Darbuotojų atleidimas iš darbo


Darbuotoju atleidimo is darbo iforminimas. Darbuotojo atleidimas saliu susitarimu.

Raštvedybos savarankiškas darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Darbdaviai, darbuotojai ir darbo sutartys. Darbuotojų atleidimas iš darbo (darbo sutarties nutraukimas). Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbuotojų skaičiaus mažinimas. Sutarties nutraukimas dėl darbo pareigų pažeidimo. Apribojimai ir garantijos atleidžiant iš darbo. Darbo sutarčių nutraukimo įforminimo taisyklės. Praktinė dalis. Atleidi mo iš darbo dokumentų pavyzdžiai. Darbuotojų atleidimas iš darbo teismų praktikoje. Išvados. Literatūra.


Darbo objektas: darbuotojų atleidimas iš darbo.

Tikslas: išanalizuoti darbuotojų atleidimo iš darbo įforminimą.

Uždaviniai:

1. Nustatyti atleidimo iš darbo priežastis.

2. Išanalizuoti darbo sutarties nutraukimo atvejus.

3. Išanalizuoti įsakymo įforminimą.

Metodai:

1. Mokslinės literatūros analizė.

2. Dokumentų analizė.

Darbuotojų atleidimas iš darbo. (2014 m. Kovo 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-atleidimas-is-darbo.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 18 d. 18:53