Drėgnio kiekio dirvožemyje nustatymas


Chemijos laboratorinis darbas. Drėgnio kiekio dirvožemyje nustatymas darbo tikslai. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Rezultatų skaičiavimas.


Daugiausiadirvožemįteršiapramonėsirenergetikosįmonėsbeižemėsūkyjenaudojamostrąšos.Teršalai į dirvožemįpatenkasukrituliais, pramonėsįmoniųdulkėmis, autotransportoišmetamosiomisdujomis, nutekamaisiaisvandenimis, tręšiantir pan.Svarbiausijų – organinėsirmineralinės (sieros, druskosirazoto) rūgštys, sunkiejimetalai, organiniaipesticidai, naftosproduktai.Sunkiejimetalai: Hg, Pb, Cd, Zn,Cu, Co, Ni į dirvožemįpatenkaišatmosferosvykstantnatūraliemsbiosferosreiškiniams (pvz.,išsiveržusugnikalniams) irdėlžmoniųūkinėsveiklos. Kadangicheminiųteršalųkoncentracijosnustatymasdirvožemyjeyraatliekamasperskaičiuojantjųkoncentracijąorąsausiamdirvožemiui, todėllabaisvarbuyranustatytidrėgmėskiekįdirvožemyje (drėgnį).

Susipažinome su drėgnio kiekio dirvožemyje nustatymu, nustatėme drėgnio kiekį tiriamajame dirvožemyje ir gavome atitinkamai w1 = 3,4%, w2 = 2%.

Drėgnio kiekio dirvožemyje nustatymas. (2015 m. Balandžio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/dregnio-kiekio-dirvozemyje-nustatymas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 02:42