Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas laboratorinis darbas


Fizikos laboratorinis darbas. Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra.


Įjungę prietaisą į elektros tinklą, išmatuojame kondensatoriaus talpą C ir pasinaudoję kondensatoriaus geometriniais dydžiais apskaičiuojame oro santykinę dielektrinę skvarbą:

Oras – nepolinis dielektrikas. Įjungę kondensatorių į elektros tinklą išmatuojame kondensatoriaus C ir apskaičiuojame ε. Gautą vertę sulyginame su žinynuose pateikta verte. Tuomet apskaičiuojame χ, E, ir oro poliarizuotumą P.

Taip pat išmatuojame kitų medžiagų plokštelių storį ir po to matuojame kombinuoto kondensatoriaus C. Apskaičiuojame ε, χ, E, P.

(Stiklo matavimo pvz:)

Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas laboratorinis darbas. (2015 m. Balandžio 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/dielektriku-elektriniu-savybiu-tyrimas-laboratorinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 17 d. 08:56