Ekologija

ECO Ekologijos mokslo darbai. Ekologijos darbai, referatai, kursiniai. Informacija apie ekologines gyvenvietes, ekologinius maisto produktus.
542 dokumentai
Atliekų tvarkymas
Įvadas. Bendrieji atliekų susidarymo ir tvarkymo bruožai. Atliekų šaltiniai. Atliekų tvarkymas ir tvarkymo politikos principai. Buitinių atliekų kvalifikacija ir tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Medicininių atliekų šalinimas. Antrinių žaliavų surinkimas. Organinių atliekų kompostavimas. Organinių atliekų deginimas. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 23 psl.
2013 04 09
Ekologiški maisto produktai
Įvadas. Ekologiški maisto produktai. Ekologiškų maisto produktų skirtumai nuo produktų išaugintų chemizuotame ūkyje. Produktų perdirbimas ekologiniame ūkyje. Užaugintą ar pagamintą ekologišką maisto produktą – kuo greičiau vartotojui. Ar maitintis ekologiškais maisto produktais brangiau? Ekologiškų maisto produktų ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 11 04
Jūrų transporto poveikis aplinkai ir ekologijai
Įvadas. Laivo poveikis aplinkai. Vandens tarša. Atmosferos tarša. Fizikinė tarša. Poveikis jūros gyvūnams. Poveikis žmonių gyvenimo kokybei. Jūros tarša iš laivų užterštais vandenimis ir šiukšlėmis. Nafta užteršti vandenys ir kitos naftos atliekos. Nutekamieji vandenys ir jų valymo šlamas. Šiukšlės ir kietosios atliekos. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 09 08
Žemės diena skaidrės
Žemės diena. Kas yra žemės diena? Astronominis pavasaris. Pavasario lygiadienis. Kada paskelbta ši diena? Kada paskelbta ši diena? Pirma karta paskelbta ši diena. Lietuvoje ši diena įteisinta. Kam ši diena reikalinga? Skirta tam, kad žmonės susimąstytų, kokią žalą planetai daro. Kokios ekologinės problemos vyrauja žemėje? ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 04 18
Įmonės aplinkosauginis vertinimas ir gerinimas
Įvadas. Įmonės istorija ir veikla. Įmonės aplinkosauginė būklė. Teises aktai nustatantys leidžiamas taršos normas aplinkos ore. Teršalų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Kietųjų dalelių susidarymas gamybos procese. Kietųjų dalelių įrenginių modernizavimas. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedas.
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2013 03 13
Hibridiniai automobiliai
Hibridiniai automobiliai. Hibridinis automobilis. Pagrindinės hibridinių automobilių dalys. Kas gamina hibridinius automobilius? Toyota prius. Toyota Prius. Bmw i. Porsche 918 Spyder. Įdomybės. Konstrukcija. Oru varomas „Peugeot“. Hibridinių auto pardavimai. Palyginimas su paprastu. BMW 3 palyginimas. Tapatį padarikime su Honda jazz. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2014 05 06
Žmogaus poveikis aplinkai
Įvadas. Žmogaus poveikio aplinkai istorinė raida. Žmonių skaičiaus augimo, gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos teršimo sąveika. Darnaus vystymosi link. Pagrindinės problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Ekologijos namų darbai, Namų darbas, 17 psl.
2012 10 15
Genetiškai modifikuoti organizmai GMO referatas
Įvadas. Genetiškai modifikuoti organizmai. Kas tai? Kaip vyksta genetinės modifikacijos? Genetinės modifikacijos privalumai ir trūkumai. Genetinės modifikacijos teigiamos savybės. Genetinės modifikacijos neigiamos savybės. Genetiškai modifikuotų organizmų panaudojimas. Atnaujintas maisto produktų, kuriuose yra gmo sąrašas. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 11 27
Žemės dienos scenarijus
Renginys 5-10 klasių mokiniams „Žemės diena 2012“. Renginio tikslas. Ugdyti mokinių ekologines ir aplinkosaugines nuostatas. Uždaviniai. Supažindinti mokinius su Žemės dienos minėjimo tikslais. Stebėti filmą „Graži mano Žemė“. Susipažinti su Pasaulinės Žemės valandos tikslais. Stebėti trumpus siužetus „Žygis- mitų ...
Ekologijos scenarijai, Scenarijus, 2 psl.
2014 07 24
Atliekos ir jų tvarkymas referatas
Įvadas. Atliekų susidarymas. Atliekų šaltiniai. Atliekų tvarkymas. Buitinių atliekų klasifikacija ir tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Antrinių žaliavų surinkimas. Organinių atliekų deginimas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 09 23
Kredito rizikos valdymas
Kredito rizikos valdymas. Reziume. Įvadas. Finansų rinkos vieta ekonominėje sistemoje. Įmonės strateginio valdymo esmė. Finansinių institucijų kredito rizikos mažinimo strategijos. Rizikos valdymo sistema. Kredito rizika ir jos valdymas. Kredito rizikos valdymo aktualumas lietuvos bankams. Kredito rizikos vertinimo metodai ir modeliai. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 03 06
Alytaus rajono savivaldybės aplinkos vertinimo studija
Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė ir aptarimas. Alytaus rajono savivaldybės apibūdinimas. Alytaus rajono savivaldybės charakterizuojantys faktai, rodikliai. Alytaus rajono padėtis, kraštovaizdis. Alytaus rajono reljefas ir geomorfologija. Alytaus rajono savivaldybės saugomų teritorijų struktūra. Alytaus rajono saugomos teritorijos. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 01 23
Dirvožėmio erozija ir ją nulemiantys veiksniai
Dirvožemio erozija ir ją lemiantys veiksniai. Kas yra dirvožemis? Dirvožemio susidarymą lemia. Kuo svarbus dirvožemis? Kas yra erozija? Pagal erozijos padarytą žalą dirvožemiai gali būti menkai eroduoti, vidutiniškai ir smarkiai eroduoti. Vėjinė dirvožemio erozija. Vandeninė dirvožemio erozija. Požeminė vandens erozija. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 04 26
Ekologijos referatas
Kas yra ekologija? Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Vandens tarša. Tūkstančius metų žmogaus veikla nedarė didelės žalos gamtai. Kai kurioje nors vietovėje maisto ištekliai išsekdavo, žmonės persikeldavo į kitą vietą, ten išdegindavo mišką ir įdirbdavo žemės sklypą, medžiodavo arba kokiu nors kitu būdu prasimanydavo ...
Ekologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 03 13
Skaidrės apie Ekologiją
Ekologija. Sąvokos atsiradimas. Šakos. Tyrimo kryptys. Taikymo sritys. Patarimai siekiantiems gyventi ekologiškai. Klimato veiksniai. Edafiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Ernstas Haeckelis. Individo ekologija. Populiacijų ekologija. Sinekologija. Rūšių populiacijų dinamika. Įsigyk vandens filtrą. Elektros lemputes keisk ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 09 22
Ekologinis turizmas
Įvadas. Ekologinis turizmas. Ekologinio turizmo samprata. Ekologinio turizmo raida. Ekologinio turizmo plėtra. Ekoturizmo vystymas Lietuvoje. Ekoturizmo vystymas Baltijos šalyse Latvija, Estija. Ekologinio turizmo produktų analizė. Ekologiniai produktai ir jų geografija Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Ekologinio turizmo maršrutai. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 10 04
Miško ekologija
Miško reikšmė. Miškų nykimas. Miško ekologijos samprata, jos ryšys su kitomis disciplinomis. Miško ekosistemos samprata. Miško ekosistemos komponentai. Medžiagų ir energijos apytaka. Ekologiniai veiksniai. Miško savybės. Miško formavimasis. Miško fitocenozės komponentai. Medynas. Pomiškis. Trakas. Gyvoji dirvožemio danga. Miško ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2012 11 18
Rūgštieji lietūs
Įvadas. Rūgštieji lietūs. Rūgštieji krituliai lietuvoje. Azotas – trąša ir nuodas. Siera ir rūgštėjimas. Rūgščių lietų daroma žala. Vandenims. Poveikis miškams. Poveikis aplinkai. Žala sveikatai ir grožiui. Profilaktika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 04 29
Transporto aplinkosauga ekologija namų darbas
Volkswagen Golf, 1. 9 l. , hečbekas 2005m. Vid. Kuros sąnaudos 5,50l. Volkswagen Transporter, 1. 9 l. , vienatūris. Vid. kuro sąnaudos 8l/100km. Fiat Ducato II 2. 0, 1995/05m. 15l/100km.
Ekologijos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2015 05 15
Aplinkos tarša ir jos poveikis biosferai
Aplinkos tarša ir jos poveikis biosferai bei žmogaus organizmui. Aplinkos tarša. Tarša pagal savo prigimtį  gali būti. Biologinė tarša. Poveikis. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Neorganinių teršalų poveikis. Tarša azoto junginiais. Organiniai teršalai . Patvarieji organiniai teršalai (POT). Skirstymas pagal kilmę. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2014 02 16
Erkių sukeliamos ligos
Įvadas. Erkės. Erkių gyvenamoji aplinka. Erkių sukeliamos ligos. Erkinis encefalitas. Boreliozė (laimo liga). Anaplazmozė (erlichiozė). Babeziozė. Ką daryti įkandus erkei ? Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Ekologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 01 07
Įmonės vystymasis ir įmonės socialinė atsakomybė Starbucks
Įvadas. Įmonės veikla. Įsa galimybės aplinkosauginiu aspektu. Įsa galimybės ekonominiu aspektu. Įmonės darni gamyba. Darnaus vartojimo skatinimas. Įmonės konkurencingumas. Įsa socialiniu apektu. Darbo vietos įmonėje. Įmonės bendruomenė ir aplinka. Išvados. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 03 13
Baltijos jūros ekologinės problemos
Įvadas. Baltijos jūros dugne tūkstančiai tonų cheminiųginklų. Aplinka. jūrų tarša šiukšlėmis. Tolesni veiksmai. Pagrindiniai faktai. Baltijos jūros tarša nafta ir naftos produktais. Prevencinės priemonės. Rezervinių naftos išsiliejimo laivų tinklas. Vandens ekosistemos būklė – eutrofikacija. Eutrofikacijos pasekmės. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 17 psl.
2015 01 16
Genetiškai modifikuoti produktai referatas
Turinys. Žodynas. Santrumpų sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Genetiškai modifikuotų organizmų apžvalga. Genetiškai modifikuotų organizmų samprata. Genetiškai modifikuotų augalų kūrimo metodai. Gmo teigiamas poveikis. Gmo neigiamas poveikis. Gmo situacija lietuvoje ir pasaulyje. Europos sajungos vykdoma politika genetiškai ...
Ekologijos referatai, Referatas, 39 psl.
2012 12 15
Transporto triukšmas ir tarša
Transporto triukšmas ir tarša. Įvadas. Aplinkos teršimas transporto išmetamosiomis dujomis. Transporto triukšmas. Transporto tarša. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 05 08
Aktyvus namas
Įvadas. Kuo aktyvus namas skiriasi nuo pasyvaus? Pasyvus (energetiškai efektyvus) namas. Aktyvus - /teigiamos energijos balanso/ namas. Aktyvaus namo pagrindiniai principai. Aktyvus namas Austrijoje. Inžinerinė įranga. Panaudotos medžiagos. Planavimo principai. Aktyvus namas Danijoje. Pirmas aktyvus namas Lietuvoje. Išvados. Literatūros ...
Ekologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 12 06
Ekstremalių situacijų valdymas Lietuvoje
Įvadas. Ekstremalių situacijų samprata ir rūšys. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos lietuvoje struktūra ir uždaviniai. Ekstremalių situacijų ir gelbėjimo sistemos valdymo ypatumai. Ekstremalių situacijų ir gelbėjimo sistemos valdymo ypatumai užsienio šalyse. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Civilinės saugos signalai. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 02 20
Ką lietuviai žino apie ekologiją
Įvadas. Informacinių šaltinių analizė. Ekologiškų produktų vartojimas. Ekologinis ūkininkavimas. Ekologiškas maistas ir jo reikšmė sveikatai. Kiti ekologiški produktai. Atliekų rūšiavimas. Popierius. Plastikai. Stiklas. Kitos atliekos. Metalai. Pavojingos medžiagos. Žaliosios atliekos. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 12 30
Ekologinė gyvulininkystė
Ekologinio paukščių, triušių bei galvijų auginimo būdai, sąlygos, reikšmė. Įvadas. Darbo uždaviniai. Sužinoti, kokios auginimo sąlygos taikomos paukščiams, triušiams ir avims. Išsiaiškinti, kokia ekologiškai auginamų gyvūnų reikšmė. Ekologiškas triušių auginimas. Ekologiškas paukščių auginimas. Ekologiškas avių ...
Ekologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 05 26
Ekologinės problemos pristatymas
Ekologinės problemos. Oro ir vandens tarša. Dirvožemių erozija. Miškų mažėjimas. Buitinių atliekų kiekių didėjimas. Šiluminiai reiškiniai. Pagrindinės taršos. Oro tarša. Vandens tarša. Itin vertingas ir nepakeičiamas gamtos turtas. Žemės tarša. Aplinkos teršimas. Informaciniai šaltiniai. Nuotraukos.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 01 12