Ekologijos konspektai

24 dokumentai
Miško ekologija
Miško reikšmė. Miškų nykimas. Miško ekologijos samprata, jos ryšys su kitomis disciplinomis. Miško ekosistemos samprata. Miško ekosistemos komponentai. Medžiagų ir energijos apytaka. Ekologiniai veiksniai. Miško savybės. Miško formavimasis. Miško fitocenozės komponentai. Medynas. Pomiškis. Trakas. Gyvoji dirvožemio danga. Miško ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2012 11 18
Transporto ekologija
Transporto ekologija. ryšys su kitais mokslais. Oro užterštumo indeksas (OUI). Oro užterštumo normos. Benzininio ir dyzelinio variklių išmetamųjų dujų palyginimas. Faktoriai, įtakojantys atmosferos teršimą iš mobilių šaltinių su VDV. Teršalų emisijos (išmetimo) iš automobilių su VDV mažinimas. Benzininio variklio ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 32 psl.
2015 03 22
Dumblas
Ivadas. Dumblo susidarymo ir kokybs prognoz. Dumblo susidarymo prognoz). Dumblo susidarymo prognozs prielaidos. Gyventoju skaiciaus kitimas. Gyventoju prisijungimo prie nuoteku tinklu kitimas. Gyventoju generuojamos taršos kitimas. Perteklinio dumblo prieaugio kitimas. Dumblo susidarymas. -. M. Dumblo kokyb)s prognoz). Nuoteku dumblo tvarkymo ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 159 psl.
2013 05 16
Ekologija ir ekologinė teisė
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip teisinio reguliavimo sritis. Ekologinė teisė – savarankiška teisės šaka. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių naudojimo teisė (rūšys, objektas, atsiradimas, turinys). Aplinkos apsaugos valdymas (aav). Ūkinės veiklos ekologiniai teisiniai pagrindai. Aplinkos būklės stebėjimo ir ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 83 psl.
2011 08 05
Ekologijos paskaitų konspektas
Oro užterštumo indeksas (OUI). Oro užterštumo normos. Teršalų emisijos (išmetimo) iš automobilių su VDV mažinimas. Benzininio variklio konstrukcijos tobulinimas, mažinant deginių nuodingumą.
Ekologijos konspektai, Konspektas, 23 psl.
2015 03 22
Ekologijos žodynas
Ekologijos žodynas. Terminas Apibrėžimas. Albedo Albedas. Anabiozės būsena letarginė būsena. Autekologija faktorinė ekologija. Bendrija biologinė bendrija. Biosfera ekosfera. Demekologija populiacijų ekologija. Ekologiniai indikatoriai biologiniai indikatoriai. Ekologinis valentingumas plastiškumas. Ekosistema ekologinė sistema. ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2015 02 08
Ekologija geras konspektas
Mitybos grandinės gali būti. Žolė → kiškis → lapė → lapės parazitai 100 % 10 %. Nukritę lapai → Bakterijos → Kirmėlės → Vabalai. Susijungusios mitybos grandinės sudaro mitybos tinklą. Individas → populiacija → bendrija → ekosistema → biosfera. Populiacijos dydžio pokyčius lemia. Populiacijos augimo kreivė. ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2017 01 21
Ekologija kolio konspektas
Ekologijos mokslas. Ekologija. Požiūriai į ekologiją. Ekodėsniai. Gamta žino geriau. Visiems neužteks. Ekosistemos. Ekosist stabilumas ir vystymasis arba sukcesija.
Ekologijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 12 08
Ekologijos konspektas
Ekologijos samprata. Aplinkos sauga Lietuvoje. Gamtosauginės situacijos įvertinimas. Aplinkos apsaugos įstatymai. Biosferos komponentai ir jų apsauga. Biosferos komponentai. Atmosferos tarša ir apsauga nuo jos. Vandens tarša ir apsauga nuo jos. Dirvožemio apsauga. Žemės gelmių turtų apsauga. Rūšių nykimo priežastys ir apsauga. ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 23 psl.
2014 11 19
Ekologinis pėdsakas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto aplinkos ir statybos inžinerijos katedra. Ekologinio pėdsako skaičiavimas. Aplinkos tarša. Ekologinis pėdsakas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Teorinė dalis. PRAKTINĖ DALIS EPS ekologinio pėdsako skaičiuoklė.
Ekologijos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2016 01 12
Lietuvos ekologinė padėtis
Įvadas. Oro užterštumas. Vandens užterštumas. Upių, ežerų ir pajūrio ekologinė būklė. Dirvožemio užterštumas. Kaip sumažinti užterštumą? Kaip aš galiu padėti mažinti oro taršą? Kaip sumažinti vandens sunaudojimą ir taršą? Kaip mažinti dirvožemio taršą? Išvados. Literatūra.
Ekologijos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2013 10 19
Vandens kokybės ir saugos konspektas
Kokios geriamo vandens mėginių ėmimo vietos ? Kaip atliekamas vandens pavyzdžio paėmimas Vandens mėginio paėmimas. Kokį kiekį vandens reikia paimti bendrajam tyrimui. Kokie vandens kiekiai reikalingi paimti atskiriems geriamojo vandens tyrimams ? Kokios nuorodos vandens mėginio surinkimui iš krano. Kokios nuorodos vandens mėginio ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2017 10 06
Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai
Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai. Žmogaus aplinkos ir sveikatos ryšys. Pavojingi aplinkos veiksniai. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ir sveikata. Pavojingi aplinkos veiksniai. Rizika yra tikimybė, kad veikiant pavojingam veiksniui individas susirgs ar mirs tam tikru laikotarpiu ar amžiaus periodu. Veiksniai, kurie gali ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2014 05 06
Ekologija konspektas
Ekologijos mokslas. Požiūriai į ekologiją. E-ekologija. Ekodėsniai. Viskas turi kažkur (kur nors) dėtis. Viskas turi savo kainą. Viskas su viskuo susiję. Gamta žino geriau. Visiems neužteks. (organinių resursų dėsnis). Ekosistemos. Ekosist stabilumas ir vystymasis arba sukcesija. Ekologija- mokslas apie aplinką, remiasi ek. Etika ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2011 07 02
Ekologinis monitoringas
Ekologinis monitoringas. Monitoringo programa. Aplinkos monitoringas. Aplinkos monitoringo principai. Pakankamo minimumo principas. Reprezentatyvumo principas. Monitoringo lygmenys Lietuvoje. Monitoringo objektai. Monitoringo pavaldumas. Krastovaizdzio stotys. Oro monitoringas. Vandenu monitoringas. Dirvozemio monitoringas. Augalu ir gyvunu ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 11 psl.
2016 02 19
Gyvenimo būdas, elgsena ir sveikata
Gyvenimo būdas, elgsena ir sveikata. Sveikos gyvensenos pagrindai. Linkusios sirgti asmenybės ypatumai (EysenckSveika gyvensena. Rizikos veiksniai. PSO strategija. Fizinis pajėgumas. Gydymas, reabilitacija, ligų profilaktika ir sveikatos stiprinimas.
Ekologijos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2014 05 06
Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas
Populiacijos sąvoka ir rangai. Medžiojamieji gyvūnai. Medžiojamieji gyvūnai. Laisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai. Benamiai gyvunai. Laukiniai gyvūnai. Fauna. Gyvūnija. Gyvūnai. Medžioklystė. Medžioklėtyra. Medžioklė. Medziojimas. Medžioklėtrvarka. Medžiotojas. Medžiotojo klasifikacinės kategorijos. Valstybinis medžioklės ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 18 psl.
2014 03 22
Vandenvalos pagrindų koliokviumo klausimai
Vandenvalos pagrindų koliokviumo klausimai Vandens priemaišų klasifikavimas pagal dalelių stambumą. Vandenyje neištirpusios priemaišos. Koloidinės bei stambiamolekulės priemaišos. Vandenyje ištirpusių medžiagų molekulės yra. Kokie fizikiniai vandens kokybės rodikliai. Kas yra vandens spalvotumas Ištirpusių medžiagų , ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2017 05 25
Kraštovaizdžio ekologija konspektas
Moreninės lygumos. DirvoPrieledyninės ežerinės lygumos. Senovinės aliuvinės lygumos. Prieledyninės upinės. Kalvotasis moreninis ežeringas žemėvaizdis. Kalvotasis moreninis slėniuotas žemėvaizdis. Kalvotosios moreninės aukštumos. Jūrinės lygumos. Deltinės lygumos žemėvaizdis. Upių slėnių žemėvaizdis. Ekologiniai ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2014 08 19
Neorganinių atliekų tvarkymas Klausimai
Neorganinių atliekų tvarkymo. Dalis. Atliekų surinkimas , jo būdai ir jų parinkimą lemiantys veiksniai. Betaris atlieku surinkimas. Atlieku surinkimas maisuose. Pneumatinis atlieku transportas. Konteinerinis atlieku surinkimas. Atliekų surinkimo konteinerių rūšys. Atliekų surinkimo parametrų skaičiavimas. Betario atlieku surinkimo ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 03 03
Agroekosistemų egzamino klausymų konspektas
Saikingas pesticidų vartojimas. Patvarieji organiniai teršalai. Nebevartojamų senų pesticidų tvarkymas. Pesticidai ir dirvos fauna. Pesticidai ir naudingi organizmai (bitės ir kt. Pesticidų likučiai augaluose, vandenyje, dirvožemyje. Pesticidų likučių tyrimai. Pesticidų toksiškumas. Pesticidų detoksikacija. Fungicidų veikimo ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2014 11 05
Ekologija ir terminai
Terminai , vartojami apibūdinant ekologišką aplinką madą . recycled - pakartotinai panaudota. UPCYCLED - perdirbama į aukštesnės kategorijos dirbinius. Reworked – perdaryta. REFASHIONED - Kelių objektų naudojimas , siekiant sukurti naują , drabužio transformacija į aksesuarus. TRASHION – šiukšlių mada. ECO FRIENDLY - ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 10 13
Ekologija konspektas (2)
Kas yra gamintojai Gamintojai – tai organizmai , kurie sugeba pasigaminti organines medžiagas , vykdant fotosintezei ar chemosintezei. Gamintojai , arba autotrofai arba producentai. Paaiškinkite , kas sudaro pirminius vartotojus , antrinius vartotojus tretinius vartotojus ? Pateikite pavyzdžių. Kas sudaro mitybos tinklus Mitybos tinklai ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2016 09 25
Valdymas ir vadovai
Valdymas ir vadovai. Verslo ir vadybos sąveika. Valdymo procesas. Valdymo funkcijos. Valdymo funkcijos detaliau. Psichologai skiria 4 rūšių vadovus. Charizmatinis. Psichologinis. Efektyvusis. Formalusis. Valdymo lygiai. Valdymo lygiai ir. Įgūdžiai.
Ekologijos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2014 04 30