Darbuotojų socializacija organizacijoje


Viešojo administravimo savarankiškas darbas. Darbuotojų socializacija organizacijoje. Įvadas. Organizacijos elgsenos samprata. Darbuotojų socializacijos esmė ir vieta žmogiškųjų išteklių vadyboje. Darbuotojų socializacijos procesas ir įtakojantys faktoriai. Organizacijos darbuotojų galimybių atskleidimas. Organizacijos aplinkos veiksniai įtakojantys darbuotojų socializaciją. Darbuotojų socializacijos organizacijoje rodikliai. Individualios socializacijos perspektyva. Individualūs veiksniai įtakojantis darbuotojų socializaciją. Socializacijos organizacijoje svarba nuo asmenybės savybių ir socializacijos bei sociodemografinių rodiklių. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Šiuo metu praktinėje veikloje ir literatūroje darbuotojų socializacijai skiriamas ypatingas dėmesys. Praktikoje socializacija svarbi, kai nepakankama darbo pasiūla ir sunku organizacijoje išlaikyti darbuotojus. Socializacija svarbi ir darbuotojų lojalumo organizacijoje požiūriu. Dažnai didelė darbuotojų kaita, žemas darbuotojų lojalumas yra prastos socializacijos organizacijoje padarinys. Todėl socializacija turi būti išplėtota tose organizacijose, kurioms sunku išlaikyti darbuotojus, kur trūksta jų lojalumo.

DARBO OBJEKTAS: darbuotojų socializacija organizacijoje.

DARBO TIKSLAS: apibūdinti darbuotojų socializaciją organizacijoje.

DARBO UŽDAVINIAI:

1.Apibrėžti socializacijos organizacijoje sampratą;

2.Išnagrinėti darbuotojų socializacijos procesą;

3.Apžvelgti individualios socializacijos perspektyvą;

4.Pateikti apibendrinančias temą išvadas.

Darbuotojų socializacija organizacijoje. (2013 m. Gegužės 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-socializacija-organizacijoje.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 11 d. 13:42