrėžtomis taisyklėmis. Trumpas apmokymo periodas. C – Rutininio pobūdžio užduotys, kurioms atlikti reikia tam tikros patirties (įgudimo), pvz., teksto rinkimas kompiuteriu. D – Užduotys, reikalaujančios didelio patyrimo, tačiau labai riboto iniciatyvumo. E – Užduotys, kurioms atlikti reikia bazinių profesinių žinių arba tam tikro iniciatyvumo.

Darbų, darbo vietų bei pareigybių analizė ir žmogiškųjų išteklių planavimas. (2014 m. Lapkričio 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbu-darbo-vietu-bei-pareigybiu-analize-ir-zmogiskuju-istekliu-planavimas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 21 d. 19:36