Dujų molinių šilumų santykio nustatymas laboratorinis darbas


Fizikos laboratorinis darbas.

Dujų molinių šilumų santykio. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Molio masei. /( mol. Molio masė. Cp > Cv. Cp ≈ Cv. Pirmuoju termodinamikos dėsniu. ∆ U. Adiabatinį procesą nusako Puasono lygtis p1V1γ p2V2γ. PVγ const. Cp / Cv. Darbo rezultatai.


Teorinė dalis. Greta specifinės šilumos c, kurios skaitinė vertė yra lygi šilumos kiekiui, reikalingam suteikti 1 kg masės kūnui, kad jo temperatūra pakiltų 10C, dažnai vartojama molinė šiluma C: tai šilumos kiekis, kurį reikia suteikti medžiagos 1 molio masei, norint ją pašildyti 1 K. Jos matavimo vienetas - J/(mol.K). Kadangi 1 molio masė lygi medžiagos santykinei masei M, išreikštai gramais, tai iš molinės šilumos apibrėžties randame c= C/M.

Visuomet Cp > Cv, nes, norint palaikyti pastovų slėgį, šildomoms dujoms turime leisti plėstis: besiplėsdamos dujos atlieka darbą, nugalėdamos išorinį slėgį. Šiuo atveju šilumos kiekis suvartojamas net tik du temperatūrai pakelti (molekulių greičiui padidinti), bet ir darbui prieš išorines jėgas atlikti.

Dujų molinių šilumų santykio nustatymas laboratorinis darbas. (2016 m. Vasario 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/duju-moliniu-silumu-santykio-nustatymas-laboratorinis-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 23 d. 16:55