Dielektrikų poliarizacija


Elektronine poliarizacija. Poliarizacijos tipai. Jonine poliarizacija. Poliarizacijos procesas. Dielektriku dipoline poliarizacija. Dielektriku elektronine poliarizacija. Poliarizaciju tipai. Dielektriku polerizacija. Relaksacine poliarizacija. Dielektriko poliarizacija.

Elektronikos konspektas. Dielektrikų poliarizacija. Vakuuminis kondensatorius. Kondensatorius su dielektriku. Elektroninė poliarizacija. Joninė poliarizacija. Dipolinė – relaksacinė poliarizacija. Joninė – relaksacinė poliarizacija. Struktūrinė poliarizacija. Rezonansinė poliarizacija.


Tai procesas, susidedantis iš riboto surištų krūvi-ninkų persislinkimo, arba orientacijos elektri-niame lauke. Teigiami  juda lauko kryptimi, o Θ priešinga laukui kryptimi. Tokiu būdu dielektriko tūryje sukuriamas indukuotas elektrinis momentas, lygus visų dipolių elektrinių momentų sumai. Pasibaigus poliarizacijos procesui (po laiko Tabs), per dielektriką teka tik nuotėkio srovė Io. Poliarizacines sroves reikia įvertinti matuojant dielektrikų laidumą. Jei matavimas atliekamas esant T

Dielektrikų poliarizacija. (2013 m. Sausio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/dielektriku-poliarizacija.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 23 d. 06:43