Dekonstrukcija


Lietuvių konspektas. Įžangos žodis. Dekonstruktyvizmas kaip istorinis įvykis. Pantekstualizmas. Lingvistinis skepticizmas. Dekonstrukcija kaip teksto interpretavimo teorija. Jacques Lacan iš struktūralizmo į postruktūralizmą. Iracionalizmas pasąmonės ir kalbos struktūrų tapatybės įtvirtinimas. Asmenybės krizės teorija. Teksto struktūros išstruktūrinimas. Jacques Derrida iššūkiai metafiziniam mąstymui. Gramatologija prieš struktūralizmą. Dekonstrukcija – veiksmo terminas. Ženklas ar neįskaitomas pėdsakas? „Différance“ kaip reliatyvaus mąstymo faktas. Tekstą dekonstruojanti interpretacija. Dekonstrukcijos kritika. Dekonstrukcijos problemos. Williamo shakespeare’o tragedijos karalius lyras. Dekonstrukcinė interpretacija. Privilegijuotų prasmių rekonstrukcija. Lyras – Kitas Lyras? Personažų opozicijos dekonstrukcija. Kalba – melo ir tiesos dviprasmybių žaismas. Dramos semantinio centro išcentrinimas pasaulis – kvailių teatras? Humanizmas – antihumanizmas? Rekomenduojamos literatūros sąrašas.

Dekonstrukcija. (2014 m. Vasario 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/dekonstrukcija.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 21 d. 07:00